Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Формування облікової політики для цілей оподаткування в організації

Реферат Формування облікової політики для цілей оподаткування в організації


Дипломна робота

Формування облікової політики для цілей оподаткування в організації


Зміст


Введення

1. Сутність облікової політики для цілей оподаткування

1.1 Поняття облікової політики для цілей оподаткування

.2 Фактори, що впливають на вибір облікової політики

.3 Завдання, які вирішуються при формуванні облікової політики

.4 Порядок прийняття облікової політики та контроль за її дотриманням

.5 Основні аспекти Положення про облікову політику для цілей оподаткування

.6 Проблеми встановлення облікової політики для цілей оподаткування в окремих видах організацій

. Оптимізація податкових платежів

.1 Оптимізація податкових платежів підприємства

.2 Оптимізація податкового навантаження платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування

. Особливості облікової політики для цілей оподаткування на 2012 рік

.1 Основи формування облікової політики для цілей оподаткування

.2 Основні положення наказу про затвердження облікової політики для цілей оподаткування

Висновок

Перелік затекстовой посилань

Література (Бібліографічний список)

Додаток А Елементи облікової політики для цілей оподаткування

Додаток Б Способи податкової оптимізації

Додаток В Наказ «Про затвердження облікову політику»

Додаток Г Додаток № 1 до наказу про затвердження Положення про облікову політику для цілей оподаткування

податкове навантаження оподаткування облікова політика

Введення


У сучасному цивілізованому суспільстві податки - основна форма доходів держави. Окрім цієї суто фінансової функції податковий механізм використовується для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на стан науково-технічного прогресу.

Важливими рішеннями, які приймаються керівництвом організації, є складання та затвердження облікової політики для податкового обліку. При формуванні облікової політики для цілей оподаткування потрібно виходити з того, що грамотно сформована облікова політика може допомогти у вирішенні такої важливої ??задачі для організації, як оптимізація оподаткування. Мистецтво формування облікової політики полягає у виборі оптимальних для даної організації способів обліку, що дозволяють на законній підставі знизити податкове навантаження.

До переліку заходів, що дозволяють заощадити на податках за допомогою облікової політики, відносяться оцінка використовуваних елементів облікової політики та аналіз використання можливих альтернативних варіантів. Всі питання визначення доходів і витрат, їх визнання, оцінки, розподілу, обліку, неясно або неоднозначно прописані в Податковому кодексі Російської Федерації (далі по тексту - НК РФ), або не прописані взагалі, повинні ставати питаннями облікової політики. І якщо вони будуть узгоджені з іншими нормами чинного законодавства, то облікова політика допоможе знизити податкові платежі і виграти суперечку з податковим органом.

Платник податків самостійно у встановлених НК РФ рамках розробляє і затверджує елементи облікової політики. Найбільша кількість положень, які підлягають закріпленню в обліковій політиці, стосується обчислення податку на прибуток.

Однак слід зазначити, що значення облікової політики для цілей оподаткування недооцінюється багатьма підприємствами, в яких до її розробці відносяться формально, не вивчають наслідки застосування тих чи інших елементів. Уміло складена облікова політика для цілей оподаткування є одним з найважливіших інструментів управління діяльністю підприємства і досягнення поставлених цілей.

Грамотно складена облікова політика повинна допомогти бухгалтерам, економістам, аналітикам підприємства (організації), які не можуть з яких-небудь причин оперативно зв'язатися безпосередньо зі своїми керівниками (наприклад, працюють у віддалених філіях), з'ясувати загальну стратегію організації та ведення податкового та бухгалтерського обліку в компанії в цілому і на їхніх ділянках роботи зокрема. Положення облікової політики для цілей оподаткування повинні допомогти уникнути помилок і протиріч у відбитті облікових і звітних даних.

Актуальність даної теми полягає в необхідності дослідження питань формування оптимальної облікової політики для цілей оподаткування прибутку, моделюванні критеріїв її розробки та принципів формування відповідно до видів діяльності організації.

Метою написання дипломної роботи процес формування облікової політики для цілей оподат...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Призначення і зміст облікової політики для цілей ведення бухгалтерського об ...
  • Реферат на тему: Вироблення облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського і пода ...
  • Реферат на тему: Трансформація облікової системи за МСФЗ на основі формування нової обліково ...
  • Реферат на тему: Повнота складання облікової політики для цілей податкового планування на пр ...
  • Реферат на тему: Розкриття облікової політики. Облікова політика як елемент фінансової полі ...