Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства

Реферат Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства


Курсова робота

Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства


ЗМІСТ


Введення

. Теоретичні аспекти вивчення основних засобів організації

.1 Поняття основних засобів та критерії віднесення майна до основних засобів

.2 Класифікація основних засобів

.3 Знос і амортизація основних засобів

. Аналіз технічного стану та ефективності використання основних засобів

.1 Оцінка обсягу, структури та руху основних засобів

.2 Аналіз технічного стану основних засобів

.3 Розрахунок узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів

Висновок

Список літератури

Програми

знос майно амортизація основні засоби


Введення


Економічний аналіз це прикладна наука, яка представляє собою метод оцінки ретроспективного і перспективного стану господарюючого суб'єкта на основі вивчення залежності і динаміки показників аналітичної інформації [5]. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль над їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

На сучасному етапі розвитку нашої країни одні з найважливіших факторів розвитку економіки, збільшення обсягів виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті.

Основні засоби є невід'ємною частиною будь-якого підприємства і від підвищення ефективності їх використання залежать важливі показники діяльності підприємства, такі як фінансове становище, конкурентоспроможність на ринку. Раціональне використання основних фондів сприяє поліпшенню всіх техніко-економічних показників, у тому числі збільшення випуску продукції, зниження її собівартості, трудомісткості виготовлення. Основні засоби відіграють величезну роль у процесі праці, вони у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу потужність підприємства.

Економічний аналіз основних засобів являє собою глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансово-господарської діяльності господарюючого суб'єкта. Мета аналізу основних засобів - об'єктивна оцінка стану основних засобів і вишукування резервів більш ефективного їх використання в організації [10]. У процесі аналізу основних засобів вивчають склад, структуру, стан, рівень забезпеченості та ефективність їх використання в ході виконання господарської діяльності. Значення аналізу основних засобів полягає в тому, що з його допомогою можна намітити заходи щодо поліпшення їх стану і збереження.

Мета даної роботи - освоєння методики аналізу основного капіталу підприємства.

Передбачалося вирішити наступні завдання :

1. вивчити і проаналізувати літературу з даної теми;

2. дати визначення поняттю «основні засоби»;

. визначити економічний зміст основних засобів, розглянути різні класифікації, вивчити поняття зносу і амортизації основних засобів;

. провести аналіз забезпеченості, руху, стану та ефективного використання основних засобів;

. систематизувати отриманий матеріал і зробити висновки.

Проблемам обліку та аналізу основних засобів присвячені роботи таких видатних вчених-економістів: Колчина Н.В., Лапуста М.Г., Савицька Г.В., Шеремет А.Д.


1. Теоретичні аспекти вивчення основних засобів організації


1.1 Поняття основних засобів та критерії віднесення майна до основних засобів


Успішне функціонування підприємства багато в чому визначається ефективністю використання всіх факторів виробництва і в першу чергу основних засобів. Слід визначитися в поняттях основних фондів та основних засобів.

Основні фонди - це засоби праці, які багаторазово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму. Призначаються для потреб основної діяльності організації і повинні мати термін використання більше року. У міру зношування, вартість основних засобів зменшується і переноситься на собівартість за допомогою амортизації [6].

Основні засоби - матеріальні активи, як...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства на ...
  • Реферат на тему: Аналіз показників ефективності використання основних засобів
  • Реферат на тему: Аналіз оцінки ефективності використання основних засобів
  • Реферат на тему: Аналіз ефективності використання основних засобів
  • Реферат на тему: Система показників руху та ефективності використання основних засобів