Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Аналіз експортних та імпортних операцій

Реферат Аналіз експортних та імпортних операцій


Аналіз експортних та імпортних операцій


Для більш повної характеристики експортної роботи організації експорт товарів і послуг за звітний рік зіставляється з експортом за попередні періоди (найбільш доцільно проводити таке порівняння не менше ніж за 5 років). Метою такого дослідження є виявлення змін в товарній структурі експорту, у появі та розвитку нових видів експорту і його географічному напрямку.

Під динамікою імпорту товарів розуміється розвиток імпорту організації в аналізованому періоді в порівнянні з попереднім або з більш раннім періодом. При аналізі динаміки імпорту з'ясовуються зміни вартості та обсягу імпорту товарів в незмінних цінах і цін на закуплені товари в аналізованому періоді в порівнянні з попереднім або більш раннім періодом і зміни, що сталися за цей час у кількісній і вартісній структурі імпорту і в його географічному напрямку. З цією метою обчислюються індекси вартості імпорту, фізичного обсягу і цін. Крім того, в межах товарних груп можна обчислити індекси структурних зрушень. Для встановлення тенденцій розвитку імпорту за ряд років (наприклад за 5? 10 років) обчислюються темпи зростання і приросту імпорту, а також середньорічні темпи зростання.

Динаміка обороту зовнішньоекономічних зв'язків характеризується передусім розвитком обсягу зовнішньоекономічних операцій за відповідні періоди. Оборот (обсяг в цілому), експорт та імпорт показуються в таблиці по роках як у цінах відповідних років, так і в порівнянних цінах. У іншій таблиці розвиток операцій відбивається географічної напрямку. В окремих графах таблиці доцільно навести дані про середньорічних темпах приросту обороту, експорту, імпорту товарів і послуг. У ній показується також питома вага груп країн і окремих країн у відсотках до всього товарообігу об'єднання, принимаемому за 100 відсотків.

Для характеристики змін у товарній структурі складається таблиця, в якій товарні групи і основні товари показуються у відсотках за відповідними періодами або по основних країнах експорту та імпорту. Доцільно складання таблиці індексів фізичного обсягу по обороту, експорту та імпорту.

Для характеристики руху експортних та імпортних цін по основних товарах розробляється спеціальна таблиця. У ній корисно показати також індекс умов торгівлі, що визначається за формулою


.


Індекс обчислюється по окремих країнах, а також в цілому по всьому обороту фірми.

У таблиці 1. наведені основні показники, що характеризують динаміку вартості експортних або імпортних операцій.


Таблиця 1 - Показники динаміки вартості зовнішньоекономічних операцій

ПоказательПорядок расчётаХарактерістікаІндекс стоімостіПоказивает розширення ( gt; 1) або скорочення ( lt; 1) зовнішньоекономічної діяльності організацііІндекс ценХарактерізует зміна вартості зовнішньоекономічних операцій під впливом цінових факторовІндекс фізичного об'ёмаОтражает зміна кількості і структури експортних (імпортних) товаровІндекс колічестваПоказивает вплив тільки кількості поставок на загальну вартість експорту (імпорту) Індекс структури

де Характеризує відбулися структурні зрушення в експорті (імпорті) товарів. Якщо даний індекс виявиться більше одиниці, то в межах товарної групи підвищилася частка більш дешевих товарів. При зворотному зміні структури індекс буде менше одиниці При аналізі експортних операцій визначають виконання зобов'язань за вартістю, фізичній обсягом, кількістю експортованих товарів, за термінами їх поставок і якості, встановлюють фактори, що вплинули на ці показники, вимірюють їх вплив, з'ясовують причини недовиконання зобов'язань за тим або інших позицій.

У ході аналізу обчислюються відсотки виконання зобов'язань за вартістю і з фізичного обсягом, як для окремих товарів, так і для їх сукупності.

При постійно мінливої ??кон'юнктури ринку фактор «цін» може зробити істотний вплив на виконання зобов'язань з експорту товарів. Як відомо, рівень експортних цін залежить від зміни продуктивності праці у відповідній галузі виробництва, від співвідношення попиту та пропозиції товарів на ринку, від зміни курсів валют. Рівень експортних цін конкретних угод залежить також від уміння використовувати кон'юнктуру ринку. Останній фактор, у свою чергу, визначається правильністю вибору ринку, часу виступу на ринку, оптимальним для даного моменту розміром передбачуваної товарної партії, отриманням в процесі укладання угоди оптимальної ціни на товар і найбільш вигідних умов постачання і реалізації товару.

Недовиконання зобов'язань з експорту товарів, по фізичному обсягу може викликатися різноманітними причинами (запізнення в ...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ліцензування експорту та імпорту товарів
  • Реферат на тему: Статистика зовнішньоекономічних зв'язків. Динаміка експорту та імпорту ...
  • Реферат на тему: Аналіз динаміки імпорту та експорту США
  • Реферат на тему: Міжнародні угоди з експорту та імпорту послуг
  • Реферат на тему: Аналіз ринку імпорту товарів на територію Російської Федерації на прикладі ...