Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Положення національного законодавства з митно-тарифного регулювання

Реферат Положення національного законодавства з митно-тарифного регулювання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Курсова робота

з курсу «Митно-тарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності»

на тему

«Положення національного законодавства з митно-тарифного регулювання»Ростов-на-ДонуЗміст


Введення

. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

.1 Роль митно-тарифного регулювання в міжнародній торгівлі

.2Таможенний тариф як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності

. Нормативно-правова база митно-тарифного регулювання

.1 Національне законодавство Російської Федерації у сфері митно-тарифного регулювання

.2 Огляд змін в національному законодавстві після утворення ЄАЕС

Висновок

Список використаних джерел
Введення

митний тариф зовнішньоекономічний

В даний час особливої ??актуальності набуває проблема здійснення контролю над зовнішньоторговельною діяльністю. Адже в умовах розширення світової торгівлі дуже важливим є питання не тільки розширення економічного впливу на міжнародному ринку, а й захисту вітчизняного виробника. Щоб досягти цих цілей і застосовується митно-тарифне регулювання. Для здійснення заходів митно-тарифного регулювання на єдиній митній території був створений Митний Кодекс Митного Союзу, а також підписані численні угоди, що регулюють міжнародну торгівлю. У Росії норми міжнародного права доповнюються країні законодавства стосовно зовнішньоекономічну діяльність.

Останнім часом митно-тарифне регулювання виступає не тільки як інструмент економічної політики на національному рівні, але і є об'єктом регулювання зовнішньої торгівлі міжнародних економічних організацій, наприклад СОТ. Діяльність СОТ спрямована на розробку єдиних норм і правил митно-тарифного регулювання. Тому не варто забувати, що національне законодавство будь-якої країни не повинно суперечити нормам міжнародного права.

Щоб зрозуміти специфіку державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності необхідно ознайомитися, насамперед, з поняттям митного тарифу і вивчити нормативно-правову базу, яка регулює дію митного тарифу і здійснення всього процесу митно-тарифного регулювання.

При написанні курсової роботи мною була поставлена ??мета розглянути процес державного регулювання в Росії і вивчити національне законодавство Росії у сфері митно-тарифного регулювання. Для досягнення цих цілей були поставлені наступні завдання:

вивчити та узагальнити наявні матеріали про митно-тарифне регулювання;

визначити роль митного тарифу у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

проаналізувати нормативно-правову базу митного регулювання в Росії;

ознайомитися зі змінами в національному законодавстві після утворення ЄАЕС;

зробити висновок про співвідношення міжнародних угод та національного законодавства.

Об'єктом вивчення є національне законодавство у сфері

митно-тарифного регулювання.

Напрямок діяльності митно-тарифного регулювання безпосередньо пов'язане з економічною ситуацією в країні. Якщо говорити про Росію, слід зазначити, що вона прагне створити і удосконалювати свою економіку, зробити її відкритою, щоб увійти у світове господарство. Це передбачає постійний розвиток державної професійної діяльності щодо поліпшення зовнішніх зв'язків, чим обумовлена ??особлива значимість митно-тарифного регулювання. Постійне оновлення нормативної бази вимагає особливої ??гнучкості у здійсненні державного регулювання. Адже щоб діяти на міжнародній арені слід чітко слідувати правилам міжнародних організацій, спираючись в той же час і на власне законодавство. А для цього важливо розуміти, в чому полягає процес митно-тарифного регулювання, які інструменти він використовує і якими правилами керується.. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності


1.1 Роль митно-тарифного регулювання в міжнародній торгівлі


У міру розвитку ринкової економіки ринкові механізми втратили свою ефективність, і з'явилася необхідність у здійсненні державного регулювання торговельної діяльністю. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльністю здійснюється за допомогою застосування імпортних та експортних митних тарифів і нетарифного регулювання, у тому числі шляхом обкладення податками, введення кількісних обмежень, ліцензування, прямої заборони експорту або імпорту та ін.

Регулювання зовнішньоекономічною діяльністю використовується в інтересах всього суспільства. Воно здійснюється з метою захисту, насамперед, економічної сфери життя. Дер...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні механізми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльнос ...
  • Реферат на тему: Аналіз нормативно-правової бази митно-тарифного регулювання зовнішньоторгов ...
  • Реферат на тему: Митний режим як інструмент митно-тарифного регулювання
  • Реферат на тему: Удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності ...
  • Реферат на тему: Угоди та документи, що відносяться до митно-тарифного регулювання