Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Бюджет держави, його соціально-економічна суть і роль на ринку

Реферат Бюджет держави, його соціально-економічна суть і роль на ринку
Тема Бюджет держави, його соціально-економічна суть і роль на ринкуЗміст


Введення

. Економічна сутність і роль державного бюджету

. 1 Зміст і основні риси державного бюджету як економічної категорії

. 2 Функції державного бюджету

. 3 Роль державного бюджету як фінансової бази соціально-економічного розвитку суспільства

. Особливості формування та використання коштів федерального бюджету

. 1 Основні особливості федерального бюджету на 2015 - 2017

. 2 Склад і структура доходів федерального бюджету

. 3 Характеристика складу і структури витрат федерального бюджету

. Проблеми та шляхи вирішення управління державним боргом

Висновок

Список використаних джерелВведення


Провідну, визначальну роль у формуванні та розвитку економічної структури будь-якого сучасного суспільства грає державне регулювання, здійснюване в рамках обраною владою економічної політики. Одним з найбільш важливих механізмів, що дозволяють державі здійснювати економічне і соціальне регулювання, є фінансовий механізм - фінансова система суспільства, головним ланкою якої є державний бюджет. Саме за допомогою фінансової системи держава утворює централізовані і впливає на формування децентралізованих фондів грошових коштів, забезпечуючи можливість виконання покладених на державні органи функцій.

Державний бюджет, будучи головним засобом мобілізації і витрачання ресурсів держави, дає політичної влади реальну можливість впливати на економіку, фінансувати її структурну перебудову, стимулювати розвиток пріоритетних секторів економіки, забезпечувати соціальну підтримку найменш захищеним верствам населення. Бюджет - важлива передумова і засіб здійснення відтворювального процесу. З його допомогою створюються умови для реалізації соціальних програм, забезпечення збереження навколишнього середовища, стимулювання науково-технічного прогресу, підтримки обороноздатності, виконання інших державних функцій. Відповідно, нормальне функціонування господарського механізму неможливо без вдосконалення бюджетних відносин, без послідовного проведення науково розробленої бюджетної політики, без наявності ефективної системи управління бюджетним процесом. Новий тип бюджету грунтується на підході до бюджету і податків на основі категорії суспільних благ, що надаються державою членам суспільства, платникам податків. Даний підхід властивий ринковим поглядам на бюджет, його функції в сучасному житті. Держава формує бюджет для того, щоб мати можливість надавати особливі блага, суспільні товари, покликані задовольняти спільні потреби (продукція оборонного характеру, інфраструктура, блага науки, культури, освіти, управління).

Очевидно, що успіх економічного реформування в нашій країні у великій мірі залежить від того, в яких напрямках піде перетворення фінансової системи суспільства, наскільки бюджетна політика держави буде відповідати вимогам часу. Пошук виходу з економічної кризи в 2008 році, в якому опинилася Росія, вимагав радикального оновлення фінансової системи суспільства. Складовою частиною шляхи виходу з кризи стало прийняття Бюджетного кодексу Російської Федерації, який встановив загальні принципи бюджетного законодавства та правові засади функціонування бюджетної системи та бюджетного процесу Російської Федерації. У зв'язку з цим вивчення бюджетної системи, бюджетного процесу, теоретичних і законодавчих основ і реальної практики функціонування бюджетного механізму знайшло в даний час особливої ??актуальності.

Метою моєї курсової роботи є аналіз державного бюджету як найважливішого елемента фінансової системи суспільства, основних рис бюджетної системи та бюджетного процесу, виявлення найбільш значних проблем у функціонуванні бюджетного механізму і розгляд можливих шляхів їх вирішення на прикладі державного бюджету ( бюджетної системи і бюджетного процесу) Російської Федерації. Підвищення результативності бюджетного впливу багато в чому залежить від ступеня осягнення суті цієї системи, знання факторів, що визначають її розвиток, теоретичної обгрунтованості необхідних змін. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд конкретних завдань:

. розглянути економічну сутність і роль державного бюджету;

. розглянути роль державного бюджету як фінансової бази соціально-економічного розвитку суспільства

. охарактеризувати державний бюджет ...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Державний бюджет. Сутність державного бюджету. Принципи побудови
  • Реферат на тему: Аналіз складу і структури податкових доходів федерального бюджету Російсько ...
  • Реферат на тему: Аналіз бюджету як найважливішого елементу фінансової системи суспільства
  • Реферат на тему: Витрати державного бюджету та вплив їх структури на соціально-економічний р ...
  • Реферат на тему: Перспективи розвитку бюджету та бюджетної системи Російської Федерації