Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання

Реферат Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ В 

по В«Бухгалтерському обліку і економічному аналізу В»


на тему: Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання

ЗМІСТ


1. Введення

3

2. Економічна характеристика підприємства

5

3. Облік основних засобів


3.1. Основні засоби, їх класифікація і оцінка

9

3.2. Документальне оформлення та аналітичний облік наявності та руху основних засобів

12

3.3. Синтетичний облік надходження і вибуття основних коштів


3.3.1 Бухгалтерський облік надходження основних засобів

16

3.3.2 Бухгалтерський облік вибуття основних засобів

22

3.4. Облік амортизації основних засобів

25

3.5. Інвентаризація основних засобів

32

3.6. Основні недоліки та напрямки вдосконалення обліку основних засобів.

34

4. Аналіз ефективності використання основних засобів


4.1. Аналіз складу, динаміки та стану основних засобів

36

4.2. Вивчення забезпеченості ВАТ В«СХІДНИЙВ» основними виробничими фондами

47

4.3. Розрахунок узагальнюючих і приватних показників ефективності використання основних виробничих фондів

49

4.4. Шляхи підвищення ефективності використання основних коштів.

58

5. Висновок

64

6. Список використаної літератури

67


1. Введення


Основні виробничі фонди є частиною національного багатства і найважливішим чинником економічного потенціалу країни. Від їх стану залежить як підйом народного господарства, так і конкурентоспроможність вітчизняного виробництва.

У виробничо - господарської діяльності кожного підприємства величезна роль належить основним фондам. Ефективність виробництва багато в чому залежить від кількості, вартості, технічного рівня, вікової структури основних фондів.

Основні засоби схильні до зносу в процесі їх експлуатації. У зв'язку з цим на будь-якому підприємстві постає питання про відтворенні об'єктів основних засобів. Закон відтворення основного капіталу полягає в тому, що в нормальних економічних умовах його вартість, введена у виробництво, повністю відновлюється, забезпечуючи можливість для постійного технічного оновлення засобів праці.

За всіх основних засобах підприємство за встановленими нормам виробляє амортизаційні відрахування, сума яких включається до собівартість продукції. Після реалізації продукції нарахований знос накопичується в особливому амортизаційному фонді, який теоретично призначається для нових капітальних вкладень. При великих масштабах використовуваного основного капіталу великі підприємства мають можливість за рахунок коштів амортизаційного фонду фінансувати не тільки просте, але і в значною мірою розширене відтворення засобів праці.

У зв'язку з вищесказаним, на мікроекономічному рівні (на рівні підприємств) особлива роль відводиться бухгалтерському обліку й аналізу використання основних засобів.

Головною метою роботи є критична оцінка стану бухгалтерського обліку та ефективності використання основних засобів ВАТ В«СХІДНИЙВ», виявлення їх переваг та недоліків, визначення шляхів вдосконалення обліку та резервів зростання ефективності основних засобів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:

- вивчити склад і класифікацію основних засобів;

- визначити способи оцінки основних засобів

- розглянути економічну сутність амортизації;

- розглянути цілі, завдання та нормативно - правове забезпечення бухгалтерського обліку основних засобів;

- вивчити бухгалтерський облік надходження і вибуття осно...


сторінка 1 з 31 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналітичний облік основних засобів. Синтетичний облік надходження основних ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік надходження і вибуття основних засобів
  • Реферат на тему: Облік надходження та використання основних засобів
  • Реферат на тему: Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства
  • Реферат на тему: Облік надходження і вибуття основних засобів