Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах вступу Російської Федерації до Світової організації торгівлі

Реферат Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах вступу Російської Федерації до Світової організації торгівлі

федеральне державне казенне освітня установа вищої професійної освіти
Кваліфікаційна (дипломна) робота

на тему: «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах вступу Російської Федерації до Світової організації торгівлі»г. Калінінград

г.


Введення


Актуальність роботи полягає в ступеня важливості досліджуваних питань, на увазі настання нової епохи торговельних відносин Росії. Світова організація торгівлі є інструментом світової економіки займає в ній одне з центральних місць. Згідно Марракешської угоди, економічні та торговельні відносини держав-учасниць повинні сприяти підвищенню рівня життя, досягненню повної зайнятості, високих і постійно зростаючих реальних доходів і ефективного попиту населення, зростанню виробництва і торгівлі товарами і послугами при найбільш доцільному використанні світових ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку; при цьому держави-учасниці прагнуть сприяти захисту та збереження навколишнього середовища і вдосконалювати наявні для цих цілей кошти, визнають необхідність створення цілісної, стійкої та ефективної системи багатосторонніх норм, що забезпечують лібералізацію торгівлі.

Об'єктом дослідження в роботі є суспільні відносини, що виникають в рамках членства Російської Федерації у Світовій організації торгівлі, предметом дослідження буде правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах вступу Російської Федерації до Світової організації торгівлі, відповідно.

Метою роботи є аналіз нормативно-правової бази, що регулює членство Російської Федерації до СОТ. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися завдання наступного характеру:

проаналізувати взаємини Росії з системою ГАТТ/СОТ, розглянувши структуру організації, її завдання та функції;

вивчити суть і механізм системи вирішення спорів СОТ;

вивчити вплив внутрішньополітичних змін на формування законодавства в процесі участі Росії в СОТ;

вивчити потенційні політико-економічні наслідки участі Росії до СОТ.

У процесі дослідження в даній роботі були використані наступні методи: аналізу, синтезу, моделювання.

Теоретичною базою дослідження послужили роботи наступних авторів: Григоряна С.А. Жихарева І.М. Медведкова М.Ю. Никифоров В.А. Смбатян А.С.

Нормативно-правовою базою послужили наступні нормативно-правові акти:

Марракешська угоду про створення Світової Організації Торгівлі, Доповідь робочої групи з приєднання Російської Федерації до Світової організації торгівлі, Протокол від «Про приєднання Російської Федерації до Марракешської угоди про створення Світової організації торгівлі» та інші нормативно-правові акти.

Робота складається з трьох глав: у першій розглядається сутність Світової організації торгівлі в цілому, а також цілі, завдання та структура; у другому розділі - модернізація правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації; і, нарешті в третьому розділі мова піде про участь Росії в Митному союзі і Світової організації торгівлі, технічне регулювання та ліцензування зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації.


Глава 1. Світова організація торгівлі в системі правового регулювання міжнародних торговельних та економічних відносин з Російською Федерацією


.1 Основні напрямки діяльності Світової організації торгівлі


У 1947 р був прийнятий основний акт в сфері міжнародної торгівлі - Генеральну угоду lt; consultantplus://offline/ref=03B5D4B52A5FA0CD46B5C6ECA5DB916D70E022866C42C74DE4FDC66EJ9y0N gt; про тарифи і торгівлю - ГАТТ (GeneralAgreementonTariffsandTrade - GATT). Дана Угода лягло в основу багатостороннього регулювання торгівлі і тим самим в основу міжнародного торговельного права.

Угода включала в себе положення про режим найбільшого сприяння, про недискримінацію, про національний режим. Оскільки його завдання не були широкими і йшлося про обмеження митних тарифів, які залишалися на високому довоєнному рівні і служили серйозною перешкодою для розвитку торгівлі, ГАТТ lt; consultantplus://offline/ref=03B5D4B52A5FA0CD46B5C6ECA5DB916D70E022866C42C74DE4FDC66EJ9y0N gt; стало наповнюватися більш значним вмістом і перетворювалося в основне торгово-економічне об'єднання держав.

Під час регулярних зустрічей в рамках ГАТТ, іменованих раундами, були прийняті численні акти з питань торгі...


сторінка 1 з 33 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Міжнародні фінансові та економічні організації та їх вплив на розвиток наці ...
  • Реферат на тему: Вступ Росії до Світової організації торгівлі
  • Реферат на тему: Проблеми входження Росії до Світової Організації Торгівлі
  • Реферат на тему: Структура і динаміка світової торгівлі товарами
  • Реферат на тему: Вивчення системи закупівельної діяльності організації торгівлі