Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Вироблення облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського і податкового обліку

Реферат Вироблення облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського і податкового обліку

Зміст


Введення

Теоретичні аспекти формування облікової політики

.1 Сутність та основи формування облікової політики

.2 Особливості формування облікової політики для цілей бухгалтерського обліку

.3 Формування облікової політики для цілей оподаткування

Практичні основи формування облікової політики для ТОВ МХО «Світанок»

.1 Характеристика організації

.2 Порядок формування облікової політики для цілей бухгалтерського обліку

.3 Облікова політика для цілей оподаткування

Аналіз облікової політики ТОВ МХО «Світанок»

.1 Дослідження облікової політики організації

.2 Аналіз результатів дослідження облікової політики

.3 Рекомендації щодо вдосконалення облікової політики

Висновок

Список літератури

Програми

Введення


Облікова політика є одним з основних документів, що встановлюють правила ведення в організації бухгалтерського та податкового обліку.

Вибір та реалізація раціональної, економічно обґрунтованої облікової політики дозволяє впливати на ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, прискорити оборотність елементів капіталу, отримати додаткові внутрішні джерела фінансування капітальних вкладень і оборотних активів, поліпшити дивідендну політику, залучити зовнішні ресурси для розширення діяльності.

Суб'єктом дослідження представленої роботи є ТОВ «МХО Світанок».

Об'єктом дослідження є облікова політика.

Метою випускної дипломної роботи є вироблення облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

У відповідності з поставленою метою можна сформулювати наступні завдання:

· розглянути процес формування облікової політики організації;

· визначити організаційно-технічні та методичні аспекти облікової політики;

· вивчити загальні відомості про підприємство;

· провести аналіз і оцінку основних економічних показників діяльності підприємства;

· розглянути організацію бухгалтерського обліку на підприємстві;

· проаналізувати діючу облікову політику підприємства;

· виробити обліковуполітику для цілей бухгалтерського обліку та податкового обліку та провести оцінку ефективності виробленої облікової політики.

Представлена ??робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків. Перша глава присвячена вивченню теоретичних основ формування облікової політики організації. У другому розділі дана техніко-економічна характеристика ТОВ «МХО Світанок». У третьому розділі проведена вироблення облікової політики ТОВ «МХО Світанок» для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

Актуальність теми роботи підкріплюється широким її дослідженням у навчально-методичної та періодичної літературі, присвяченій проблемам бухгалтерського обліку. Методологічною основою роботи є законодавчі акти Російської Федерації, нормативні документи з ведення бухгалтерського обліку та звітності, навчальна література з бухгалтерського фінансового обліку, теорії бухгалтерського обліку.

1. Теоретичні аспекти формування облікової політики


.1 Сутність та основи формування облікової політики


Термін «облікова політика підприємства» увійшов до вживання в кінці 80-х рр. як вільний перекладу на російську мову англійського словосполучення «accounting policies», уживаного в стандартах, видаються Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. У 1992 р цей термін був вперше закріплений у Положенні про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації, а широке поширення на практиці отримав після введення в дію першого стандарту з бухгалтерського обліку «Облікова політика підприємства» (ПБУ 1/94).

З одного боку, облікова політика є документом для внутрішньофірмового використання, практичним керівництвом для всіх співробітників бухгалтерії. У той же час частина облікової політики представляється в податкові органи у складі пояснювальної записки при здачі річної бухгалтерської звітності.

На вибір облікової політики можуть впливати наступні фактори:

- форма власності та організаційно-правова форма підприємства (наприклад, чи можна розглянуте підприємство віднести до малих, чи може господарюючий суб'єкт відступити від допущення тимчасової визначеності і використовувати касовий метод, які для цього бачаться підстави);

- гал...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Призначення і зміст облікової політики для цілей ведення бухгалтерського об ...
  • Реферат на тему: Обгрунтування та розробка облікової політики - основи організації бухгалтер ...
  • Реферат на тему: Трансформація облікової системи за МСФЗ на основі формування нової обліково ...
  • Реферат на тему: Формування облікової політики для цілей оподаткування в організації
  • Реферат на тему: Особливості облікової політики підприємства і техніки ведення бухгалтерсько ...