Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Контекстуально-ситуативний прояв значень артиклів у французькій мові

Реферат Контекстуально-ситуативний прояв значень артиклів у французькій мові

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Установа освіти

«Могильовський державний університет ім. А.А. Кулешова »

Кафедра романо-германської філології


Курсова робота

Контекстуально-ситуативний прояв значень артиклів у французькій мові
Козлова Анастасія Олександрівна

Могильов 2013

ABRЙGЙ

se compose de l introduction, de deux chapоtres, de la conclusion, de la liste de la littйrature utilisйe (13 positions) .mots clйs: l article dйfini, l article indйfini, l article partitif, l omission de l article, la thйorie d actualisation, la rйfйrence, la signification conceptuelle de nom, la sйmantique d unique. objet de la recherche: l article dйfini, l article indйfini, l article partitif, l omission de l article. but de la recherche: analyser des textes littйraires et dйterminer la rйgularitй d emploi tel ou tel l article dans les cas et les contextes diffйrents.mйthode de la recherche: descriptive, comparative, analytique.rйsultats de la recherche: Au cours de l analyse nous rйussissons а dйterminer la rйgularitй d emploi des articles en franзais, caractйriser les fonctions et les significations principales des articles dans les cas et les contextes diffйrents.domaine de l usage des rйsultats de la recherche: l'usage en qualitй de la source scientifique pour le travail aux sйminaires, pour la prйparation des rapports, des exposйs, des discours, des travaux scientifiques sur la grammaire franзaise.


Реферат


Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (всього 13 позицій).

Ключові слова: визначений артикль, невизначений артикль, частковий артикль, теорія актуалізації, референція, концептуальна значимість іменника, семантика унікальності.

Об'єкт дослідження: визначений артикль, невизначений артикль, розділовий артикль, нульовий артикль.

Мета дослідження: дослідження художніх текстів і виявлення закономірностей вживання того чи іншого артикля в різних ситуаціях і контекстах.

Метод дослідження: описовий, порівняльний, аналітичний.

Результати дослідження: в ході дослідження нам вдалося виявити закономірності вживання артиклів у французькій мові, розкрити основні значення і функції артиклів в тій чи іншій ситуації.

Сфера застосування результатів: застосування в якості наукового джерела для роботи на семінарах, для доповідей, рефератів, усних виступів, наукових робіт з граматики французької мови.


Зміст


Введення

Глава 1. Загальне поняття про артиклі

.1 Артикль як частина мови

.1.1 Типи артиклів

.1.2 Граматичні функції артиклів

1.1.3 Відмінності у використанні

1.1.4 Розташування артикля

1.2 Загальні та теоретичні проблеми артикля у французькій мові

1.2.1Історія формування артикля у французькій мові

1.2.2Разлічние підходи до визначення поняття артикль. Загальне поняття про артиклі. Значення артиклів

.2.3Разновіднсті артиклів

.2.4Артікль і морфологія іменника

.2.5Некоторие теорії артикля і детермінатівов

.2.6Основние опозиції артиклів

.2.7Категорія детермінації

.2.8Артікль як знак субстантивації

Висновки

Глава 2. Контекстуально-ситуативний прояв значень артиклів

2.1 Вживання артиклів з днями тижня та іменами власними

2.2 Вживання артиклів з неісчісляемимі іменниками

2.3 Артикль як актуальзатор унікальності предмета

.4 Зміна сенсу іменника за допомогою використання при ньому різних артиклів

Висновки

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Система французьких артиклів є вже впродовж довгого часу предметом пильної уваги дослідників. Відомо кілька десятків варіантів класифікації артіклевих функцій і значень, запропонованих різними авторами. Більше того, немає єдиної думки навіть щодо репертуару артіклевих форм. Подібне розмаїття точок зору визначається, з одного боку, багатоаспектністю і поліфункціональністю самого предмета дослідження, а з іншого - існуванням різних підходів до його вивчення.

Значення артикля взаємопов'язано зі значенням іменника. У їх первинних значеннях певні види артиклів поєднуються лише з певними семантичними групами іменника.

Обчислю...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Англійська артикль
  • Реферат на тему: Особливості вживання артикля з неісчісляемимі іменниками
  • Реферат на тему: Сутність і призначення артикля в англійській мові
  • Реферат на тему: The Article
  • Реферат на тему: The stylistic function of the English article