Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Організація бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів

Реферат Організація бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів

Курсова РОБОТА

В 

на тему: Організація бухгалтерського обліку

нарахування амортизації основних засобів і

нематеріальних активів

В В В В 

Студентка

УЕФ, 3 курс, 04-СЕА
Керівник

асистент br/>

МІНСЬК 2006

ЗМІСТ

В 

Введення

1. Економічна сутність амортизації та амортизаційної політики

1.1. Теоретичні основи амортизації та зносу

1.2. Амортизаційна політика: способи, прийоми, методи

2. Документальне утримання і організація бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних коштів

2.1. Документальне оформлення нарахування амортизації основних засобів.

2.2. Бухгалтерський облік нарахування амортизації основних засобів

2.3. Характеристика міжнародних стандартів та міжнародного досвіду з нарахування амортизації основних засобів

3. Документальне утримання і організація бухгалтерського обліку нарахування амортизації нематеріальних активів

3.1. Документальне оформлення нарахування амортизації нематеріальних активів

3.2. Бухгалтерський облік нарахування амортизації нематеріальних активів

3.3. Удосконалення нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів

Висновок

Список використаних джерел

Програми

ВСТУП


Найважливішим фінансовим джерелом інвестицій в основний капітал є амортизація, складова близько 30% фінансових коштів, що спрямовуються на фінансування капітальних вкладень сільськогосподарської галузі. Розширення цього джерела дозволяє прискорити відтворення основного капіталу і разом з тим підвищити конкурентоспроможність продукції, що випускається вітчизняними виробниками. Механізмом його розширення є інтенсифікація амортизаційного процесу, яка забезпечується методами прискореної амортизації на основі застосування нелінійних способів її нарахування, а також більш скорочених, в порівнянні з нормативними, термінів корисного використання основних засобів.

Прискорення амортизаційного процесу шляхом застосування зазначених інструментів є основним змістом проведеної амортизаційної політики. Критерієм ефективності цього народно-господарського заходу є оцінка його потенціалу в Як механізм мобілізації додаткових фінансових ресурсів на інвестиції.

Метою написання даної курсової роботи є вивчення організації бухгалтерського обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів на прикладі КУПП В«МаньковічіВ» та розробка пропозицій з удосконалення бухгалтерського обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів. (ДОДАТОК А). p> Слід виділити ряд завдань, необхідних для досягнення поставленої мети:

В· Розкрити економічний зміст і сутність амортизації і проведеної амортизаційної політики.

В· Вивчити порядок бухгалтерського обліку та документального оформлення амортизації основних засобів.

В· Дати основну характеристику міжнародних стандартів та міжнародного досвіду з нарахуванню амортизації основних засобів і нематеріальних активів.

В· Вивчити організацію бухгалтерського обліку та документального оформлення нарахування амортизації по нематеріальних активів.

Для написання даної курсової роботи були вивчені навчальні видання, в яких найбільш повно викладено матеріал з обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів, а так само періодичні видання (журнальні статті).

Особливо хотілося б відзначити підручник В«Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствахВ» під редакцією А.П. Михалкевич. У ньому доступно викладено порядок організації та ведення бухгалтерського обліку на сільгосппідприємствах відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів обліку та звітності. Досить велику увагу приділено темі обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів. Тут повною мірою розкриваються поняття і сутність амортизації, дана детальна характеристика застосовуваних в республіці способів і методів нарахувань амортизації і зносу. Детально описані первинний облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів, а так само регістри синтетичного і аналітичного обліку за відповідними рахунками.

Важливу роль при написанні даної роботи зробило посібник А.С. Чечеткіна В«Бухгалтерський облік в сільському господарстві В». Видання містить правову базу, приклади і проводки по нарахуванню амортизації основних засобів нематеріальних активів.

У підручнику В«Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності В»під редакцією В.Ф. Палій в доступній формі розглянуті стандарти з нарахування амортизації з урахуванням досвіду зарубіжних країн з розвиненою ринковою економікою, добре розкриті особливості методів і способів нарахування амортизації, а так само викладені н...


сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік і способи нарахування амортизації основних засобів
  • Реферат на тему: Облік і способи нарахування амортизації основних засобів
  • Реферат на тему: Облік амортизації основних засобів і методи її нарахування
  • Реферат на тему: Особливості організації обліку та амортизації основних засобів на прикладі ...
  • Реферат на тему: Аналіз обліку амортизації основних засобів та ефективність їх використання ...