Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Основні механізми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Реферат Основні механізми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи класифікації товарів у митних цілях

.1 Стан динаміки експорту та імпорту товарів у міжнародній торгівлі Росії

.2 Структура і принципи побудови ТН ЗЕД ТЗ

Глава 2. ТН ЗЕД ТЗ як основа митно-тарифного регулювання

.1 Поняття та інструменти митно-тарифного регулювання

.2 Значення ТН ЗЕД в митно-тарифному регулюванні

.3 Аналіз матеріалів судової практики з класифікації товарів, пов'язаної із застосуванням заходів митно-тарифного регулювання

.4 Основні напрямки вдосконалення ТН ЗЕД ТЗ

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Характер і завдання зовнішньоекономічного, у тому числі тарифного регулювання тісно пов'язане із загальною економічною обстановкою в країні, з внутрішніми і зовнішніми умовами її розвитку. Серед напрямків, значення яких постійно зростає, є митна справа і митна політика, які є складовою частиною внутрішньої і зовнішньої політики держави. Рішення Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства від 27 листопада 2009 р N 18 Про єдине митно-тарифне регулювання Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації посилило роль і значимість митно-тарифного регулювання, його складових елементів.

Актуальність теми обумовлена ??процесом створення єдиної митної території держав-членів Митного союзу, в ході якого питання, пов'язані з прийняттям зобов'язань в області застосування мита є одними з найскладніших.

Під тарифним регулюванням розуміється комплекс заходів (методів), заснованих на використанні цінового фактора впливу на зовнішньоторговельний оборот.

При виробленні митно-тарифної політики слід також враховувати особливості розвитку окремих країн, структури їхніх економік і виробництва, місце і роль митних інструментів в системі заходів державного регулювання економіки.

Митно-тарифне регулювання відрізняється від інших регуляторів тим, що воно має позаринкових характер і реалізується тільки безпосередньо державою. На відміну від нього інші регулятори відчувають на собі вплив, як ринкових сил, так і держави. Наприклад, ціни в тому чи іншому секторі економіки можуть формуватися під впливом конкурентної або монопольного середовища. Те ж в принципі можна сказати і про інші регуляторах.

Ключовим елементом тарифних заходів регулювання є Єдиний митний тариф Митного союзу. Митний тариф - звід ставок мит, систематизованих відповідно ЕТН ЗЕД.

Процес інтеграції у світову економічну систему і бурхливий розвиток зовнішньої торгівлі зумовили необхідність більш глибокого і детального вивчення проблем митно-тарифного регулювання та вітчизняними вченими-економістами.

Питання застосування митних зборів в якості основного інструменту регулювання зовнішньоторговельної діяльності досліджені і проаналізовані в працях широкого кола зарубіжних економістів, серед яких можна виділити Аббога П., Вапі Д., Джосліпга Т., Морса Р., Піарсопа К., Каллі Д., Едьберп А.

Серед російських вчених економістів особливий внесок у вивчення і вдосконалення системи митно-тарифного регулювання внесли Дюмулен П., Кисельов С.В., Дапільцев Л.В., Ромашкін Р.А., Шайкпп В.В., Фрумкін А.В., Сєрова П.В.

Мета роботи полягає в тому, щоб показати основні механізми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

У відповідності з метою роботи сформульовані наступні завдання:

досліджувати митно-тарифний механізм, як інструмент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

проаналізувати митно-тарифну політику Митного союзу;

проаналізувати матеріали судової практики щодо класифікації товарів, пов'язаної із застосуванням заходів митно-тарифного регулювання.

Об'єктом є Єдиний митний тариф Митного союзу.

Предметом дослідження виступають положення чинного законодавства в галузі застосування Єдиного митного тарифу.

У роботі так само використані матеріали періодичних видань, аналітичні дослідження міжнародних організацій та розробки науково-дослідних інститутів з питань розвитку світогосподарських зв'язків Росії та вдосконалення її зовнішньоторговельної політики.

Інформаційну базу роботи складають акти митного законодавства Митного союзу, федеральні законодавчі та інші нормативно-правові акти з регулювання зовнішньої торгівлі, документи, видані ФТС Росії, дані Комісії Митного союзу.

Структура курсової роботи представлена ??введенням, двома главами, п'ятьма розділами, укладенням, списком в...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Митно-тарифне регулювання в рамках Митного Союзу
  • Реферат на тему: Митний режим як інструмент митно-тарифного регулювання
  • Реферат на тему: Митно-тарифне регулювання ввезення сільськогосподарської продукції на терит ...
  • Реферат на тему: Аналіз нормативно-правової бази митно-тарифного регулювання зовнішньоторгов ...
  • Реферат на тему: Митно-тарифне регулювання в рамках Митного союзу: міжнародна практика та пр ...