Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Визначення раціональних параметрів перевезення вантажів

Реферат Визначення раціональних параметрів перевезення вантажів

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ и Природокористування УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ АГРОБІОСІСТЕМ

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ У АПККУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни ВЗАЄМОДІЯ Видів ТРАНСПОРТУ

Визначення раціональних параметрів перевезення вантажів
Виконаю студент: ТТ - 1105, Заворотній М.С.

Керівник проекту: проф .. Фріша С.Г.
Київ +2014

ЗМІСТ


Вступ

Розділ 1. Визначення та аналіз пропускної здатності Збиральної-транспортного комплексу

1.1 Умови ефектівної роботи ЗТК и Пропускна здатність ЗТК Із урахуванням Випадкове факторів

1.2 Пропускна здатність ланок ЗТК Із урахуванням детермінованого підходу

1.3 Аналіз пропускної здатності транспортно-технологічного комплексу з безбункернімі комбайнами

Розділ 2. Визначення раціональних параметрів перевезення вантажів

.1 Розрахунок потрібної кількості автомобілів для вивезення вантажів Із пункту відправлення на протязі Зміни

.2 Визначення продуктівності та Коефіцієнтів простоїв завантажувача та

АТЗ

2.3 Визначення оптимального уровня завантаження каналу взаємодії

2.4 Розрахунок ОБСЯГИ перевалки за прямим варіантом з залізничного транспорту на автомобільний

Список використаної літератури

Додаток

МЕТА І Задачі КУРСОВОЇ РОБОТИ


Мета курсового проекту - закріплення теоретичністю знань по дісціпліні Взаємодія відів транспорту raquo ;, придбання практичних навічок по визначеня оптимального варіанта организации взаємодії сільськогосподарських машин агрегатів, транспортно-технологічних машин та автомобільного транспорту в польових условиях и транспортних вузлах.

При віконанні курсового проекту та патенти користуватись результатами СУЧАСНИХ досягнені науки и техніки в организации перевізніх процесів, механізації вантажно-розвантажувальних робіт, керуванні складних виробничими об'єктами на автомобільному транспорті.

Для решение поставлених Завдання нужно знати основи загальнонаукові, загально інженерніх и спеціальніх дисциплін: прикладна математика, інженерну графіку, інформатіку, автомобільні дороги, вантажні автомобільні перевезення, вантажознавство, комплексні механізацію виробничих процесів в АПК ї вантажно-розвантажувальних робіт.

У двох Розділах курсового проекту Пропонується до РОЗГЛЯДУ методики: 1) АНАЛІЗУ пропускної здатності Збиральної-транспортного комплексу для удосконалення его складу та 2) розрахунку раціональних параметрів взаємодії залізничного та автомобільного транспорту.

У процессе виконан роботи нужно вміті сделать розрахунок і аналіз пропускної здатності Збиральної-транспортного комплексу для удосконалення его складу путем Зменшення кількості транспортних ЗАСОБІВ за рахунок Зменшення годині їх обороту, розрахуваті ОБСЯГИ перевалки за різнімі варіантамі з залізничного транспорту на автомобільний.

ВСТУП

транспорт Перевезення вантажу

Во время збирання врожаю сільськогосподарської продукції Із ЗАСТОСУВАННЯ перевантажувальної технології транспортний процес містіть прийом продукції від Збиральної комбайна (ЗК) - завантаження, транспортування з перевантаження до приймальний пункт, розвантаження продукції та порожнього пробігу до поля. Цей процес характерізується взаємодію всех складових сучасного технологічного ланцюга «поле - ЗК - причеп-перевантажувач (ПП) - автотранспортні засоби (АТЗ)», яка візначає Продуктивність комбайнів та транспортних ЗАСОБІВ (ТЗ). Раціональне співвідношення между параметрами технологічного процесса можливо Встановити при дослідженні роботи машин Збиральної-транспортного комплексу (ЗТК) путем АНАЛІЗУ его пропускної здатності.

Аналогічнім є Взаємодія ланок ЗТК во время збирання та прямого перевезення кормових культур та картоплі, коли застосовують безбункерні комбайни и віконуються Прямі перевезення продукції від комбайнів. Аналіз пропускної здатності ЗТК з безбункернімі ЗК показує шляхи удосконалення транспортного процесса в технологічному комплексі Збиральної-транспортних робіт.

Визначення раціональних параметрів перевезення вантажів пов язано як Із ЗАСТОСУВАННЯ імовірнісно-статистичного підходу (даних спостереження та статистичної їх ОБРОБКИ), так Із використанн аналітичних залежних.

Найбільш Поширеними має Взаємодія залізничного и автомобільн...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організації роботи транспортного комплексу в частині переробки та зберіганн ...
  • Реферат на тему: Вантажні перевезення: розподіл між видами транспорту; вантажопотоки та їх х ...
  • Реферат на тему: Розрахункове визначення потрібної довжини злітно-посадкової смуги і величин ...
  • Реферат на тему: Розрахунок станційних інтервалів і пропускної здатності ділянок залізниці
  • Реферат на тему: Проектування електропередачі великої пропускної здатності