Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розподіл податкового тягаря при різній еластичності попиту та пропозиції товарів і послуг

Реферат Розподіл податкового тягаря при різній еластичності попиту та пропозиції товарів і послуг

Зміст


Введення

Глава 1. Податки. Економічний зміст і функції податків

.1 Поняття «податок»

.2 Економічний зміст податку

.3 Функції податків

.4 Класифікація податків

Глава 2. Еластичність

.1 Вимірювання еластичності попиту

.2 Фактори, що впливають на еластичність попиту

.3 Еластичність попиту по доходу

.4 Еластичність пропозиції

Глава 3. Застосування теорії еластичності

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Представлена ??робота присвячена темі «Розподіл податкового тягаря при різній еластичності попиту та пропозиції товарів і послуг».

Дане дослідження носить актуальний характер в сучасних умовах. Про це свідчить часте вивчення порушених питань, тому що оподаткування знаходиться на стику всіх соціально-політичних і економічних інтересів суспільства. Розгляд питань, пов'язаних з даною тематикою, носить як теоретичну, так і практичну значимість.

Питанню дослідження присвячено безліч робіт. Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжується перебудовою податкової системи. За допомогою податків визначаються взаємовідносини підприємців, підприємств усіх форм власності з державними і місцевими бюджетами, з банками, а також з вищестоящими організаціями. За допомогою податків регулюється зовнішньоекономічна діяльність, включаючи залучення іноземних інвестицій, формується госпрозрахунковий дохід і прибуток підприємства. Окрім цієї суто фінансової функції податковий механізм використовується для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на стан науково-технічного прогресу. У зв'язку з цим набуває особливу роль значення податкової системи держави та принципи її організації та функціонування, а також проблема розподілу податкового тягаря в суспільстві.

Еластичність - одна з найважливіших категорій економічної науки. Вперше вона була введена в економічну теорію А. Маршаллом і являє собою виражене у відсотках зміна однієї змінної у відповідь на виражене у відсотках зміну іншої змінної. Поняття еластичності дозволяє з'ясувати, як відбувається адаптація ринку до змін його факторів. Звичайно передбачається, що фірма, підвищуючи ціну на свою продукцію, має можливість збільшити виручку від її продажу. Проте насправді так буває не завжди: можлива ситуація, коли підвищення ціни призведе не до зростання, а навпаки, до зниження виручки в силу зменшення попиту та відповідного скорочення збуту.

Тому поняття еластичності має величезне значення для виробників товарів, тому що дає відповідь на питання про те на яку величину зміниться обсяг попиту та пропозиції при зміні ціни.

Вивчення попиту споживачів, а також мотивів, якими вони керуються, здійснюючи покупки, - найважливіше завдання фірми в умовах конкуренції. Володіння як можна більш повною інформацією про попит дозволяє фірмі забезпечувати збут своєї продукції, розширювати виробництво і успішно конкурувати на ринку.

У курсовій роботі розглядається вплив і застосування теорії еластичності на розподіл податкового тягаря.

У відповідності з метою завданнями роботи є:

розгляд поняття «податок»;

вивчення економічного змісту податку;

виявлення функцій податків і їх класифікація

вивчення теорії еластичності, загальні поняття;

розгляд проблемних аспектів поняття «податковий тягар»;


Глава 1. Податки. Економічний зміст і функції податків


. 1 Поняття «податок»


Економічна думка не виробила до теперішнього часу єдиного тлумачення поняття податку, незалежного від політичного й економічного ладу суспільства, природи і завдань держави. Мало того, деякі сучасні російські дослідники вважають недоцільним давати в податковому законодавстві чітке формулювання визначення дефініції «податок». Вони нерідко посилаються на досвід інших країн, у законодавстві яких відсутні чіткі і докладні формулювання поняття «податок» [3, С. 9].

За образним висловом К. Маркса, «податки - це материнська груди, годує державу, або п'ятий бог поряд з власністю, сім'єю, порядком і релігією» [4, С. 229].

Економічно правильне визначення поняття податку має суттєве значення, оскільки точне з'ясування змісту категорії «податок» сприяє обґрунтованому і однаковому застосуванню норм законодавства, що визначають право приватної власності платника податків. Крім того, поняття под...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи вивчення еластичності попиту та пропозиції
  • Реферат на тему: Значення оцінки еластичності попиту та пропозиції для підприємницької практ ...
  • Реферат на тему: Цінова еластичність попиту і пропозиції. Податок на додану вартість
  • Реферат на тему: Поняття та емітенти податків, функції податку
  • Реферат на тему: Еластичність попиту і пропозиції та її значення для підприємницької практик ...