Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Ресурси підприємства і основні фінансові результати діяльності підприємства

Реферат Ресурси підприємства і основні фінансові результати діяльності підприємства

Курсова робота

Ресурси підприємства та основні фінансові результати діяльності підприємстваВведення


Економіка (від грец. oikonomik?, буквально- мистецтво ведення домашнього господарства)

) сукупність виробничих відносин, економічний базис суспільства;

) народне господарство даної країни або його частина, що включає відповідні галузі та види виробництва;

) галузь науки, що вивчає виробничі відносини або їх специфічні сторони в певній сфері товариств. виробництва та обміну. ??

Економіка Росії перейшла на ринкові відносини і це особливим чином вплинуло на функціонування і розвиток підприємств.

Процес переходу до ринкової економіки має загальні закономірності. З одного боку, цей процес включає глибокі зміни в структурі соціально-економічних відносинах, а також виробництва, з іншого - здійснення негайних жорстких стабілізаційних заходів, насамперед у нормалізації споживчого ринку, системі господарських зв'язків.

Підприємства стали більш самостійними, більш розвиненими і несуть всю повноту економічної відповідальності за свої рішення і дії. Успіх і благополуччя підприємства залежить від того, наскільки ефективна його діяльність.

Прибуток є одним з узагальнюючих оціночних показників діяльності підприємств (організацій, установ). Прибуток виконує дві найважливіші функції: 1) характеризує кінцеві фінансові результати діяльності підприємства, розмір його грошових накопичень; 2) є головним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства (податок на прибуток - найважливіший елемент доходів державного бюджету). Дохід (прибуток) у підприємницькій діяльності є показником ефективності використання ресурсів та оцінки інвестиційних можливостей. Максимізація прибутку є першорядним завданням підприємства.

Метою написання даної курсової роботи є вивчення теоретичного матеріалу та виконання на підставі вивченого матеріалу комплексу розрахунків.

У ході реалізації курсової роботи ставилися наступні завдання:

1. Розглянути підприємство як елемент ринкової економіки.

2. Вивчити необоротні активи, фінансові, трудові ресурси.

3. Проаналізувати витрати підприємства.

4. Розрахувати собівартість і ціну продукції.

5. Вивчити показники ефективної діяльності підприємства.

6. Розрахунок середньорічної вартості основних засобів та амортизаційних відрахувань.

7. Планування потреби в оборотних коштах.

8. Визначення чистого прибутку.

9. Планування чистого прибутку.

У першому розділі теоретичне узагальнення підприємства як елемента ринкової економіки, а так само ресурси і витрати підприємства, собівартість і ціна продукції і нарешті фінансовий результат діяльності підприємства його види та значення.

Друга глава присвячена вирішенню завдань на основі теоретичного матеріалу: розрахунок середньорічної вартості основних засобів та амортизаційних відрахувань, планування потреби в оборотних коштах, визначення фінансового результату.1. Ресурси підприємства


.1 Підприємство як елемент ринкової економіки

амортизаційний ринковий витрати необоротні

На всіх етапах розвитку економіки основною ланкою є підприємство. Саме на підприємстві здійснюється виробництво продукції, відбувається безпосередній зв'язок працівника з засобами виробництва. Підприємство самостійно здійснює свою діяльність. Підприємство в умовах ринку розпоряджається випущеної продукцією, отриманої прибутком, що залишився в його розпорядженні після сплати податків та інших обов'язкових платежів.

В умовах ринкових відносин ключовою фігурою виступає підприємець. Статус підприємця здобувається за допомогою державної реєстрації підприємства. При цьому суб'єктом підприємницької діяльності може бути як окремий громадянин, так і об'єднання громадян. Таким чином, підприємство - це самостійний господарюючий суб'єкт, створений підприємцем або об'єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку.

За формами власності підприємства поділяються на: - приватні, які можуть існувати або як порожниною самостійні, незалеж...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз впливу асортиментної політики підприємства ВАТ &КАМАЗ& на фінансові ...
  • Реферат на тему: Аналіз прибутку підприємства в умовах ринкової економіки
  • Реферат на тему: Виручка і прибуток як основні фінансові результати підприємства
  • Реферат на тему: Дослідження прибутку торговельного підприємства. Резерви і шляхи підвищенн ...
  • Реферат на тему: Фінансові результати діяльності підприємства