Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Дослідження кінетики реакції алкілування ізобутану ізобутіленом до изооктана методом математичного моделювання

Реферат Дослідження кінетики реакції алкілування ізобутану ізобутіленом до изооктана методом математичного моделювання

Міністерство культури російської федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«САНКТ-Петербурзький державний університет

КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ »

Кафедра технології полімерів і композитів

Курсова робота

з дисципліни:

«Моделювання хіміко - технологічних процесів»

на тему:

«Дослідження кінетики реакції алкілування ізобутану ізобутіленом до изооктана методом математичного моделювання»
Виконав:

Сєдова Ірина студент 133 гр.

Перевірив: Жданова А.В. ,

Санкт-Петербург

г


Зміст


Введення

Глава 1. Опис об'єкта моделювання

1.1 Загальні відомості про ізооктані

1.2 Фізіxеcкіе властивості

1.3 Хімічні властивості

Глава 2. Опис технологічного процесу виробництва изооктана

2.1 Основні промислові способи виробництва изооктана

2.2 Застосування изооктана

2.3 Технологічна схема і короткий опис процесу виробництва

2.3.1 Вимоги до сірчаної кислоти, використовуваної в якості каталізатора

2.3.2 Апарати придатні для процесу

2.3.3 Технологічна схема

2.3.4 Принцип роботи установки для алкілування ізобутану ізобутіленом

Глава 3.Описание математичної моделі виробництва

3.1 Вивчення кінетики реакції

3.2 Математична модель

3.3 Розрахунок параметрів

Висновок

Список використаної літератури
Введення

алкілування ізобутан каталізатор

Ця курсова робота присвячена вивченню кінетики реакції алкілування ізобутану ізобутіленом до изооктана методом математичного моделювання. Так як під математичним моделюванням розуміють вивчення властивостей об'єкта на математичній моделі. Математична модель - це наближений опис якого-небудь процесу, виражене за допомогою математичної символіки. Те метою математичного моделювання є визначення оптимальних умов протікання реакції, управління даної реакцією на основі математичної моделі і перенесення результатів на об'єкт, тобто в реальне виробництво. І від того наскільки правильно побудована математична модель та визначено оптимальні умови протікання процесу, залежатиме ефективне функціонування системи управління і регулювання процесом при наявності збурень.

Метою даної курсової роботи є вивчення кінетики хімічної реакції. Вивченням закономірностей протікання хімічних реакція або хімічних перетворень в часі, залежністю цих закономірностей від зовнішніх умов, а так само механізмами хімічних реакцій, займається хімічна кінетика.

У процесі дослідження кінетики реакції, важливо вивчити швидкість хімічної реакції. Швидкість хімічної реакції - це кількість речовини, що вступив у реакцію або утворюється в ході реакції за одиницю часу в одиниці об'єму системи. Кількість речовини виражають у молях, а обсяг у літрах. У цьому випадку ми отримуємо зручну для роботи величину - концентрацію речовини в моль/л, яка змінюється в ході реакції. Таким чином, швидкістю реакції називають зміну концентрації якогось речовини, що бере участь в реакції, за одиницю часу (наприклад, за секунду або за хвилину).

За швидкістю реакції можна стежити по витрачанню одного з реагентів, або по накопиченню продукту. Але тоді можна зіткнутися з серйозною проблемою: швидкість реакції може постійно змінюватися. Дійсно, на початку реакції, коли молекул реагуючих речовин ще багато, зіткнення між ними відбуваються набагато частіше, ніж наприкінці реакції, коли молекул вихідних речовин вже набагато менше. А зіткнення молекул в реакційній суміші є приводом для реакції між ними.

Отже, для збільшення швидкості хімічної реакції, необхідно або збільшувати концентрацію вихідних компонентів, або підвищувати температуру процесу, так само для прискорення руху і зіштовхування молекул, можна додавати каталізатори в реакційну суміш.

У цій роботі об'єктом дослідження є реакції алкілування ізобутану ізобутіленом до изооктана, а точніше вивчення кінетики цієї реакції. Тоді предметом дослідження є сам ізооктан, який широко застосовується в різних сферах життя, починаючи від побутових і закінчуючи виробничими.Глава 1. Опис об'єкта моделювання


.1 Загальні відомості про ізооктані


У процесі дослідження кінетики реакції одержання изооктана, за основу береться реа...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Моделювання системи управління реакційним апаратом на основі аналізу рівнян ...
  • Реферат на тему: Дослідження кінетики реакції
  • Реферат на тему: Реакції циклоприєднання, синтезів циклічних ангідридів на основі реакції Ді ...
  • Реферат на тему: Особливості кінетики PGH-сінтазной реакції
  • Реферат на тему: Моделювання хімічної Реакції