Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Регулювання права власності за на товари та послуги

Реферат Регулювання права власності за на товари та послуги

Вступ


У условиях рінкової економіки і З РОЗВИТКУ міжнародної торгівлі, підприємства стали все більш Частіше користуватись маркуванням для Позначення виробів, Які смороду віробляють. Саме в цею период розпочінається формирование Поняття права на торговельний марку, суть которого Полягає в тому, что правовласником торговельної марки набуває виняткова права позначаті нею свои товари, реалізовуваті марковані товари на Сайти Вся и використовуват марку в господарському та цивільному обороті на свой розсуд, а такоже перешкоджаті будь-якому незаконному використанн тотожної або схожої марки. З годиною вінікла необходимость у правовій регламентації использование марок.

Предметом даної роботи є Індивідуалізація та Певна відрізняльна здатність суб єкта, про єкта та змісту права власності за на знак для товарів та послуг, Особливостігри набуття та захисту права власності за на знак для товарів та послуг, вітчізняні та зарубіжні наукові розробки з питання права на знак для товарів та послуг, а такоже відповідні міжнародні договори та догоди, законодавство и судова практика України та іноземних стран з цього питання.

Метою даного дослідження є визначення уровня відповідності Цивільного законодавства України про знаки для товарів та послуг загальнопрійнятім міжнароднім Вимоги та стандартам в Цій сфере, визначення характерних особливую змісту права власності за на знак для товарів та послуг а такоже розробка науково-теоретичністю засідок та практичних рекомендацій относительно вдосконалення вітчізняної системи правової охорони товарних знаків та гармонізації ее основних положень з міжнароднімі нормами.

Актуальність теми дослідження курсової роботи зумовлена ??пріорітетамі української зовнішньоекономічної політики, спрямованої на активну роль України у світовіх та європейськіх економічних процесах. Участь українських суб єктів господарювання у міжнародному товарообміні, зокрема, в рамках Світової ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ, зумовлює необходимость гармонізації вітчізняного и МІЖНАРОДНОГО законодавства в сфере аспектів права власності за на знак для товарів та послуг.

Для Досягнення поставленої мети Основна увага в работе пріділена вірішенню Наступний Завдання:

дослідження правової природи та основних функцій товарного знака;

з'ясування сутності права на товарний знак;

визначення особливую правової охорони Позначення в залежності від форми їх вирази, кола Користувачів та ступенів відoмості;

Розкриття змісту основних умів Надання правової охорони товарного знака в міжнародній практике та цивільному законодавстві України;

Вивчення проблемних вопросам Стосовно законодавчо забезпечення набуття, использование, пріпінення та захисту прав на товарні знаки з Огляду на міжнародний та вітчизняний законодавчий и доктринальний досвід, а такоже Судова практика;

визначення основних напрямків гармонізації Цивільного законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами;

формулювання наукових вісновків та пропозіцій относительно вдосконалення системи правової охорони товарних знаків в Україні и приведення ее у відповідність до міжнародніх стандартів та вимог;

засвоєння нормативних документів, договорів та Угод относительно использование та охорони товарних знаків;

Ознайомлення з Судовою та міжнародною практикою в сфере охорони товарних знаків.

Прінціпові підході до визначення загальнотеоретічніх аспектів особливую права власності за на знак для товарів та послуг закладені у наукових розробка Л.А. Луць, В.П. Нагребельного, В.Ф. Опришка, Б.М. Топорніна, Ю.С. Шемшученка. Крім цього, теоретичністю основою дослідження стали праці вітчізняніх та зарубіжніх вчених-цівілістів по вопросам Загальної Теорії Цивільного права дореволюційного, радянського та сучасного ПЕРІОДУ, а такоже наукові розробки українських та іноземних дослідніків в сфере правової охорони інтелектуальної власності в цілому та ее ОКРЕМЕ про єктів, зокрема, товарних знаків. Істотне значення малі наукові дослідження М.М. Агаркова, Г.О. Андрощука, І.А. Безклубого, М.І. Брагінського, М.В. Венецької, В.В. Вітрянського, С.О. Горленко, В.П. Грибанова, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, Н.С. Кузнєцової, О.С. Іоффе, Л.Л. Кірій, Л.Г. Кравець, О.О. Красавчікова, П.Г. Меггса, Д.І. Мейєра, В.М. Мельникова, В.В. Орлової, О.А. Підопрігорі, О.О. Підопрігорі, Й.О. Покровського, Ю.І., Ф. Зенаті, К. Крієф-Вербайєр, Г.Л.Ж. Мазо, І. Марто-Ружу де Бубі, П. Мателі, М.-А. Перо-Морель, П. Руб є, А. Франсона, Ф. ШАБАС, А. Шаванна, Ж. Шмідт-Залєвскі та других учених.

Наукова новизна одержаних результатів. У межах здійсн...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка ринкової вартості права власності на товарний знак
  • Реферат на тему: Переміщення через митний кордон України товарів, что містять об'єкти пр ...
  • Реферат на тему: Захист права інтелектуальної власності на торгівельні марки в господарських ...
  • Реферат на тему: Інші крім права власності права на землю
  • Реферат на тему: Правова охорона знаків для товарів та послуг в Україні