Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Аналіз показників ряду динаміки

Реферат Аналіз показників ряду динаміки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОРЛОВСЬК ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра "Економіка та менеджмент"А.В. Чернова

І.А. КраснобокаяАНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ НИЗКИ ДИНАМІКИ

Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи

Дисципліна - "Статистика"

Спеціальність - 060400 "Фінанси і кредит"

060500 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит"

060800 "Економіка і управління на підприємствах

туризму і готельного господарства "

061000 "Державне та муніципальне управління"

061100 "Менеджмент організації"

061500 "Маркетинг"

351000 "Антикризове управління"

351200 "Податки та оподаткування"

Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради Орел ГТУ

Орел 2003

В 

Автори: професор кафедри економіки та менеджменту, доктор економічних наук А.В. Чернова, старший викладач кафедри економіки та менеджменту, кандидат економічних наук І.А. Краснобокая

Рецензент: завідувач кафедри економіки та менеджменту, професор, доктор економічних наук С.А. Нікітін

Методичні вказівки з виконання лабораторної роботи містять рекомендації та завдання з розрахунку і аналізу показників рядів динаміки. Призначені для студентів спеціальностей 060400 "Фінанси і кредит", 060500 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит ", +061000" Державне та муніципальне управління ", 060800 "Економіка і управління на підприємствах туризму та готельного господарства", 061100 "Менеджмент", 061500 "Маркетинг", 351000 "Антикризове управління ", +351200" Податки та оподаткування "при вивченні дисципліни "Статистика".

Редактор

Технічний редактор

Орловський державний технічний університет

Ліцензія ІД № 00670 від 05.01.2000 м.

Підписано до друку. .03 Р. Формат 60х84 1/16. p> Друк офсетний. Уч. вид. л. Ум. печ. л.,. Тираж 300 прим. p> Замовлення №

Віддруковано з готового оригінал-макету на поліграфічній базі ОрелГТУ, 302030, м. Орел, вул. Московська, 65. p> Орел ГТУ, 2003

Чернова А.В., Краснобокая І.А., 2003


Зміст


1. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи

2. Приклад виконання лабораторної роботи

3. Завдання і порядок виконання лабораторної роботи

Рекомендовано література

Додаток


1. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи

Завдання вивчення зміни аналізованих показників у часу вирішується за допомогою побудови і аналізу рядів динаміки (тимчасових рядів).

Ряд динаміки (динамічний ряд) являє собою ряд числових значень статистичного показника, розташованих у хронологічній послідовності і характеризують зміну соціально-економічних явищ у часі.

У кожному ряду динаміки є два основних елементи: рівні динамічного ряду (позначаються "Y") і період часу, за який вони представлені ("T"). p> Залежно від часу, відбитому в динамічних рядах, вони поділяються на моментні та інтервальні.

моментном поруч динаміки називається такий ряд, рівні якого характеризують стан явища на певну дату (момент) часу. Наприклад, ряд, що характеризує динаміку чисельності постійного населення станом на перше січня кожного року.

Інтервальним (періодичним) поруч динаміки називається такий ряд, рівні якого характеризують розмір явища за конкретний період часу (рік, місяць, квартал). Наприклад, ряд, що характеризує динаміку випуску продукції за кожний місяць звітного року.

Для кількісної оцінки динаміки соціально-економічних явищ застосовується система показників ряду динаміки, яка може бути представлена ​​наступною групою показників: абсолютний приріст, темп (коефіцієнт) зростання, темп (коефіцієнт) приросту; абсолютне значення одного відсотка приросту.

В основі розрахунку показників рядів динаміки лежить зіставлення його рівнів. Залежно від застосовуваного способу зіставлення (базисний або ланцюговий) показники динаміки можуть обчислюватися на постійної і змінної базах порівняння.

Для розрахунку показників на постійної бази (базисний спосіб розрахунку) кожен рівень ряду порівнюється з одним і тим же базисним рівнем. Обчислюються при цьому показники називаються базисними.

Для розрахунку показників на змінної базі (ланцюговий спосіб розрахунку) кожний наступний рівень ряду порівнюється з попереднім. І показники називаються ланцюговими. p> Абсолютний приріст характеризує абсолютну швидкість зростання або зниження порівнюваних рівнів, і розраховується як різниця між наступним і попереднім рівнем, прийнятим за базу порівняння. Вимірюється в тих же одиницях, що і початкова інформація. br/>

А = Y 1 - Y 0 , (1)


де Y 1 - Значення звітного рівня ряду динаміки;


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи згладжування часових рядів у вивченні динаміки виробничих показників ...
  • Реферат на тему: Аналітичні показники ряду динаміки у вивченні розвитку ринку
  • Реферат на тему: Факторний аналіз виконання плану і динаміки зміни показників на підприємств ...
  • Реферат на тему: Аналіз динаміки основних макроекономічних показників Швейцарії в період з 2 ...
  • Реферат на тему: Розрахунок і аналіз динаміки основних фінансових показників організації