Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Підвищення організаційно-економічної стійкості малого підприємства на основі його техніко-економічного аналізу

Реферат Підвищення організаційно-економічної стійкості малого підприємства на основі його техніко-економічного аналізу

Зміст


ВСТУП

. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

.1 Поняття, функції та особливості малих підприємств

.2 Сутність, цілі, завдання та методи техніко-економічного аналізу

.3 Методика аналізу поліпшення фінансової стійкості малого підприємства

. АНАЛІЗ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЄВРОПРОФІЛЬ»

.1 Техніко-економічна характеристика ТОВ «Європрофіль»

.2 Аналіз фінансового стану ТОВ «Європрофіль»

.3 Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Європрофіль»

.4 Аналіз поліпшення фінансової стійкості ТОВ «Європрофіль»

. ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЄВРОПРОФІЛЬ»

.1 Розробка фінансової стратегії для підвищення фінансової стійкості ТОВ «Європрофіль»

.2 Економічна ефективність фінансової стратегії

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Введення


У сучасній ринковій економіці стабільність роботи підприємства визначається безліччю факторів, таких, як стабільна прибутковість діючого бізнесу, платоспроможність і фінансова стійкість самого підприємства.

Для того щоб підприємство змогло вийти з кризового стану, необхідно проведення заходів щодо фінансового оздоровлення. Фінансове оздоровлення вимагає використання комплексу спеціальних процедур, спрямованих на підвищення платоспроможності, фінансової стійкості та ефективності діяльності підприємств на основі відповідних програм і планів. Вибір цих планів і програм вимагає використання спеціальних методів, підставою для вибору яких служать різні критерії.

Існуючі підприємства в силу недоліків діючої структури, а також у ряді випадків і за участю суб'єктивних факторів знаходяться в незадовільному фінансовому становищі. У ряді випадків за останній рік намітилася позитивна динаміка фінансових показників. Однак, розміри кредиторської заборгованості практично у всіх підприємств настільки великі, що навіть за найоптимістичніших варіантах їх подальшої роботи не можна очікувати скорочення заборгованостей до прийнятного рівня. Робота таких підприємств, які постійно перебувають під загрозою санкцій та банкрутства, які зобов'язані протягом найближчих років весь прибуток направляти на погашення боргів, не дає навіть теоретичної можливості перетворення для вирішення його проблем.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена ??необхідністю подальшого всебічного наукового аналізу lt; # justify gt; Методологічною основою для розробки даної теми з'явилися нормативні документи, публікації провідних фахівців в періодичній пресі, а також навчальні посібники вітчизняних і зарубіжних авторів.

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.


1. Теоретичні основи підвищення фінансової стійкості малого підприємства


1.1 Поняття, функції та особливості малих підприємств


Мале підприємництво - сектор економіки, який визначається діяльністю суб'єктів малого підприємництва на ринку товарів, робіт і послуг [8, с. 147] об'єктом малого підприємництва є мале підприємство.

Як свідчить світова практика, основним показником, що дозволяє визнати господарюючі суб'єкти малими підприємствами, є чисельність працівників за певний період часу. Поряд із зазначеним показником використовуються також такі критерії, як щорічний оборот підприємства, величина його активів, розмір статутного капіталу.

У нашій країні, згідно із законодавством, під малими підприємствами розуміються комерційні організації, у статутному капіталі яких частка участі РФ, суб'єктів РФ, громадських і релігійних організацій, благодійних та інших фондів не перевищує 25%; частка, що належить одному або декільком юридичним особам, які не є суб'єктами малого підприємництва не перевищує 25%. Дана умова є критерієм незалежності підприємств [13, с. 123].

Крім того, чисельність працівників за звітний період не повинна перевищувати таких граничних рівнів:

в промисловості, будівництві та на транспорті - 100 осіб;

в оптовій торгівлі - 50;

в роздрібній торгівлі та побутовому обслуговуванні - 30;

в інших галузях і при здійсненні інших видів діяльності - 50.

Важливо відзначити, що відповідно до російського законодавства до суб'єктів малого бізнесу відносяться також підприємці без утворення юридичної особи, так як до них застосовуються правила, які регулюють діяльність юридичних осіб, які є комерційними організаціями.

Таким чином, визначено критерій виділення ...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Показники і оцінка фінансової стійкості підприємства. Заходи щодо зміцненн ...
  • Реферат на тему: Аналіз і заходи щодо поліпшення фінансової стійкості підприємства на прикла ...
  • Реферат на тему: Розробка заходів, спрямованих на підвищення фінансової стійкості будівельно ...
  • Реферат на тему: Методика аналізу фінансової стійкості підприємства
  • Реферат на тему: Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства