Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз обліку амортизації основних засобів та ефективність їх використання ВАТ &Ірбітський хіміко-фармацевтичний завод&

Реферат Аналіз обліку амортизації основних засобів та ефективність їх використання ВАТ &Ірбітський хіміко-фармацевтичний завод&

Зміст


Введення

. Теоретичні основи бухгалтерського обліку основних засобів

.1 Законодавчо-нормативна база бухгалтерського обліку основних засобів в Російській Федерації

.2 Основи бухгалтерського обліку основних засобів

.3 Види і норми амортизації основних засобів

. Аналіз обліку амортизації основних засобів та ефективність їх використання ВАТ Ирбитский хіміко-фармацевтичний завод

.1 Коротка характеристика підприємства

.2 Облік амортизації ОС на прикладі ВАТ Ирбитский хіміко-фармацевтичний завод

.3 Аналіз структури амортизаційних відрахувань на ВАТ Ирбитский хіміко-фармацевтичний завод

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Об'єкти основних засобів становлять основу будь-якого виробництва, в процесі якого створюються товари, продукція, проводяться роботи і виявляються послуги.

Граючи важливу роль у процесі праці, основні засоби утворюють виробничо - технічну базу організації і визначають її виробничий потенціал. Адже саме вони визначають технічний і технологічний рівень, асортимент і якість продукції, що випускається.

Цим і був зумовлений вибір теми Облік і аналіз амортизації основних засобів »(ВАТ Ирбитский хіміко-фармацевтичний завод")

Предметом дослідження курсової роботи є відкрите акціонерне товариство Ирбитский хіміко-фармацевтичний завод.

Метою роботи є аналіз існуючого на підприємстві порядку організації обліку та амортизації основних засобів, а також розробка рекомендацій спрямованих на вдосконалення бухгалтерського обліку основних засобів і підвищення ефективності їх використання.

Методичною базою для роботи є Федеральний закон Про бухгалтерський облік №402 ФЗ, Положення з бухгалтерського обліку основних засобів ПБУ 6/01, Методичні вказівки з бухгалтерського обліку основних засобів № 33н, література з бухгалтерського обліку та аналізу, матеріали періодичної преси, статистичні дані.

Тема даної курсової роботи проекту є актуальною, тому що в сучасних умовах формування повної інформації про господарські процеси неможливо без інформації про основні засоби.

Одне з головних завдань промисловості - підвищення ефективності та якості суспільного виробництва і значне збільшення віддачі капітальних вкладень і основних фондів, які є матеріальною базою виробництва і найважливішою складовою частиною продуктивних сил країни.

Чисельний ріст і якісне поліпшення засобів праці на основі безперервного науково-технічного прогресу - це вирішальна передумова неухильного зростання продуктивності праці.

Основні виробничі фонди, що складаються з будівель, споруд, машин, устаткування та інших засобів праці, які беруть участь у процесі виробництва, є самою головною основою діяльності фірми. Без їхньої наявності навряд чи могло що - або здійснитися.

Засоби праці (машини, апарати, обладнання, виробничі будівлі, споруди, силові установки і т. д.) являють собою найбільш дорогу частину засобів виробництва і обслуговують велику кількість виробничих циклів протягом тривалого часу, їх прийнято називати основними фондами. Їх вартість переноситься частинами на видобуту або виготовлену продукцію, незалежно від терміну служби (т. Е. Предмети невеликій вартості). Остання умова не поширюється на сільськогосподарські машини та обладнання, дорослий робочий і продуктивну худобу. Не належать до основних фондів прилади, засоби автоматизації та лабораторне обладнання, придбане для центральних заводських лабораторій.

Основні засоби відіграють величезну роль у процесі праці, так як вони у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу потужність підприємства.

Протягом тривалого періоду використання кошти надходять на підприємство і передаються в експлуатацію; зношуються в результаті експлуатації; піддаються ремонту, з якого відновлюються їх фізичні якості; переміщаються всередині підприємства; вибувають з підприємства внаслідок старості або недоцільність подальшого застосування. Одним з показників ефективного застосування основних засобів є збільшення: часу їх роботи (шляхом скорочення простоїв); коефіцієнта змінності; продуктивності (на базі впровадження нової техніки і технології); фондовіддачі (тобто. е. збільшення випуску продукції, обсягу виконуваних робіт та послуг на кожен карбованець основних засобів).

Основні фонди беруть участь у процесі виробництва тривалий час, обслуговують велику кількість виробничих циклів і, поступово зношуючисьу виробничому процесі, частинами переносять свою вартість на виготовлену продукцію, зберігаючи при цьому натуральн...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних засобів ...
  • Реферат на тему: Основні завдання бухгалтерського обліку основних засобів
  • Реферат на тему: Особливості організації обліку та амортизації основних засобів на прикладі ...
  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз вітчизняної та зарубіжної практики бухгалтерського облі ...
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві