Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Психологія

Реферат Психологія

Визначення психології


Психологія - це наука про психіку і закономірності її прояву і розвитку. Психіка - властивість головного мозку, що забезпечує людині і тваринам здатність відбивати впливу предметів і явищ реального світу. p align="justify"> Форми прояви психіки

Психічні процеси - це окремі форми чи види психічної діяльності. Бувають пізнавальними (відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, уява) і емоційно-вольовими (почуття і воля). p align="justify"> Психічні стану-це особлива характеристика психічної діяльності людини за деякий період часу (стану втоми, неуважності, дратівливості, активності, пасивності)

Психічні властивості-це найбільш суттєві і стійкі психічні особливості людини (його потреби, інтереси, здібності, темперамент, характер).

Галузі психології

Загальна психологія - вивчає загальні закономірності психічної діяльності дорослої людини.

Вікова психологія - досліджує особливості розвитку психіки на різних вікових етапах.

Педагогічна психологія - займається психологічними закономірностями навчання і виховання молодого покоління.

Соціальна психологія-вивчає психологію груп і колективів, взаємини людей у ​​них.

Психологія праці-розглядає психологічні особливості різних видів трудової діяльності.

Психологія спорту, досліджує закони вироблення спортивних умінь і навичок, питання навчання і виховання спортсменів.

Патопсихологія-досліджує хворобливі розлади психіки.

Зоопсихологія - вивчає психіку тварин.

Етапи розвитку психології.

-й етап. Психологія - наука про душу. (200років)

2-й етап. П-наука про свідомість (17веке). основним методом вивчення-спостереження людини за собою і опис фактів.

3-й етап. П-наука про поведінку. завдання-ставити експеримент, спостереження за поведінкою вчинками людини, а також проведення експериментальних досліджень психіки. p align="justify"> 4-й етап (сучасний) п - як наука вивчає об'єктивні закономірності прояв механізму психіки

Предмет-вивчення психіки людини в процесі його деят-ти, його спілкування з ін людьми. пізнання ним окруж.міра і формування особистості.

П людини виявлю-ся в форме1) процесу (познават-а; Емоціональноволевие

2) стан (устойч.інтерес, творч. підйом) 3) св-ва (темпер-т.хар-р)


Методи дослідження в психології. (наявність проблеми, науч.гіпотези, підготовка і проведення експерименту, порівняння результатів)


Основні методи Спостереження - найбільш поширений метод, за допомогою якого вивчають психологічні явища в різних умовах без втручання в їх перебіг. Експеримент-метод, що припускає активне втручання дослідника в діяльність випробуваного з метою створення найкращих умов для вивчення конкретних психологічних явищ. p align="justify"> Допоміжні методи

Метод бесіди - метод психологічного дослідження, заснований на питаннях і відповідях. Анкетне метод - це перелік питань, які дають досліджуваним особам для письмової відповіді. Аналіз процесу і продуктів діяльності - допоміжний метод опосередкованого вивчення психіки людини з практичних результатів і предметів праці, в яких втілюються творчі сили і здібності людей. Тестовий метод-це набори завдань і питань, які служать для проведення порівняно короткочасних одноразових випробувань, спрямованих на оцінку будь - якої сторони психіки людини (його психічних процесів і якостей, властивостей особистості).


Еволюційний розвиток психіки у тваринному світі. Форми поведінки тварин


Психіка виникає не з початку зародження життя на Землі. Примітивні живі істоти, як наприклад, віруси і мікроорганізми не володіють психікою, для них характерна подразливість. p align="justify"> Подразливість - властивість живих організмів реагувати зміною свого руху або стану на зовнішні впливи. Елементарна психіка спостерігається у простих живих істот із зачатками нервової системи, наприклад у черв'яків, комах і т . д. Цим тваринам властиво лише елементарне орієнтування у зовнішньому середовищі. Воно здатне відображати тільки зв'язок біологічно значущого з окремими властивостями впливає об'єкта. Ця стадія психіки називається сенсорної (чуттєвої). Відбивається тут тільки безпосередньо впливає, і притому окрема властивість, а не предмет в цілому. Так, наприклад, павук відображає зв'язок вібрації павутини з їжею (мухою, що потрапила в павутину), жаба орієнтується на колір або форм...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Порівняння психіки тварин і людини
  • Реферат на тему: Вікові особливості психіки старої людини
  • Реферат на тему: Розвиток психіки людини в онтогенезі
  • Реферат на тему: Формування самооцінки в онтогенезі психіки людини
  • Реферат на тему: Фізіологічні основи психіки і здоров'я людини