Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Проектування поста для технічного обслуговування та технічного ремонту ходової частини автомобілів і систем, що забезпечують безпеку руху

Реферат Проектування поста для технічного обслуговування та технічного ремонту ходової частини автомобілів і систем, що забезпечують безпеку руху

Реферат


Курсовий проект 32 л., 8 рис., 1 табл., 6 джерел, графічна частина - 2 аркуша формату А1.

Визначення річного обсягу робіт (СТОА, ділянки, зони, відділення). Розрахунок чисельності виробничих робітників і необхідного числа постів. Визначення потреби в технологічному обладнанні. Розрахунок площ ділянки, зони, відділення. Планувальне рішення ділянки, зони, відділення, діагностика, технологічні процеси ТО і ТР, діагностика передньої підвіски.

У даному курсовому проекті наведено розрахунки, пов'язані з проектуванням посту (зони, відділення) для ТО і ТР, діагностики передньої підвіски автомобілів, які забезпечують безпеку руху. Розрахунки максимально наближені до реальних статистичними даними (кількість жителів проживають в мікрорайоні, кількість автомобілів на 1000 жителів, дані маркетингових досліджень). З урахуванням розрахованої площі, чисельності виробничих робітників, числа постів виконаний розрахунок потреби в технологічному обладнанні, прийнято планувальне рішення. У курсовому проекті наведено приклади технологічних рішень по ТО і ТР передньої підвіски автомобілів, які забезпечують безпеку руху.Зміст


Реферат

. Визначення річного обсягу робіт (СТОА, ділянки, зони, відділення)

. Розрахунок чисельності виробничих робітників і необхідного числа постів

3. Визначення потреби в технологічному обладнанні

. Розрахунок площ ділянки, зони, відділення

. Планувальне рішення ділянки, зони, відділення

. Діагностика, технологічні процеси ТО і ремонту передньої підвіски

Висновок

Список використаних джерел1. Визначення річного обсягу робіт СТОА (ділянки, зони, відділення)


Визначимо число легкових автомобілів, що належать населенню, де розташоване СТОА.

Одним з головних факторів, що визначають потужність і тип міської станції технічного обслуговування автомобілів (СТОА) є число і склад автомобілів по класах. Число легкових автомобілів N, що належать населенню даного міста (мікрорайону) визначається на основі звітних даних як виходячи із середньої насиченості населення легковими автомобілями (на 1000 жителів) за формулою:


N=АП/1000


де А - чисельність населення.

У нашому мікрорайоні чисельність 35000 чоловік;

П - число автомобілів на 1000 жителів.

Так як чисельність населення взятого району 35000 людина, законно буде припустити, що серед усіх жителів тільки 10% водіїв з цього випливає що: П=3500.

Знаючи, що число машин +3500=100%, а число автомобілів різних класів:

N ОМК=22%;

N мк=18%;

N ск=20%;

N і=40%;

тоді:

N ОМК=3500 22/100=770;

N мк=630

N ск=700

N і=1400

легкових автомобілів належить населенню, де знаходиться СТОА.

Так як певна частина автовласників проводять ТО і TP власними силами, розрахункове кількість обслуговуваних на СТОА на рік автомобілів буде:


N CT0A=NK,


Приймаються коефіцієнт, що враховує число власників автомобілів, які користуються послугами СТОА, К=0,8.

N CT0Aомк=NK=770 0,8=616;

N CT0Aмк=504;

N CT0Aск=560;

Так як автомобілі іноземного виробництва вимагають більш кваліфікованого обслуговування, то коефіцієнт до=0,9

N CT0Aі=1400 0,9=1260.


2. Розрахунок річного обсягу робіт СТОА, ділянки, зони, відділення


. 1 Загальне число автомобілів 3500, обслуговуваних СТОА з них легкових автомобілів особливо малого класу N 0MK=22%=616, легкових автомобілів малого класу N MK=18%=504, легкових автомобілів середнього класу N CPK =20%=560, іномарок N І=40%=1260.

- Середньорічний пробіг легкових автомобілів, кмL Г в тому числі:

особливо малого класу L Г ОМК=10800км;

малого класу L Г МК=12000км;

середнього класу L Г СР=12400км;

іномарокL Г ІН=13400 км.


2.2 Річний обсяг робіт з ТО і ТР (в людино-годинах)


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація ділянки з ремонту електроустаткування автомобілів на СТОА ТОВ & ...
  • Реферат на тему: Проект станції технічного обслуговування легкових автомобілів малого класу ...
  • Реферат на тему: Організація технічного обслуговування та поточного ремонту з планувальним р ...
  • Реферат на тему: Заходи з реорганізації ділянки поточного ремонту легкових автомобілів
  • Реферат на тему: Технологічний розрахунок і проектне рішення шиномонтажного ділянки СТО, що ...