Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Рекомендації щодо управління фінансово-господарською діяльністю підприємства

Реферат Рекомендації щодо управління фінансово-господарською діяльністю підприємства

Зміст


Введення

Глава 1. Зміст і сутність глобальної фінансової кризи

1.1 Поняття світової фінансової кризи

1.2 Найбільші фінансові кризи XX століття

Глава 2. Причини й особливо світової фінансової кризи 2008

2.1 Особливості глобальної фінансової кризи

2.2 Основні причини світової фінансової кризи

2.3 Наслідки світової фінансової кризи

Глава 3. Заходи і програми з подолання фінансової кризи

3.1 Антикризові заходи і програми уряду різних країн і їх порівняння

3.2 Антикризові заходи Російської Федерації

3.3 Загроза другої хвилі світової фінансової кризи

Висновок

Список використаної літератури

Програми


Введення


Сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня й умов життя, які може забезпечити тільки стійкий економічний ріст. Однак спостереження показують, що довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а постійно переривається періодами економічної нестабільності і навіть кризами. Останнім великим світовою кризою став недавній фінансова криза 2008 року, який в черговий раз змушує переглянути традиційні уявлення про причини таких криз і стимулює розробку концепції, спрямованої на запобігання їх виникнення в майбутньому.

На сьогоднішній день, необхідно не тільки боротися з наслідками кризи, а й виявити основні причини, які призвели до світової фінансової кризи.

Світовий ?????????? ?????? lt; # justify gt; світова фінансова криза антикризовий

Глава 1. Зміст і сутність глобальної фінансової кризи


1.1 Поняття світової фінансової кризи


Криза - це поворотний пункт, результат - різкий, крутий перелом, тяжкий перехідний стан. У XIX столітті поняття криза перейшло в економіку. Економічне поняття кризи, що сформувалося в той час, означає небажаними і драматичну фазу в капіталістичній економічній системі, що характеризується коливаннями і негативними явищами, перешкодами. Але дане визначення не враховує багатьох різних схем і стадій розвитку і функціонування економіки. Тому класичне визначення кризи було замінено більш багатозначним поняттям фінансова криза і економічна криза .

Економіст Джон М. Кейнс характеризував явище кризи як раптову й різку зміну підвищувальної тенденції на спадаючу, тоді як при зворотному процесі такого різкого повороту найчастіше не буває. Поняття кризи довгий час займало міцне місце в схемі теорій кон'юнктур в розвитку економіки. Так, цикличная схема Шпітхоффа містить стадії: спад - перший підйом - другий підйом - пік - брак капіталу - криза. Розроблена на початку століття схема Харвард розрізняє: депресія - відновлення - процвітання - фінансове напруження - виробнича криза (від англ. Depression - Recovery - Prosperity - Financial Strain - Industrial Crisis).

Карл Маркс доводив, що джерелом криз в суспільному розвитку є економіка, заснована на приватній власності і впливає, таким чином, на структуру і зіткнення інтересів. Звідси політики та ідеологи в нашій країні вивели положення, що суспільно-економічна формація, устранившая приватну власність, виключає і саму можливість кризи. Тому замість кризи, вживалися такі терміни, як труднощі зростання raquo ;, проблеми розвитку raquo ;, застій raquo ;, і по суті відображали ті ж процеси.

Фінансова криза - це глибокий розлад державної фінансової системи, супроводжуване інфляцією, нестійкістю курсів цінних паперів, що виявляється в різкому невідповідність доходів бюджету їх витратам, нестабільності і падінні валютного курсу національної грошової одиниці, взаємних неплатежі економічних суб'єктів, невідповідності грошової маси в обігу вимогам закону грошового обігу.

Основними формами прояву світової фінансової кризи 2008 року є, в першу чергу, збитки і банкрутство іпотечних компаній, банків і хедж фондів, зниження рівня життя населення, більшою мірою середнього класу і людей з низьким рівнем доходів, а також масові скорочення працівників та підвищення цін на товари.

Фінансова криза - це криза, системно охоплює фінансові ринки та інститути фінансового сектора, грошовий обіг і кредит, міжнародні фінанси (страновой сегмент), державні, муніципальні та корпоративні фінанси та надає середньо - і довгострокове негативний вплив на економічну активність у країні і на динаміку добробуту населення, а також виявляється таким чином:

у фінансовому секторі та на фінансових ринках - різке зростання відсотк...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Причини виникнення і форми прояву світової фінансової кризи 2008 року
  • Реферат на тему: Причини світової фінансової кризи
  • Реферат на тему: Вплив світової фінансової кризи 2008 року на Росію і її регіони (на приклад ...
  • Реферат на тему: Особливості світової фінансової та економічної кризи 2008-2009 рр. в Росії
  • Реферат на тему: Сучасний стан економіки Росії і тенденції і перспективи її розвитку під час ...