Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Аналіз динаміки імпорту та експорту в Японії за період з 1977 по 2008 рр.

Реферат Аналіз динаміки імпорту та експорту в Японії за період з 1977 по 2008 рр.

Аналіз динаміки імпорту та експорту в Японії за період з 1977 по 2008 рр.


Введення

імпорт експорт японія

Статистичної наукою розроблені різні методи вивчення динамічних рядів, серед яких центральне місце займають методи, що дозволяють прогнозувати. Основну увагу приділено теорії та практиці статистичного вивчення динамічних рядів.

Метою виконання курсової роботи є освоєння методів аналізу динамічних рядів в ППП STATISTICA. Виконання роботи передбачає:

оцінку швидкості та інтенсивності зміни рівнів досліджуваного часового ряду, тобто розрахунок абсолютних, відносних і середніх показників динаміки;

виявлення основної тенденції ряду методами емпіричного і аналітичного згладжування;

побудова та оцінку рівняння тренда;

вивчення автокореляції і побудова авторегрессионной моделі;

екстраполяцію на основі трендової і авторегрессионной моделей;

розгляд кореляційної залежності часових рядів.


1. Графічне представлення динамічних рядів


Вихідні дані, що представляють собою обсяги експорту та імпорту в доларах США за період з 1977 по 2008 рік у Японії, зведені таблиці 1.


Таблиця 1. Обсяг експорту та імпорту в Японії за період з 1977 по 2008 рр

ГодОб'ем експорту, млрд. дол. СШАОб'ем імпорту, млрд. дол. США197781,083371,3395197898,21179,92241979102,299109,8311980130,441141,2961981151,495142,8661982138,385131,4991983146,965126,4371984169,7136,1761985177,164130,4881986210,757127,5531987231,286151,0331988264,856187,3781989273,932209,7151990287,581235,3681991314,786236,9991992339,885233,2461993362,244241,6241994397,005275,2351995443,116335,8821996410,901349,1521997420,957338,7541998387,927280,4841999419,367311,2622000479,249379,5112001403,496349,0892002416,726337,1942003471,817382,932004565,675454,5422005594,905514,9222006649,931579,5742007700,538619,8292008814,6413772,0291

Графічне зображення часових рядів дозволить наочно уявити основні закономірності розвитку досліджуваного процесу. Що ми і бачимо на малюнку 1.


Рис. 1. Динаміка експорту та імпорту в Японії за 1977-2008 рр.
1. Розрахунок основних показників ряду


1.1 Показники зміни рівнів динамічного ряду


Аналіз динамічних рядів соціально-економічних явищ зазвичай починають з розгляду статистик, розрахунок яких не вимагає будь-якої попередньої обробки аналізованого динамічного ряду. Йдеться про показники динамічного ряду, що дозволяють пояснити характер, швидкість, інтенсивність і напрямок розвитку досліджуваного явища за певний часовий період.

У результаті того чи іншого зіставлення рівнів динамічного ряду формується система абсолютних і відносних показників динаміки, до числа яких відносяться абсолютні прирости (і їх середнє значення), темпи зростання (і їх середнє значення), темпи приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту. Порівнюваний рівень динамічного ряду називається поточним, а рівень, з яким проводиться порівняння, базисним.

В залежності від того, що приймається за базу порівняння, будуть отримані різні показники динаміки. Прийнявши за базу порівняння деякий постійний рівень, наприклад y 1 отримаємо серію базисних показників, які характеризують остаточний результат всіх змін у рівнях ряду від першого періоду (або моментів часу) до поточного періоду. Слід мати на увазі, що в реальних задачах за базу порівняння може бути прийнятий рівень ряду, що відноситься до періоду (моменту), який виходить за межі аналізованого динамічного ряду (наприклад, початковий момент періоду з якого починається деякий новий етап розвитку). Якщо проводиться порівняння поточного рівня yt з безпосередньо передує yt - 1, то виходять ланцюгові показники динаміки.

Абсолютним приростом називається різниця між значеннями рівнів даного періоду і попереднього (або базисного):де yt - рівень ряду динаміки в момент часу t; yt - 1 - рівень ряду динаміки в момент часу t - 1; t - ланцюговий абсолютний приріст.

За весь період, описуваний тимчасовим поруч, абсолютний приріст виразиться як алгебраїчна сума приватних ланцюгових приростів (2.1) або, що очевидно, як різниця між останнім і першим рівнями ряду:де yn - останній рівень ряду; у 1 - перший рівень.

Абсолютний приріст може...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз показників ряду динаміки
  • Реферат на тему: Аналітичні показники ряду динаміки у вивченні розвитку ринку
  • Реферат на тему: Аналіз динаміки імпорту та експорту США
  • Реферат на тему: Методи згладжування часових рядів у вивченні динаміки виробничих показників ...
  • Реферат на тему: Методи і моделі, що використовуються для виділення тренда часового ряду