Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Кредитування сільськогосподарських підприємств в системі фінансових відносин (на прикладі РСУП "Радгосп Людський")

Реферат Кредитування сільськогосподарських підприємств в системі фінансових відносин (на прикладі РСУП "Радгосп Людський")

Міністерство сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь

Установа навчання

В«Гродненський державний аграрний університет В»

Кафедра фінансів та аналізу в АПК


Курсова робота

з дисципліни Фінанси підприємств


Тема: Кредитування сільськогосподарських підприємств у системі фінансових відносин (на прикладі РСУП В«РадгоспВ« Людський В»)
Виконала:

студентка 4-го курсу факультету бухгалтерського обліку

спеціальність В«бухгалтерський облік, аналіз і аудит В»

Меленець Олена Володимирівна


Керівник:

старший викладач

Шостко Ірина Аркадіївна
Гродно, 2010

Введення


У процесі здійснення господарської діяльності часто виникає ситуація, коли організація відчуває нестачу власних оборотних коштів. З урахуванням того, що на сучасному етапі проводяться реформи в аграрному секторі, здійснюється активний пошук форм і методів фінансування підприємств і організацій АПК, з одного боку, адекватних ринковим курсом економічних перетворень, з іншого - враховують реальний попит на фінансові кошти. Одним із способів вирішення цієї проблеми є залучення кредитів або вільних грошових коштів інших суб'єктів господарювання.

Кредитування аграрного сектору, незважаючи на характерні особливості, підпорядковується загальним, виробленим віковою практикою принципам, таким, наприклад, як економічність, ефективність, цілеспрямованість, платність, терміновість, матеріальна забезпеченість кредиту і зворотність.

Виходячи з вищесказаного, актуальність обраної теми очевидна: в даний час кредит - найбільш поширена форма залучення позикових коштів для потреб організацій. Тому представилося цікавим розглянути дану тему з урахуванням різноманіття розглянутих питань. p> Метою даної курсової роботи є вивчення принципів кредитування сільськогосподарських підприємств у системі фінансових відносин. Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:

- Вивчити суть і основні принципи кредитування підприємств;

- розглянути основні нормативно-правові акти з питань регулювання порядку надання та використання кредитних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами;

- розкрити думки різних авторів з даної теми;

- провести аналіз кредитування РСУП В«РадгоспВ« Людський В»;

- зробити висновки і запропонувати деякі шляхи вдосконалення механізму кредитування сільськогосподарських підприємств.

Об'єктом дослідження в даній курсовій роботі стало республіканське сільськогосподарське унітарне підприємство В«РадгоспВ« Людський В». На матеріалах цієї організації було проведено аналіз ефективності використання кредитних ресурсів та запропоновано шляхи по удосконалення даного напрямку. p> У ході вивчення різних матеріалів по обраної теми було відмічено, що в сучасній літературі дос...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Державна підтримка кредитування сільськогосподарських підприємств Алтайсько ...
  • Реферат на тему: Особливості кредитування підприємств сільського господарства на сучасному е ...
  • Реферат на тему: Облік і аналіз ефективності використання бюджетних коштів на прикладі сільс ...
  • Реферат на тему: Кредитування сільськогосподарських підприємств комерційними банками
  • Реферат на тему: Короткострокові кредитування організацій (підприємств) в умовах кризи