Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Внутрішній ринок Росії

Реферат Внутрішній ринок Росії

Зміст


Введення

. Стан внутрішнього ринку

.1 Поняття внутрішнього ринку

.2 Внутрішній ринок Росії в XIX ст.

. Особливості і протиріччя внутрішнього ринку Росії

.1 Особливості внутрішнього ринку Росії

.2 Протиріччя внутрішнього ринку Росії

Висновок

Список літератури


Введення


Інтерес до маркетингу в нашій країні зростав у міру формування ринкової економіки, ключовим елементом якої є поняття «ринок».

Внутрішній ринок - це сукупність клієнтів (продавців і покупців), що здатні і бажають зробити обмін. Виходячи з цього визначення, можна сказати, що маркетинг - це робота з ринком для здійснення цих обмінів, мета яких - задоволення людських потреб і потреб.

Внутрішній ринок - складне і багатостороннє явище, яке характеризується різним рівнем свого розвитку, особливостями історичного, соціального, культурного характеру, притаманними різним країнам. Наприклад, американський ринок тяжіє до ініціативної моделі підприємництва, французький ринок несе в собі риси державного регулювання, німецький ринок більш соціально орієнтований, а японському ринку притаманний корпоративний патерналізм (патерналізм - доктрина соціального партнерства в рамках підприємств і корпорацій між підприємцями і персоналом).

У той же час ринки цих країн, що мають багаторічні традиції розвитку ринкової економіки, мають цілу низку спільних ознак:

взаємодія продавців і покупців;

конкурентний характер, як між продавцями, так і покупцями;

стабілізація відносин між суб'єктами ринку на основі інтеграції проти монополізації економіки, зберігаючи при цьому прагнення до взаємного суперництва.

Першочерговим завданням вивчення внутрішнього ринку є аналіз поточного співвідношення попиту і пропозиції, що складається на ринку в умовах конкуренції та динаміки цін, тобто кон'юнктури ринку. При вивченні кон'юнктури ринку ставиться завдання не тільки визначення його стану в той чи інший момент, але і пророцтво ймовірного характеру подальшого його розвитку - прогнозування.

Прогноз дає оцінку перспектив розвитку ринку і є основою для вироблення стратегії і тактики діяльності підприємства на ринку. Якість прогнозу визначається головним чином тим, наскільки глибоко і комплексно проведені аналіз і оцінка факторів формування та розвитку кон'юнктури.

Для ефективної інтеграції російської економіки у світове господарство фахівцям всіх сфер діяльності необхідні знання ринкових механізмів, методів вивчення ринку та інших маркетингових досліджень. У сучасних умовах знання теорії та практики маркетингу має не просто пізнавальне значення, але є однією з основних передумов створення нової моделі управління виробництвом.

Сказане обумовлює актуальність розглянутої проблеми в рамках дослідження з маркетингу.

Отже, в даній курсовій роботі ставиться мета розглянути внутрішній ринок Росії, його стан, особливості та протиріччя.

Для досягнення поставленої мети в роботі, перш за все, необхідно вирішити наступні завдання:

- визначити поняття внутрішнього ринку;

описати внутрішній ринок Росії в XIX ст.;

розкрити протиріччя внутрішнього ринку Росії.

У рамках даної теми, об'єктом дослідження є внутрішній ринок Росії, а предметом дослідження - його стан, особливості та протиріччя.

Практична значимість дослідження полягає в тому, що його результати, основні висновки і узагальнення сприяють глибшому розумінню структури, особливостей, механізму функціонування внутрішнього ринку.

1. Стан внутрішнього ринку


. 1 Поняття внутрішнього ринку


У ринковій економіці основоположним елементом є ринок. Найбільш просте визначення ринку, властиве будь-якої моделі ринкової економіки (американської, японської, скандинавської та ін.): Ринок є з'єднання попиту та пропозиції. Однак це визначення не виявляє глибинних властивостей ринку як економічного феномена. Більш точно роль ринку в економічному житті висловлює наступне визначення: ринок - це форма суспільного зв'язку між людьми, що складається у взаємній купівлі-продажу товарів. Це визначення дозволяє трактувати ринок як сферу економічних відносин, а не просто як зіткнення безликих компонентів економіки (попиту та пропозиції). [12]

Ринок - це, з одного боку, сфера відносин між суб'єктами економіки (виробниками і споживачами), а з іншого боку, елемент ринкової економіки, куди входять сфери виробництва товарів, їх розп...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості створення ринку цінних паперів Росії в умовах переходу до ринку ...
  • Реферат на тему: Становлення і вдосконалення конкурентних відносин на вітчизняному ринку газ ...
  • Реферат на тему: Розвиток внутрішнього ринку в Росії 19 ст. Зростання зовнішньої торгівлі
  • Реферат на тему: Перспективи розвитку ринку чорного байхового чаю на продовольчому ринку Рос ...
  • Реферат на тему: Цінні папери. Ринок цінних паперів. Особливості функціонування ринку цінн ...