Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розроблення системи автоматичного контролю та регулювання процесса очищення конденсату парової турбіни

Реферат Розроблення системи автоматичного контролю та регулювання процесса очищення конденсату парової турбіни

Вступ


Основу сучасної енергетики в Україні становляит потужні Атомні електричної станції (АЕС) (Хмельницька, Рівенська, Запорізька, Південно-Українська) та Менш потужні теплові електричної станції (ТЕС). Інфекцій стан ТЕС очень незадовільній, Щоб не Сказати критичність, оскількі за останні роки незалежності України НЕ Було проведено жодної серйозної реконструкції ТЕС, Які потребують оновлення (технічного, Особова та ін.). Як известно Україна є достаточно забезпечен такою сировина як вугілля, что являється Основним паливом на ТЕС, и может более відобуваті его за рахунок создания НОВИХ шахт та реконструкції Вже Існуючіх, того нова влада винна звернути Рамус на питання модернізації ТЕС з використанн НОВИХ технологий спалювання вугілля и одночасно использование устройств для очищення відходів.

Економічні показатели и Надійність роботи енергетичних систем визначаються в основному економічнімі Показники и надійністю Первін джерела енергії на ТЕС.

Суть технологічного процесса на ТЕС Полягає в поетапна перетворенні різніх відів ЕНЕРГІЇ.

Первін продуктами технологічного процесса ТЕС Е паливо, вода и Повітря, кінцевім продуктом електроенергія. Як первинний, так и кінцевій продукти характеризуються відповідною кількістю (витрати, навантаження) i якістю (теплотою згоряння и товщина розмелювання твердого паливо, концентрацією Розчин у воде сумішей, напругою и частотою Струму на віході генератора та ін.).

Як известно спеціфічною особлівістю технологічного процесса ТЕС є неможлівість зберігання на складі кінцевого продукту - електроенергії. У зв'язку з ЦІМ, а такоже через Високі вимоги до якості електроенергії та патенти безперервно підтрімуваті співвідношення между ЕЛЕКТРИЧНА НАВАНТАЖЕННЯ І паропродуктівністю парогенератора, что залежався від витрат паливо, Повітря и жівільної води.

Технологічний (тепловий) процес на ТЕС в достаточно про ємі Відображається на прінціповій схемі ее теплової части (теплової схеми). Остання візначає зв язки между Основним и Допоміжним обладнанням в межах замкнутого пароводяного контуру ТЕС по Парі, воде и конденсату. Для прикладу розглянемо принципова теплову схему блочної ТЕС, что складається Із прямотечійного парогенератора и конденсаційної турбіни (рис. 1).

Схему в цілому можна умовно поділіті на ряд ділянок, что характеризуються Загально функціямі и взаємодією теплового обладнання:

1. пароводяними тракт парогенератора;

2. проточна частина турбіни;

. проміжній пароперегрівнік (ділянка вторинно перегріву парі);

. ділянка підготовкі конденсату;

. ділянка регенеративного підігріву конденсату;

. ділянка підготовкі жівільної води (жівільно-деаераційна установка);

. ділянка регенеративного підігріву жівільної води;

. Пускові контур;

. контури байпасування турбіни.

Нас цікавить ділянка №4, тобто ділянка підготовкі конденсату відпрацьованої парі в турбіні.

Відпрацьована пара з турбіни поступає в конденсатор, де відбувається конденсації парі за рахунок нагрівання охолоджуючої води, температура якої нижчих температурах насічення парі. Конденсат, что утворюється внаслідок конденсації парі містіть велику часть солей та кремнієвої кислоти, что поступають Із прісмоктамі охолоджуючої води в об'єм конденсатора турбіни.

Рис. 1. принципова теплова схема блочної ТЕС.


У системах охолодження конденсаторів при нагріванні охолоджуючої води відбувається термічній розпад бікарбонатів (2НС0 3 ® С032- + СО 2 + Н 2 О), что візначає можлівість випада СаСО 2 на тепло Передавальний поверхнях, и створюються спріятліві умови для біологічного наростания. Наявність відкладень приводити до погіршення теплообміну и вакууму в конденсаторах, потребує проведення періодічно хімічного очищення конденсаторів. При обробці охолоджуючої води повінні Виконувати следующие вимоги: вміст активного хлору на віході Із конденсатора не винних перевіщуваті 0.3-0.5 мг/кг, при обробці води замкнутих систем вміст СіSО4 винен підтрімуватіся в межах 3-6 мг/кг. фосфатів в перерахунку на Р043- - від 2.0 до 2.7 мг/кг, оксіетілдендіфосфорної кислоти (ОЕДФК) - від 0,25 до 2.0 мг/кг.

Очищення конденсату турбіни (або основного конденсату) відбувається в блочній знесолюючій установці (БЗУ). Оскількі фільтри БЗУ НЕ могут вітримати великих тісків, то ее встановлюють между двома групами конденсатн насосів (І і ІІ ступенів). Насоси І ступеня підйому конденсату перекачують конденсат Із конденсатори турбіни через БЗУ на вхід насосів ее ступенів підйому, Які в св...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Очищення охолоджуючої води на теплових і атомних електростанціях
  • Реферат на тему: Дослідження технології очищення води методом озонування, розрахунок матеріа ...
  • Реферат на тему: Теплотехнічні вимірювання витрати основного конденсату деаератора
  • Реферат на тему: Розрахунок теплової схеми турбіни К-800-240
  • Реферат на тему: Розрахунок принципової теплової схеми турбіни К-1000-60, оцінка техніко-еко ...