Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Державна підтримка кредитування сільськогосподарських підприємств Алтайського краю. Проблеми та шляхи вирішення (на прикладі Головного управління сільського господарства Алтайського краю)

Реферат Державна підтримка кредитування сільськогосподарських підприємств Алтайського краю. Проблеми та шляхи вирішення (на прикладі Головного управління сільського господарства Алтайського краю)
ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Державна підтримка кредитування сільськогосподарських підприємств Алтайського краю. Проблеми та шляхи вирішення (на прикладі Головного управління сільського господарства Алтайського краю)РЕФЕРАТ ВКР


Тема роботи - «Державна підтримка кредитування сільськогосподарських підприємств Алтайського краю. Проблеми та шляхи вирішення (на прикладі Головного управління сільського господарства Алтайського краю) »

Ключові слова: кредитування, субсидування, фінансова стійкість, собівартість, ефект фінансового важеля, рентабельність, доступність кредитних ресурсів, модель умов кредитування, короткострокові кредити, інвестиційні кредити, ефективність державної підтримки,

Мета дослідження - розробка заходів щодо вдосконалення механізму державної підтримки кредитування сільськогосподарських підприємств Алтайського краю.

Завдання ВКР:

1) Вивчення теоретичних аспектів державної підтримки кредитування сільськогосподарських товаровиробників.

) Аналіз особливостей державної підтримки кредитування сільськогосподарських підприємств Алтайського краю.

) Удосконалення механізму державної підтримки кредитування сільськогосподарських підприємств Алтайського краю.

Об'єктом дослідження є: діяльність кредитних організацій і органів державного управління у сфері кредитування та державної підтримки сільського господарства.

Об'єктами спостереження є сільськогосподарські підприємства Алтайського краю.

Предметом дослідження є державна підтримка кредитування сільськогосподарських підприємств Алтайського краю.

Методи дослідження: аналітичний, розрахунково-конструктивний, абстрактно-логічний, монографічний і економіко-статистичний.

Практична значимість полягає в тому, що застосований комплексний і системний підхід до аналізу кредитних ресурсів для сільськогосподарських підприємств краю і до аналізу державної підтримки кредитування сільськогосподарських підприємств краю, що дозволяє всебічно і досить повно провести аналіз факторів, що впливають на доступність кредитних ресурсів, виявити проблеми державної підтримки кредитування і намітити тенденції розвитку системи державної підтримки кредитування за обраним напрямом дослідження.

Область застосування результатів даного дослідження: система державної підтримки кредитування сільськогосподарських підприємств Алтайського краю.ВСТУП


Актуальність теми дослідження випускної кваліфікаційної роботи зумовлена ??зростаючою в сучасних умовах необхідністю вирішення проблем однією з пріоритетних галузей економіки країни - сільського господарства, за допомогою підвищення ролі та забезпечення доступності кредиту для сільгоспвиробників, вдосконалення умов кредитування, підвищення ефективності діяльності грошово-Кредитні інститутів, що здійснюють кредитування підприємств аграрної галузі, а також розвитку форм їх підтримки.

Специфіка дослідження визначається тим, що: по-перше, сільськогосподарський кредит носить соціальний характер, так як від розвитку сільськогосподарської галузі залежить добробут населення країни. По-друге, кредитування сільськогосподарських підприємств вимагає систематичної підтримки з боку держави. По-третє, кредити сільському господарству пов'язані з підвищеними ризиками, які обумовлені як загальноекономічними, так і природно-кліматичними факторами, що мають посилений вплив для Росії.

В даний час вироблена в галузі продукція не відрізняється конкурентоспроможністю в порівнянні з зарубіжними аналогами; рівень продуктивності праці та матеріально-технічна база підприємств, найчастіше, не відповідають сучасним вимогам, що обумовлює необхідність вдосконалення державної підтримки кредитування, розвитку інфраструктури кредитного ринку, вдосконалення умов кредитування.

Метою випускної кваліфікаційної роботи є розробка заходів щодо вдосконалення механізму державної підтримки кредитування сільськогосподарських підприємств Алтайського краю.

Виходячи з поставленої мети, основна увага була зосереджена на вирішенні таких завдань:

) Вивчення теоретичних аспектів державної підтримки кредитування сільськогосподарських товаровиробників.

) Аналіз особливостей державної підтримки кредитування сільськогосподарських підприємств Алтайського краю.

) Удосконалення механізму державної підтримки кредитування сільсько...


сторінка 1 з 41 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Кредитування сільськогосподарських підприємств комерційними банками
  • Реферат на тему: Кредитування сільськогосподарських підприємств в системі фінансових відноси ...
  • Реферат на тему: Інструменти і методи державної підтримки інноваційної діяльності підприємст ...
  • Реферат на тему: Особливості кредитування підприємств сільського господарства на сучасному е ...
  • Реферат на тему: Організація роботи відділу кредитування Алтайського відділення №8644 Сибірс ...