Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Роль прямих податків у формуванні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації

Реферат Роль прямих податків у формуванні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації

Зміст

повітря природоохоронний епідеміологія тюменський

Введення

. Організаційний розділ

. 1 Характеристика структури та діяльності підприємства ФБУЗ Центр гігієни та епідеміології по Тюменській області

. 2 Характеристика негативного впливу атмосферного повітря

. 3 Пропозиція по спеціалізованій машині для соціально гігієнічного ФБУЗ Центр гігієни і епідеміологи в Тюменській області моніторингу для відбору проб повітря

. 4 Методика розрахунку для природоохоронного заходу

. Економічний розділ

. 1 Вихідні дані

. 2 Розрахунок витрат

. 3 Розрахунок експлуатаційних витрат на витрати на машину Соболь

Висновок

Список літератури

Додаток А

Додаток БВведення


Наслідки несприятливої ??зміни навколишнього середовища суспільство має компенсувати, тобто воно повинно нести додаткові витрати як у виробничій, так і у невиробничій сферах економіки. Витрати на компенсацію цих наслідків складають економічний збиток, який еквівалентний сумі витрат. Розглянемо їх. Досягнення елементарного комфорту в межах забрудненої території оцінюється показником екологічного збитку, який використовується в розрахунках абсолютної економічної ефективності капітальних вкладень екологічної спрямованості.

При плануванні та проектуванні средозащітних заходів у всіх випадках, коли визначається чистий економічний ефект цих заходів, проводяться розрахунки витрат, що викликаються дією забрудненого середовища, які еквівалентні сумі витрат:

на медичне обслуговування та утримання населення, який захворів внаслідок забруднення довкілля;

на компенсацію втрат чистої продукції через зниження продуктивності праці і невиходу трудящих на роботу;

на додаткові послуги комунально-побутового господарства в забрудненому середовищі;

на компенсацію кількісних і якісних втрат через зниження продуктивності земельних, лісових та водних ресурсів;

на компенсацію втрат через підвищений зносу основних фондів, будівель, обладнання, систем життєзабезпечення тощо.;

на витрати для ліквідації вторинного забруднення від спалювання, зберігання і переробки промислових і побутових відходів.

У зв'язку з тим, що Тюмень відноситься до того типу міст, для яких рівень антропогенного навантаження визначається викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, був зроблений розрахунок екологічного збитку методом укрупненої оцінки екологічного збитку від забруднення атмосфери. Метод враховує екологічний збиток від забруднення середовища на одиницю викидається домішки, який використовує значення факторів на деякій усередненому рівні з поправкою на властивості середовища: кліматичні, ландшафтні та районовані.

Рівень забруднення атмосферного повітря міста визначається сумою викидів забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел. До стаціонарних джерел відносяться промислові викиди від врахованих джерел промислових об'єктів міста, в тому числі теплоенергетики, їх 1350. Пересувними джерелами вважаються транспортні засоби з контрольованими викидами, насамперед автотранспорт.

Мета курсової роботи: З'ясувати - чи вигідна пересувна лабораторія для ФБУЗ Центр гігієни та епідеміології по Тюменській області

Завдання курсової роботи:

- вивчити оцінку впливу факторів на здоров'я населення в Тюменській області

запропонувати ефективне природоохоронний захід для зручності відбору атмосферного повітря ФБУЗ Центр гігієни і епідеміологи в Тюменській області

зробити розрахунок по природоохоронному заходу

Актуальність:

Для отримання репрезентативної інформації про просторової і тимчасової мінливості забруднення повітря, потрібно попередньо провести обстеження метеорологічних умов і характеру просторової і тимчасової мінливості забруднення повітря за допомогою пересувних засобів.

Для цього найчастіше використовується пересувна лабораторія, яка виробляє відбір, а іноді і аналіз проб повітря під час зупинок. Такий метод обстеження називається рекогносцирувальна.

Він знаходить достатньо широке застосування за кордоном.1. Організаційний розділ


. 1 Характеристика структури та ...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка ефективності проекту пересувної лабораторії для ФБУЗ &Центр гігієни ...
  • Реферат на тему: Забруднення атмосферного повітря Карагандинської області, на прикладі АТ &А ...
  • Реферат на тему: Забруднення атмосферного повітря Карагандинської області, на прикладі АТ &q ...
  • Реферат на тему: Моніторинг забруднення атмосферного повітря
  • Реферат на тему: Техногенне забруднення атмосферного повітря