Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розробка бізнес-плану створення нового підприємства малого бізнесу у сфері громадського харчування

Реферат Розробка бізнес-плану створення нового підприємства малого бізнесу у сфері громадського харчування

Введення


1. Аналіз ринку общепит

. 1 Опис фірми і експонованих нею послуг

. 2 Організаційний план

. Маркетинговий план

. 1 Інвестиційний план

. 2 Фінансовий план

. 3 Аналіз ризиків

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури та джерел


Введення


Актуальність обраної теми курсової роботи обумовлена ??тим, що кожен підприємець сфери малого бізнесу, як початківець, так і функціонуючий, повинен не тільки чітко уявляти собі потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах і джерела їх отримання, а й уміти чітко розрахувати ефективність використання цих ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності фірми. Неможливо добитися стабільного успіху в малому бізнесі без чіткого планування своєї діяльності, постійного збору та аналізу інформації як про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості.

Планування діяльності фірми за допомогою бізнес-плану дає чимало вигод, наприклад:

Змушує керівників активно займатися перспективами фірми. Дозволяє здійснювати чіткішу координацію вживаються зусиль щодо досягнення поставлених цілей. Встановлює показники діяльності фірми, необхідні для наступного контролю. Змушує менеджера чіткіше й конкретніше визначати цілі фірми, стратегії і тактики їх досягнення. Робить фірму більш підготовленою до раптових змін ринкових ситуацій, тобто зменшує час адаптації. Встановлює обов'язки і персональну відповідальність всіх керівників фірми щодо забезпечення досягнення поставлених цілей.

Правильно складений бізнес-план показує перспективу розвитку фірми, тобто, в кінцевому рахунку, відповідає на найголовніший для бізнесмена питання - чи варто вкладати гроші в цю справу і чи принесе вона доходи, які окуплять всі витрати сил і засобів. Тому важливим моментом при складанні бізнес-плану є ступінь участі в цьому процесі самого підприємця. Потреба в підготовці бізнес-плану чітко простежується при вирішенні таких актуальних завдань діяльності фірми, як:

Підготовка заявок існуючих і знову створюваних приватних та акціонерних фірм на отримання кредитів. Обгрунтування пропозицій з приватизації державних підприємств. Відкриття нового справи і визначення профілю майбутньої фірми та основних напрямів її комерційної діяльності. Перепрофілювання існуючої фірми і вибір нових напрямків і способів здійснення її діяльності. Отримання державних і муніципальних дотацій. Складання проспектів емісії цінних паперів (акцій і облігацій) приватизованих і приватних фірм. Вихід фірми на зовнішній ринок і залучення іноземних інвестицій.

Структура бізнес-плану і його деталізація визначаються специфікою об'єкта, сферою діяльності, організаційним станом, розмірами передбачуваного ринку, наявністю конкурентів і перспективами зростання.

Мета кваліфікаційної роботи - провести аналіз ринку і розробити проект бізнес-плану створення нового підприємства малого бізнесу у сфері громадського харчування.

Об'єкт дослідження - Ресторан Гурман .

Завдання кваліфікаційної роботи, поставлені відповідно до теми:

1. Розглянути теоретичні основи бізнес-планування в малому бізнесі

2. Розробити основні розділи бізнес-плану створення нового підприємства малого бізнесу у сфері громадського харчування.

. Дати економічне обгрунтування проекту по створенню підприємства малого бізнесу у сфері громадського харчування.

Методи дослідження, застосовувані при написанні курсової роботи: порівняння, узагальнення, систематизація, аналіз літературних джерел, стратегічний аналіз, оцінка, прогнозування і планування.

Практична значимість даної кваліфікаційної роботи полягає в тому, що отримані результати і розроблені пропозиції можуть бути застосовані на практиці для створення нового підприємства малого бізнесу аналогічного профілю.

Кваліфікаційна робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку літератури.

У першому розділі детально розглядаються теоретичні питання, що відносяться до ролі, методам, алгоритму складання бізнес-плану. Дано обгрунтування вибору виду бізнесу для індивідуального підприємця.

Другий розділ присвячено аналізу майбутньої діяльності індивідуального підприєм...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Бізнес-план створення нової фірми в сфері послуг
  • Реферат на тему: Складання та аналіз бізнес-плану зі створення малого підприємства на прикла ...
  • Реферат на тему: Розробка бізнес-плану фірми, що діє в інформаційному бізнесі
  • Реферат на тему: Складання бізнес-плану туристичної фірми
  • Реферат на тему: Розробка бізнес-плану туристичної фірми