Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Дослідження впливу засобів масової інформації на поведінку сучасної молоді (метод анкетування)

Реферат Дослідження впливу засобів масової інформації на поведінку сучасної молоді (метод анкетування)Курсова робота

з дисципліни Методи комплексного дослідження та оцінки становища молоді в суспільстві на тему:

«Дослідження впливу засобів масової інформації на поведінку сучасної молоді (метод анкетування)»

ЗМІСТ


Введення

Глава 1. Теоретичні основи поведінки молоді у сфері засобів масової інформації

. 1 Засоби масової інформації: поняття, види, структура

. 2 Вплив засобів масової інформації на соціалізацію сучасної молоді

Глава 2. Дослідження впливу засобів масової інформації на поведінку сучасної молоді

. 1 Анкетування як метод дослідження впливу засобів масової інформації на молодь

. 2 Аналіз впливу засобів масової інформації на поведінку сучасної молоді (негативні і позитивні сторони ЗМІ)

Висновок

Список літератури

Додаток


ВСТУП


У сучасному світі людина постійно стикається із засобами масової інформації (ЗМІ), які настільки міцно влаштувалися у повсякденному житті, що часто люди не можуть уявити існування без них. Сучасна людина отримує доступ до інформації в найкоротші терміни, використовуючи при цьому різноманітні ЗМІ: газети, журнали, радіо, телебачення, Інтернет. Засоби масової інформації є не тільки джерелом відомостей про події в сучасному світі, а й головним чинником формування громадської думки, культури, світогляду. Вони проникають в усі сфери людської життєдіяльності, озвучуючи основні проблеми, що існують у суспільстві, змушуючи задуматися про наявність деяких глобальних проблем людства і способи їх вирішення.

На нашу думку, проблема впливу засобів масової інформації на таку соціальну групу як молодь, досить актуальна на сьогоднішній день, оскільки молоде покоління, яка бажає бути в курсі всіх подій, що відбуваються не тільки в їхньому місті, а й у всьому світі - є найактивнішою частиною суспільства, в плані використання засобів масової інформації. «Серед нових каналів соціалізації молоді найбільше значення набувають ЗМІ та Інтернет ... У ролі потужних каналів соціалізації виступають аудіовізуальний світ: телебачення, реклама, ігрові технології соціальних ЗМІ». Таким чином, молодь краще адаптована до сучасних умов, прагне самостійно конструювати реальність і вибудовувати життєві стратегії, покладаючись на свободу вибору, свідомо відсторонюючись від цінностей і моделей поведінки старшого покоління, нав'язуваних ЗМІ.

Варто відзначити, що виступаючи основним джерелом інформації та засобом комунікації, ЗМІ формують світогляд сучасного молодого покоління, задають напрямок змін його уявлень, ціннісних орієнтацій і т.д. У своєму дослідженні, ми хотіли б проаналізувати дану вплив засобів масової інформації на соціальну адаптацію молоді.

Ступінь розробленості теми - проблемою даного дослідження займалися такі дослідники як: В. І. Добреньков, А.І. Кравченко, М.Г. Ярошевський, А.В. Мудрик, Л.І. Михайлова і багато інших.

Гіпотеза дослідження - вплив засобів масової інформації носить неоднозначний характер, тобто воно може бути як позитивним, так і негативним.

Об'єкт дослідження - сучасна молодь у віці від 19-21 року.

Предмет дослідження - ЗМІ як засіб впливу на поведінку сучасної молоді.

Мета дослідження - виявити негативне і позитивний вплив ЗМІ на поведінку сучасної молоді.

Реалізація поставленої мети забезпечується вирішенням наступних дослідницьких завдань:

розкрити поняття «засоби масової інформації»;

визначити види і структуру засобів масової інформації;

визначити рівень впливу засобів масової інформації на поведінку сучасної молоді.

База дослідження: ФГБОУ ВПО ТГПУ ім. Л. М. Толстого

Вибірка: група 3 «М» спеціальності «Організація роботи з молоддю» у кількості 20 чоловік у віці 19-21 року.

Методи дослідження:

аналіз;

порівняння;

анкетування.

Практична значущість дослідження: результати дослідження можна використовувати у навчальній і поза навчальної роботи зі студентами спеціальності «Організація роботи з молоддю», при організації курсу за вибором.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ У СФЕРІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ


. 1 Засоби масової інформа...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вплив засобів масової інформації на формування молоді
  • Реферат на тему: Особливості впливу засобів масової інформації на студентську молодь
  • Реферат на тему: Вплив засобів масової інформації на агресивну поведінку підлітків
  • Реферат на тему: Кількісні методи дослідження засобів масової інформації
  • Реферат на тему: Особливості впливу засобів масової інформації на формування суспільної свід ...