Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз грошово-кредитної політики Республіки Білорусь

Реферат Аналіз грошово-кредитної політики Республіки Білорусь

ЗМІСТ


ВВЕДНІЕ

. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАВОВІ АСПЕКТИ грошово-кредитної політики

.1 Поняття, завдання і цілі грошово-кредитної політики

.2 Основні інструменти грошово-кредитної політики

1.3 Нормативна правова база формування та реалізації грошово-кредитної політики Республіки Білорусь

2. АНАЛІЗ ГРОШОВО-кредитної політики Республіки Білорусь

2.1 Методи регулювання грошово-кредитної політики Республіки Білорусь

.2 Динаміка грошово-кредитної політики Республіки Білорусь

2.2.1 Аналіз грошово-кредитної політики за 1995 рік

.2.2 Аналіз грошово-кредитної політики за 2000 рік

.2.3 Аналіз грошово-кредитної політики за 2005 рік

.2.4 Аналіз грошово-кредитної політики за 2010 рік

.2.5 Аналіз грошово-кредитної політики за 2011 рік

.2.6 Аналіз грошово-кредитної політики за 2012 рік

2.2 Вплив грошово-кредитної політики на економічні процеси в Білорусі

3. ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

3.1 Зарубіжний досвід формування та реалізації грошово-кредитної політики держави

.2 Основні напрямки вдосконалення грошово-кредитної політики Республіки Білорусь

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


На сучасному етапі в системі державного регулювання економіки одна з головних ролей належить грошово-кредитній політиці, основоположною метою якої є допомога економіці в досягненні загального рівня виробництва, що характеризується повною зайнятістю і стабільним рівнем цін. Грошово-кредитна політика проводиться центральним банком країни, який контролює грошову масу, рівень процентної ставки, обсяг кредитів, валютний курс та інші найважливіші макроекономічні параметри.

Однією з необхідних умов сталого рівноважного розвитку економіки є формування чіткого механізму грошово-кредитної політики. Монетарна політика дуже демократичний інструмент впливу на змішану економіку, не порушує суверенітету більшості суб'єктів системи бізнесу.

У Республіці Білорусь на цьому етапі раціональна грошово-кредитна політика повинна мінімізувати інфляцію і спад виробництва, не допустити зростання безробіття. Незважаючи на всю її скромність, завдання це досить складна.

Досвід країн, що розвиваються показав, що помилки грошово-кредитного регулювання обходяться економіці дорого, можуть призвести як до інфляції, так і до спаду виробництва. Тому важливо розуміти сутність і логіку, механізм реалізації грошово-кредитної політики, вміти оцінювати її ефективність, знати основні інструменти та їх вплив на ділову активність.

Об'єктом дослідження є грошово-кредитна політика Республіки Білорусь. Предметом дослідження є монетарна політика та її особливості в Республіці Білорусь.

Метою даної курсової роботи є дослідження грошово-кредитної політики держави та її особливості в Республіці Білорусь.

Відповідно до поставленої мети в роботі виділені наступні завдання:

) вивчити сутність, цілі, завдання та інструменти грошово-кредитної політики;

) описати типи грошово-кредитної політики;

) розглянути грошово-кредитну політику в Республіці Білорусь;

) вивчити напрями вдосконалення грошово-кредитної політики в Республіці Білорусь.

У роботі використовуються такі методи дослідження як історичний метод, метод порівняння, аналіз нормативно-правової документації, вивчення і узагальнення вітчизняної та зарубіжної практики, теоретичний аналіз і синтез, метод спостереження, метод узагальнення й описи.


. СУТНІСТЬ грошово - кредитної політики


1.1 Поняття, завдання і цілі грошово-кредитної політики


Грошово-кредитна політика традиційно виступає в якості найважливішого компонента економічної політики держави. Це - найважливіша частина сучасної моделі державного регулювання національної економіки.

Грошово-кредитна політика є сукупність заходів, що регламентують функціонування національної грошово-кредитної системи з метою регулювання господарської кон'юнктури і досягнення стратегічний цілей економічного розвитку країни.

Головним завданням грошово-кредитної політик є досягнення поставлених економічною політикою держави макроекономічних цілей: забезпечення стійкого зростання обсягу виробництва, необхідної стабільності цін і ефективної зайнятості населення.

Основними носіями сучасної грошово-кредитної політики в Республіці Білорусь виступають:

) національний банк країни і уряд країни;

) найбільші ...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Регулювання грошового обігу на основі грошово-кредитної політики Республіки ...
  • Реферат на тему: Оцінка слабких сторін у проведенні грошово-кредитної політики Республіки Бі ...
  • Реферат на тему: Цілі та інструменти грошово-кредитної політики
  • Реферат на тему: Сутність та інструменти грошово-кредитної політики
  • Реферат на тему: Сутність і цілі грошово-кредитної політики