Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Безпека реального сектора економіки в системі національної економічної безпеки

Реферат Безпека реального сектора економіки в системі національної економічної безпеки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Челябінський державний педагогічний університет»

(ФГБОУ ВПО «ЧДПУ»)

Регіональний інститут педагогічної освіти та дистанційного навчання


Курсова робота з дисципліни

«Основи економічної безпеки»

На тему «Безпека реального сектора економіки в системі національної економічної безпеки»Виконала: студентка 3 курсу

Групи ЗФ - 311/112-4-1С

Богданова Е.И.

Перевірила: Павленко Є.Ф.


Сатка 2014

Зміст


Введення

1.Загальні уявлення про безпеку реального сектора економіки в рамках економічної безпеки

2.Обеспеченіе економічної безпеки реального сектору: політика, загрози, небезпеки

.Мери по забезпеченню безпеки реального сектору економіки

Висновок

Список літератури

Введення


Економічна безпека відноситься до числа тих проблем, які хвилюють кожного, і від вирішення яких залежить доля тієї чи іншої країни. Адже забезпечення економічної безпеки дозволяє домогтися стабільного, ефективного економічного розвитку, а звідси підуть і результати - економічна незалежність, своєчасне оновлення виробництва, забезпечення раціональної та ефективної зайнятості, підвищення добробуту людей, їх соціальної захищеності, досягнення зовнішньоекономічної рівноваги. При цьому усуваються або нейтралізуються погрози корінним інтересам як країни в цілому, так і кожного її члена окремо.

Актуальність теми даної роботи визначається тим, що в сучасних умовах одним із стратегічних завдань держави є забезпечення національних інтересів у сфері економіки і, перш за все, в її реальному секторі. Динамізм економічних процесів, загострення конкурентних відносин, нестабільність економічних інститутів, фінансове напруження і складність реформаційних перетворень постійно відтворюють кризові ситуації, чреваті погрозами економічної безпеки країни, особливо в її реальному секторі. Це обумовлює необхідність аналізу негативних тенденцій, що перешкоджають нормальному функціонуванню реального сектора економіки, його сталому розвитку, а також вжиття ефективних заходів щодо зниження рівня загроз безпеки вітчизняного виробництва.

Загрози розвитку реального сектора економіки породжуються нестійким станом ринку, помилками в регулюванні реформаційних процесів, порушенням відтворювальних пропорцій. Враховуючи специфічні особливості прояву загроз і симптомів кризових ситуацій, стають все більш актуальними проблеми вироблення ефективних механізмів їх подолання. Недостатня адаптація реального сектора економіки, його ключових галузей до принципово мінливих умов соціально-економічного розвитку викликана багато в чому відсутністю науково-обгрунтованих рекомендацій і розробок.

Багато країн розробляють стратегію національної безпеки. Базові елементи національної безпеки не носять чисто економічного характеру, але економіка займає тут ключове місце: необхідно її оживляти, підвищувати конкурентоспроможність продукції, відкривати нові ринки і створювати нові робочі місця.

У російської концепції національна безпека трактується як захищеність життєво важливих інтересів громадян, суспільства і держави, національних цінностей і способу життя від зовнішніх і внутрішніх загроз, різних за своєю природою - політичних, військових, економічних, інформаційних, екологічних.

Концепція національної економічної безпеки потребує постійного уточненні та коригуванні, оскільки самі інтереси модифікуються разом зі зміною зовнішніх умов і внутрішніх чинників розвитку. Особливості історичного моменту, що переживається конкретною країною, значною мірою впливає на підходи до визначення напрямів досягнення економічної безпеки, зокрема її реального сектора.

Основною метою роботи є всебічне дослідження безпеки реального сектору економіки в системі національної економічної безпеки.

Це породжує ряд завдань розв'язуваних у наступних розділах:

Дати загальне уявлення про безпеку реального сектора економіки в рамках економічної безпеки;

Показати основні загрози економічній безпеці в реальному секторі економіки і можливості їх нейтралізації;

Дати оцінку деяким конкретним напрямкам економічної безпеки в реальному секторі економіки....


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сутність економічної безпеки держави та роль загрози тіньової економіки
  • Реферат на тему: Роль Оренбурзької митниці в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності, зд ...
  • Реферат на тему: Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні в умов ...
  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз відношення до економічної політики у працівників реальн ...
  • Реферат на тему: Місце інформаційної безпеки в системі національної безпеки