Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Порівняльний аналіз відношення до економічної політики у працівників реального та віртуального секторів економіки

Реферат Порівняльний аналіз відношення до економічної політики у працівників реального та віртуального секторів економіки

УРЯД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне освітній заклад

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«Санкт-Петербурзький державний університет» (СПбДУ)

Факультет психології
Курсова робота на тему:

«Порівняльний аналіз відносини до економічної політики у працівників реального та віртуального секторів економіки»

Спеціалізація «Політична психологія»
Виконала:

Студентка 5 курсу в/о

Шамрова Юлія Євгенівна


Санкт-Петербург 2013

Зміст


Введення

Глава 1. Огляд теоретичних концепцій з проблеми з обгрунтуванням вибору методології дослідження

Глава 2. Методи дослідження проблеми на основі конкретних фірм

2.1 Розгляд проблеми на прикладі конкретних фірм

.2 Результати аналізу та дослідження проблеми, на прикладі конкретних фірм

Глава 3. Аналіз і обговорення отриманих результатів

3.1 Якісний аналіз статевовікових особливостей працівників секторів реальної та віртуальної економіки і їх суб'єктивна оцінка рівня доходу

.2 Порівняльний аналіз уявлень про державу у працівників реального та віртуального секторів економіки

.3 Порівняльний аналіз ціннісних переваг у працівників реального та віртуального секторів економіки

.4 Аналіз взаємозв'язків досліджуваних характеристик

Висновок

Бібліографія

Програми 1

Програми 2


Введення


Предметом нашого дослідження є характеристики відносини до економічної політики.

Об'єкт дослідження представлятимуть дві врівноважені за статево характеристикам групи: 1) робітники і службовці промислового підприємства: 2) біржовики.

Мета роботи полягає у виявленні психологічних відмінностей у ставленні, установках і стереотипах, що стосуються російської економічної політики у представників різних секторів економіки (промисловість і валютні операції на біржі).

Завдання дослідження:

· Вивчити наукову літературу, присвячену політичної психології працівників промислового сектору (зокрема, в моногородах) і представників фондового та валютного ринків, як полярних груп.

· Виконати пилотажное емпіричне дослідження для вивчення змістовних характеристик відносини до економічної політики і політичних цінностей в досліджуваних групах.

В якості основної розглядається наступна гіпотеза: передбачається виявити відмінності в рівневих і структурних характеристиках відносини до економічної політики країни, а також в політичних цінностях в порівнюваних групах.

Методи дослідження

Для дослідження ставлення до економічної політики буде використовуватися Опитувальник громадянина (О.С. Дейнека).

Для дослідження політичних цінностей - методика ранжирування, розроблена О.С. Дейнека з опорою на класифікацію Артемова.


Глава 1. Огляд теоретичних концепцій з проблеми (відношення до економічної політики у працівників реального та віртуального секторів економіки) з обґрунтуванням вибору методології дослідження


У століття прогресу складно уявити життя без інтернету. Інтернет міцно увійшов у наше життя і став вже звичною її частиною. Віртуальний простір служить для спілкування, обертання фінансів та просування продуктів.

Ставлення до інтернету і до віртуального простору вже набагато більш довірче, ніж було на самому початку його появи. Але перш ніж перейти до досліджуваної проблеми, необхідно визначити поняття економічної політики, як всі знають, це сукупність заходів, дії уряду щодо вибору та здійсненню економічних рішень на макроекономічному рівні. Досягненню суспільно значущих цілей супроводжує реалізація економічної політики. Її цілі визначаються станом економіки країни.

Державне регулювання економіки переслідує такі цілі:

· підтримку ефективного розміру зайнятості;

· забезпечення зовнішньоторговельного балансу;

· стійке зростання національного виробництва;

· стабілізація рівня цін.

Можна виділити наступні напрямки державного регулювання економіки:

· регулювання ринку робочої сили;

· регулювання капіталовкладень;

· регулювання збуту;

· стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НД...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні напрями економічної політики Росії в цілях стабілізація економіки
  • Реферат на тему: Безпека реального сектора економіки в системі національної економічної безп ...
  • Реферат на тему: Аналіз легального і нелегального секторів економіки Росії
  • Реферат на тему: Дослідження кадрової політики підприємства: стан і проблеми. Удосконалення ...
  • Реферат на тему: Особливості та проблеми розвитку регіональної економічної політики на прикл ...