Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Вплив демографічної політики держави на ринки і пропозиція праці

Реферат Вплив демографічної політики держави на ринки і пропозиція праці

Введення

демографічний ринок праця

В умовах економічного і соціального розвитку російської держави проблема помітного скорочення чисельності населення країни, а особливо скорочення числа працездатного населення останнім часом набула особливої ??актуальності. Складна демографічна ситуація в РФ, яка характеризується депопуляцією, старінням населення та зменшенням середньої тривалості життя, турбує держава і широкі верстви суспільства, привертає увагу роботодавців. Історичні втрати, наприклад, в ході Великої Вітчизняної війни в поєднанні з економічною кризою 90-х рр. і досить низьким рівнем доходів громадян поставили на кордон вичерпання демографічний та трудовий потенціал Росії.

Інтеграція у світове співтовариство і пов'язаний з нею поступовий перехід від індустріальної стадії розвитку до постіндустріальної, коли на перший план висувається людина і його потенціал, вимагають реалізації відповідної демографічної політики та регулювання ринку праці. Тому однією з головних умов сталого економічного зростання та соціального прогресу є створення ефективного державного механізму управління демографічними процесами і трудовими ресурсами одночасно.

За своїми причин і слідством демографічні та пов'язані з ними трудові процеси, є унікальними і різнобічними. Питання демографії, крім суто особистої значущості, стосується багатьох сторін людського життя як в індивідуальному, так і в громадському аспектах. Демографічні елементи обов'язково присутні в економічній і соціальній практиці, особливо в умовах ринкової економіки та розвитку бізнесу.

Недостатня розробка наукової бази для проведення демографічної політики, що впливає на ефективне регулювання ринку праці, зумовлюють необхідність короткого дослідження впливу демографічної політики держави на ринки праці та економіку в РФ.
1. Сутність демографічної політики держави та її зв'язок з регулюванням ринку праці


Демографічна політика являє собою сукупність програмних установок, соціально-значущих цілей, рішень тих чи інших суб'єктів політичної діяльності, спрямованих на регулювання чисельності певних соціальних спільнот людей, того чи іншого економічно-географічного регіону.

Демографічна політика може мати ряд аспектів: вона може бути спрямованою на охорону стабільної чисельності народонаселення, на її зростання, або на запобігання значного збільшення чисельності народонаселення.

Демографічна політика, у зв'язку з цим, включає засоби, які стимулюють народжуваність тими чи іншими соціально-економічними факторами, або навпаки скорочують народжуваність.

Розвинені держави в силу особливостей їх соціально-економічного розвитку колись інших зіткнулися з необхідністю вирішення демографічних проблем, викликаних, в першу чергу, тривалим падінням народжуваності їх населення. Так, США займають одне з перших місць у світі по наявності бездітних сімей. У скандинавських державах також відзначається падіння народжуваності. На кожну жінку в розвинених державах припадає в середньому 1,9 дитини (нульовий приріст), у той час як в 1970 році було 2,5 дитини. В Англії, Швеції, Норвегії, Фінляндії цей показник ще нижчий. Тому саме в цих державах вперше були винайдені засоби, здатні впливати на розвиток процесів росту народонаселення. Паралельно з падінням народжуваності тут відбувалися глибокі соціальні зміни, в контексті яких переглядалися колишні уявлення про демографічному розвитку.

Сьогодні розвинені держави розробляють політику соціальної адаптації, яка вважається західними вченими найбільш перспективною формою демографічної політики. Ідея соціальної адаптації, тобто, пристосування до змін в демографічні тенденції, має сьогодні багато прихильників в Німеччині, Нідерландах, Швеції. Соціально-економічні фактори, які впливають на рівень народжуваності, існують у багатьох державах. У розвитку системи таких заходів держави Західної Європи значно випереджають Північну Америку.

У структурі соціально-економічних заходів найбільш поширеними є соціальна допомога та надбавки, а також податкові пільги, причому останні все більше поступаються першістю виплатах і надбавок, список яких дуже різноманітний. До економічних засобів належать також різні непрямі пільги - транспортні, житлові та ін.

Найбільш популярним засобом боротьби з падінням народжуваності, особливо в державах з розвиненою системою сімейного страхування, стало підвищення рівня матеріальної допомоги сім'ям. Але при цьому уряд, як правило, заперечує суто демографічні цілі, а мотивують цей крок соціально-економічними причинами.

Для держав Західної Європи найбільш характерна систе...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Демографічна політика, як елемент соціальної політики держави
  • Реферат на тему: Демографічна політика як складова соціальної політики держави
  • Реферат на тему: Основні напрямки соціальної політики держави на сучасному етапі економічног ...
  • Реферат на тему: Соціально-демографічна політика держави
  • Реферат на тему: Рівень і якість життя населення як основні критерії сталого соціально-еконо ...