Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Управління позиковим капіталом

Реферат Управління позиковим капіталом

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Санкт-Петербурзький державний економічний університет» (СПбГЕУ)

Філія федерального державного бюджетного освітньої установи вищої професійної освіти

«Санкт-Петербурзький державний економічний університет» у м Череповці (філія СПбГЕУ у м Череповці)Курсова робота

З дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Варіант № 9: «Управління позиковим капіталом»
Студентки

Груздневой Ю.А.


Череповець, 2014

Зміст


Введення

1.Розрахунково частина: завдання

1.1 Вихідні дані

.2 Характеристика системи податків, що стягуються з підприємств, що функціонують на території Вологодської області

1.3 Розрахунок податків, що відносяться на собівартість продукції, робіт і послуг

1.4 Процес формування та розподілу прибутку на підприємстві, розрахунок резервного фонду

1.5 Розрахунок середньої заробітної плати та доходу

2. Управління позиковим капіталом

2.1 Поняття позикового капіталу

.2 Політика формування позикового капіталу

.3 Аналіз залучення і використання позикових коштів у попередньому періоді

.4 Фінансування оборотного капіталу

.5 Ефективне управління кредиторською заборгованістю

Висновок

Список літератури


Введення


Складність і багатогранність зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин господарюючого суб'єкта в умовах ринкової економіки визначає необхідність організації високоефективного управління його фінансами.

Ринкова економіка призвела до посилення ролі фінансів. По-перше, з виникненням нових господарюючих суб'єктів (поряд з традиційними) виникають нові групи фінансових відносин, взаємозв'язки між ними ускладнюються. По-друге, фінанси стають самостійною сферою грошових відносин, набувають якусь відособленість. Це обумовлено тим, що в ринкових відносинах гроші (матеріальна основа фінансів), виконуючи функцію засобів обігу, стають капіталом, тобто самовозрастающей вартістю. Рух капіталу лежить в основі руху фінансових ресурсів. Фінанси підприємств це економічні, грошові відносини, що виникли в результаті руху грошей. Ці відносини потребують управлінні. Управління являє собою сукупність прийомів і методів цілеспрямованого впливу на об'єкт для досягнення певного результату. Управління фінансами - це управління грошовими потоками, рухом фінансових ресурсів, відповідною організацією фінансових відносин. Управління фінансами являє собою свідоме і цілеспрямований вплив на економічні відносини, зумовлені взаємними розрахунками між господарюючими суб'єктами, рухом грошових коштів, грошовим обігом, для отримання оптимального кінцевого результату господарювання. В умовах ринкової економіки різко підвищується значимість ефективного управління фінансами, оскільки воно передбачає оптимізацію ресурсного потенціалу підприємства. В даний час перед будь-яким підприємством стоять наступні питання:

Які повинні бути величина та оптимальний склад активів, що дозволяють досягти максимального ефекту від своєї діяльності;

Де знайти джерела фінансування і чим залучити інвесторів;

Як організувати поточне і перспективне управління фінансовою діяльністю, що забезпечує фінансову стійкість і платоспроможність підприємства?

Тому ефективна організація управління фінансами набуває першочергового значення. Актуальність проблеми зумовила вибір теми дослідження. Метою роботи є дослідження організації управління фінансами на підприємстві. Відповідно до поставленої мети вирішувались наступні завдання:

Вивчення теоретичних основ управління фінансами

Системи податків господарюючого суб'єкта

Фінансових ресурсів та їх руху

Аналіз стану фінансів господарюючого суб'єкта Визначення основних напрямів удосконалення управління фінансами господарюючого суб'єкта.

управління фінанси капітал податок

1. Розрахункова частина


. 1 Вихідні дані


Акціонерне товариство відкритого типу має статутний капітал, що дорівнює 2 мільйонам рублів (25% припадає на привілейовані акції і 75% - на звичайні). Номінальна вартість однієї звичайної акції 1 рубль, привілейованої акції 2 рубля.

Виручка підприємства складе 35300 тис.руб. з урахуванням ПДВ.


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Управління фінансами і капіталом підприємства
  • Реферат на тему: Управління фінансами в умовах ринкових відносин. Виробничі фонди організац ...
  • Реферат на тему: Управління фінансами підприємства на основі бюджетного методу
  • Реферат на тему: Управління фінансами. Органи управління фінансами
  • Реферат на тему: Теорія фінансів та управління фінансами