Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Функції економічної теорії та її роль у розвитку економіки

Реферат Функції економічної теорії та її роль у розвитку економіки


Функції економічної теорії та її роль у розвитку економіки


Введення


Економіка - це особлива сфера суспільного життя зі своїми законами, проблемами і суперечностями. У цій сфері формується економічний потенціал суспільства, виробляються різні блага для задоволення фізіологічних і духовних потреб людей.

Як відомо, економіка включає в себе як практичні, так і теоретичні основи, але базою будь-якої практичної діяльності є теорія. Сьогодні інтерес освічених людей до економічної теорії все більше зростає. Пояснюється це тими глобальними змінами, які відбуваються в усьому світі. Саме тому на даний момент наша тема є виключно актуальною, оскільки, вивчаючи функції економічної теорії та її вплив на економіку, можна більш глибоко і осмислено розібратися в природі економічних процесів.

Метою даної роботи є найбільш повне розкриття й опис функцій економічної теорії, а також вивчення впливу цієї науки на сучасну економіку в цілому. У ході роботи, крім вищеописаного, буде з'ясовано значення економічної теорії для практичної економіки на сьогоднішній день.

Завдання даної роботи полягають у наступному: 1) детально вивчити принцип функцій даної економічної науки, зрозуміти їх спрямованість і необхідність; 2) виявити конкретне значення економічної теорії в розвитку економіки, її прямий і непрямий вплив на сучасну економіку.

Предмет дослідження роботи - економічна теорія та її функції.

Матеріал даної роботи складений методом збору та аналізу даних, необхідних для повного розкриття мети і завдань, представлених вище.

1. Функції економічної теорії


.1 Основні функції економічної теорії та їх особливості


Економічна теорія, як і будь-яка інша наука, має ряд функцій. Існує безліч визначень того, що вивчає економічна теорія. Кожне з них слід вважати правильним, оскільки воно відображає ту чи іншу важливу сторону економіки, і в той же час кожне визначення є обмеженим внаслідок надмірної складності досліджуваних економічних процесів і явищ.

Сьогодні більшість економістів вважають, що найбільш вдалим слід вважати визначення, яке виходить з того, що будь-яке суспільство при своєму функціонуванні стикається з проблемою конфлікту між необмеженими людськими потребами в товарах і послугах і обмеженими ресурсами, які можуть бути використані для задоволення потреб.

Виділяють пізнавальну, методологічну, аналітичну, прогностичну і практичну функції економічної теорії.

Пізнавальна функція. Як і всяка наука, економічна теорія виконує, насамперед, пізнавальну функцію. Економічна теорія, насамперед, служить пізнанню і вивченню економічних основ людського суспільства, дослідженню критеріїв функціонування його господарської, виробничої бази. У зв'язку з цим велике значення має пізнавальна функція економічної теорії. Вона покликана вивчати і пояснювати процеси і явища в економічному житті суспільства.

Пізнавальна функція полягає в тому, щоб всебічно вивчити господарські явища і їх внутрішню сутність, що дозволяє відкрити закони, за якими розвивається національне господарство. Економічна теорія зберігає науковий характер за умови, якщо спирається на факти - достовірні і типові для досліджуваної соціально-економічного життя. Базовою науковою основою служать незаперечна інформація про події, цифри, статистичні матеріали, документи, свідчення, посилання на авторитетні висловлювання вчених, практиків і т.п.

Виявляючи і постулюючи загальне в господарських явищах, економічна теорія конструює моделі дійсності. Зрозуміло, ці моделі біднішими тієї реальності, яку вони фіксують. Моделі абстрактно відображають індивідуальне своєрідність конкретного явища, підкреслено констатуючи універсальне в ньому. Виявляючи принципове, політекономія тим самим в сформульованих нею законах абстрагується від збивають з користі деталей і частковостей. Їх же знання полегшує орієнтацію в господарському житті, дозволяє оптимізувати економічну поведінку. Тому й кажуть, що немає нічого практичніше гарну теорію.

Між тим, учені не обмежуються визнанням об'єктивної дійсності і прагнуть глибше пізнати господарські відносини. Для цього вони проводять науковий аналіз і теоретичне узагальнення реальних фактів. Розробляються також економічні моделі (схеми, зображення або опису якогось господарського процесу), в яких показуються внутрішні взаємозв'язки досліджуваних явищ. А ось контури цілої нової парадигми в економічній теорії можуть бути позначені не тільки на осн...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Предмет, Функції и методи Економічної Теорії
  • Реферат на тему: Місце і роль економічної теорії в розвитку суспільства, його предмет і мето ...
  • Реферат на тему: Визначення поняття, предмету і функцій економічної теорії
  • Реферат на тему: Уявлення про предмет економічної теорії в епоху формування ринкової економі ...
  • Реферат на тему: Зміна реальної економіки і розвиток економічної теорії