Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Роль виставок-ярмарків в просуванні товару на зовнішній ринок

Реферат Роль виставок-ярмарків в просуванні товару на зовнішній ринок

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні аспекти міжнародної виставково-ярмаркової діяльності

1.1 Поняття, класифікація та роль ярмарків і виставок

1.2 Сучасні особливості просування товарної продукції на зовнішній ринок

Глава 2. Порівняльний аналіз організації міжнародних ярмарків і виставок: Німеччина, Китай, Росія

2.1 Організації виставок-ярмарків у Німеччині

2.2 Організації виставок-ярмарків в Китаї

2.3 Організації виставок-ярмарків в Росії

2.4 Аналіз виставково-ярмаркового бізнесу в Росії

Глава 3. Пропозиції щодо покращення вітчизняної виставково-ярмаркової діяльності

Висновок

Список використаних джерел

Програми

Введення


Актуальність теми дослідження обумовлена ??необхідністю теоретичного аналізу та практичного використання ярмарків і виставок як форми просування товару на зовнішній ринок, яка надає широкі можливості демонстрації рекламованих виробів, послуг, проектів для встановлення прямих контактів із споживачами, а також проведення переговорів і укладення торгових угод.

В останні роки все більша увага приділяється просуванню вітчизняних розробок, технологій ноу-хау і послуг на внутрішній і зовнішній ринки. У зв'язку з цим відбувається активний розвиток виставково-ярмаркової діяльності, що є найважливішим інструментом макроекономічної, інноваційної та інвестиційної політики будь-якої держави. Особливо ефективні виставки та ярмарки в поєднанні з комплексом супутніх заходів (рекламної кампанією в пресі, проведенням презентацій, прес-конференцій, круглих столів raquo ;, зустрічей з фахівцями і т.п.).

У сучасному бізнесі ярмаркам і виставкам надається особливе значення. Багато американські фірми більше 20% всіх коштів, виділених на маркетинг, використовують як витрат на підготовку та участь у ярмарках і виставках. Ще більш значна питома вага останніх витрат для європейських фірм. Він досягає 25% [3, с. 20]. Таке положення обумовлене тим, що багато фірм бачать у ярмарках і виставках важливий інструмент виходу на зовнішній ринок, що дозволяє їм успішно вирішувати існуючі проблеми, зумовлені, насамперед необхідністю забезпечення ефективної товарної та цінової політики, політики розподілу та просування.

Метою дослідження є вивчення ролі міжнародних ярмарків і виставок у просуванні товарів на зовнішній ринок, а також розробка пропозицій щодо вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Росії.

Відповідно до поставленої мети в роботі поставлені наступні завдання:

. Вивчити теоретичні основи формування виставково-ярмаркової діяльності.

. Проаналізувати форми виходу організації на зовнішній ринок.

. Розглянути виставково-ярмаркову діяльність на прикладі декількох країн.

. Проаналізувати виставково-ярмаркову діяльність в Російській Федерації, виявити проблеми.

. Розробити пропозиції щодо розвитку міжнародних виставок і ярмарків в Росії.

Об'єктом дослідження є міжнародні ярмарки.

Предметом дослідження є роль міжнародних виставок і ярмарків в просуванні товарної продукції на зовнішній ринок.

Теоретико-методологічною основою роботи є праці вітчизняних і зарубіжних авторів, таких як: Бердишев С. Н, Бердниченко А.Н., Борисова Б.Л., Акуліч І.Л. та ін., а також матеріали періодичних видань, нормативно-правові акти, статистичні звіти, ресурси інтернет.

При написанні випускної кваліфікаційної роботи були використані наступні методи наукових досліджень: системний та порівняльний аналіз, узагальнення.

Глава 1. Теоретичні аспекти міжнародної виставково-ярмаркової діяльності


.1 Поняття, класифікація та роль ярмарків і виставок


Ярмарки та виставки представляють дуже широкі можливості демонстрації рекламованих виробів для встановлення прямих контактів із безпосередніми покупцями та споживачами.

В останнє десятиліття межа між виставками і ярмарками практично стерлася, оскільки в даний час не тільки на ярмарках, але і на виставках здійснюється торгівля за зразками, укладаються угоди, ведеться маркетингова, комерційна та рекламно-пропагандистська робота, включає також PR-акції. Проте доцільно провести смислове протиставлення торгових ярмарків і виставок.

Торгова ярмарок - короткочасний захід, періодично проводиться в одному і тому ж місці, в рамках якого велика кіл...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток ярмарків і виставок
  • Реферат на тему: Роль и Функції ярмарків, виставок у розвітку організаційно-комерційніх услу ...
  • Реферат на тему: Методи економічного обгрунтування прийнятих рішень щодо виходу на зовнішній ...
  • Реферат на тему: Організація і проведення виставок
  • Реферат на тему: Розвиток книжкових ярмарків