Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Бухгалтерський облік фінансових результатів діяльності ТОВ &Автолегіон-НК&

Реферат Бухгалтерський облік фінансових результатів діяльності ТОВ &Автолегіон-НК&

Зміст


Введення

. Теоретичний аспект фінансових результатів діяльності підприємства

. 1 Економічна сутність фінансових результатів діяльності підприємства

. 2 Види фінансових результатів діяльності підприємства

. 3 Відображення фінансових результатів в бухгалтерській звітності

. Бухгалтерський облік фінансових результатів діяльності ТОВ «Автолегіон-НК»

. 1 Економічна характеристика підприємства

. 2 Бухгалтерський облік формування фінансових результатів від основного виду діяльності

. 3 Бухгалтерський облік формування фінансових результатів від іншого виду діяльності

Висновок

Список використаних нормативних матеріалів, спеціальної літератури

Програми


Введення


Розвиток економіки в Росії в даний час призвело до того, що фінансовий стан безлічі підприємств стало знаходитися в нестійкому положенні. Взаємні неплатежі між господарськими суб'єктами, високі податкові та банківські процентні ставки призвели до неплатоспроможності підприємств.

У цьому зв'язку актуальність теми дослідження обумовлена ??загальними об'єктними вимогами та умовами, які властиві розвитку економічних відносин. Ці умови і вимоги, насамперед, полягають у наступному.

По-перше, це задоволення практичної потреби, яка виникла у зв'язку з розвитком продуктивних сил, удосконаленням виробничих відносин, розширенням масштабів виробництва.

По-друге, це пов'язано з розвитком економічної науки взагалі. Як відомо, з розвитком будь-якої науки відбувається диференціація її галузей. Економічний аналіз господарської діяльності формувався в результаті диференціації природних наук. Раніше функції економічного аналізу розглядалися в рамках існуючих в той час таких наукових дисциплін, як балансознавство, бухгалтерський облік, фінанси, статистика.

У рамках цих наук з'явилися перші найпростіші способи аналітичного дослідження. Однак для обгрунтування поточних п'ятирічних планів економічного і соціального розвитку підприємств з'явилася потреба в комплексному всебічному дослідженні діяльності підприємств. Вищеназвані науки вже не могли забезпечити всі запити практики. Виникла необхідність виділення аналізу господарської діяльності в самостійну галузь знань.

Аспекти фінансового аналізу господарських суб'єктів широко розглядаються в працях сучасних вітчизняних і зарубіжних економістів. Нами були використані методики аналізу фінансових результатів таких провідних російських економістів, як Савицької Г.В. «Аналіз господарської діяльності підприємства», Ковальової В.В. «Аналіз господарської діяльності підприємства», Шеремета А.Д. «Метод фінансового аналізу».

Мета випускної кваліфікаційної роботи - на основі аналізу фінансових результатів ТОВ «Автолегіон-НК» виявити основні напрямки покращення фінансових результатів діяльності вищевказаного підприємства.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення наступних основних завдань:

вивчити теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів підприємства;

розглянути методику аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств;

дати оцінку показникам фінансових результатів підприємства;

проаналізувати основні показники господарської діяльності підприємства;

визначити напрями і методи поліпшення фінансових результатів ТОВ «Автолегіон-НК».

В якості об'єкта дослідження розглянута фінансово-господарська діяльність ТОВ «Автолегіон-НК». В якості предмета дослідження виступили окремі аспекти фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства.

Дослідження проводилося за допомогою таких загальнонаукових методів, як аналіз, узагальнення, порівняння.

Інформаційною базою для написання роботи стала фінансова звітність ТОВ «Автолегіон-НК» за 2011-2013 рр.

Практична значимість роботи полягає в тому, що розроблені заходи щодо вдосконалення бухгалтерського обліку ТОВ «АвтоЛегіон-НК» можуть бути використані як в практиці досліджуваної компанії, так і на рівні інших підприємств.

Випускна кваліфікаційна робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

У вступі позначені актуальність, мету і завдання роботи, визначено об'єкт і предмет дослідження, методи дослідження.

У першому розділі розгля...


сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік аналізу та оцінки фінансових результатів діяльності ТО ...
  • Реферат на тему: Проектування Економічної ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, аналіз цього фінансового ...
  • Реферат на тему: Облік фінансових результатів діяльності підприємства
  • Реферат на тему: Облік і дослідження фінансових результатів діяльності підприємства на прикл ...
  • Реферат на тему: Аналіз фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА та ФІНАНСОВИХ результатів его ДІЯЛЬНО ...