Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Рівень і якість життя, їх основні показники

Реферат Рівень і якість життя, їх основні показники


Рівень і якість життя, їх основні показникиЗМІСТ


Введення

. Рівень і якість життя як основа добробуту населення

. 1 Категорія «рівень життя» і «якість життя

. 2 Взаємозв'язок і відмінності між поняттями рівня і якості життя населення

. Показники рівня та якості життя в сучасних умовах

. 1 Загальне уявлення про показники рівня і якості життя населення

. 2 Характеристика основних показників рівня і якості життя в сучасних умовах

. Найважливіші напрямки соціальної політики щодо підвищення рівня та якості життя

Висновок

Список використаної літератури

Програми

якість життя соціальна політика

ВСТУП


Зниження життєвий рівень переважної частини населення, вкрай високий рівень загострення соціальних проблем на тлі побудови економічної системи, яка не має нічого спільного з цивілізованою ринковою системою, об'єктивно обумовлює необхідність зміни курсу проведених реформ. При цьому життєво важливо, щоб даний курс повною мірою враховував соціальні пріоритети суспільства і моральні цінності країни. Має бути створений цілісний механізм, що вбирає в себе всі необхідні елементи регулювання економічних і соціальних процесів. При цьому під суспільним розвитком розуміється не реалізація соціального через економічне, а цілісне, комплексне розвиток як економічного, так і соціального. Соціальний розвиток має розглядатися, з одного боку, як передумова успішних економічних перетворень, а з іншого боку - як їх кінцева мета.

Дана проблема є вкрай актуальною і для Республіки Білорусь.

Незважаючи на розуміння необхідності реформування, в суспільстві відсутня скільки-небудь значуща соціальна база реформ. Необхідно знайти таку модель суспільної перебудови, яка б враховувала сформовані суспільні відносини і, в першу чергу, соціальні. Саме соціальні фактори, їх незатребуваність економічної і політичної системами виявилися головною перешкодою для проведення реформ.

Метою дослідження є вивчення рівня життя населення та його індикаторів, дослідження соціальних чинників суспільного розвитку.

Завдання дослідження:

розглянути поняття рівня життя населення;

розглянути поняття якості життя населення;

визначити особливості показників рівня і якості життя населення;

розглянути особливості інтегрального показника рівня і якості життя;

розглянути основні шляхи вдосконалення соціальної політики та запропонувати ефективні форми і методи її реалізації.

Об'єктом дослідження є населення в сучасних умовах.

Предметом дослідження є зміст і структура рівня життя населення.

Теоретичною та методологічною основою дослідження з'явилися різні макроекономічні теорії ринку, основні теорії суспільного і соціального розвитку.


1. РІВЕНЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ


. 1 Категорія «рівень життя» і «якість життя»


Рівень життя населення є узагальнюючим показником не тільки соціальної політики, а й розвитку економічної системи в цілому.

Рівень суспільного добробуту являє собою ступінь забезпеченості людей матеріальними благами, послугами та відповідними умовами життя, необхідними для їх комфортного і безпечного існування.

Величезне значення для суспільного добробуту мають всі показники, що визначають рівень життя.

Держава забезпечує певний рівень добробуту населення. Це знаходить своє відображення у збільшенні доходів незаможних верств населення, створення системи навчання та перекваліфікації безробітних. Держава зобов'язує підприємців виплачувати працівникам заробітну плату не нижче певного мінімуму, надає безкоштовні послуги освіти та охорони здоров'я.

Розуміння категорії «рівень життя» формувалося довгі роки [1, с. 341].

На сучасному етапі одні вчені розглядають рівень життя як оцінку ступеня задоволення вимірних потреб, інші - як компоненту способу життя, треті - як рівень споживання матеріальних і духовних благ у порівнянні з історично зумовленими соціальними нормативами споживання. У документах ООН наголошується, що рівень життя - це рівень задоволення потреб...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рівень і якість життя населення як основні критерії сталого соціально-еконо ...
  • Реферат на тему: Рівень і якість життя населення
  • Реферат на тему: Міграція населення. Рівень життя. Якість керівника
  • Реферат на тему: Рівень і якість життя населення в сучасній Росії
  • Реферат на тему: Рівень і якість життя населення в Росії і за кордоном