Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Особливості ринку науково-технічної продукції. Оцінки інтелектуальної власності

Реферат Особливості ринку науково-технічної продукції. Оцінки інтелектуальної власності

Зміст

В  1. Якісний склад і структура ринку науково-технічної продукції

2 Методи оцінки інтелектуальної власності

3. Завдання

Список використаних джерел


1. Якісний склад і структура ринку науково-технічної продукції


Безпосередній продукт науки - поняття, теоретичні конструкції, моделі, знакові системи, наочні графічні образи й інша інформація, що містить нове знання і забезпечує його однакове розуміння і освоєння фахівцями. Кінцевий продукт науки - нововведення, точніше фактичний ефект від їх використання.

Безпосередній продукт фундаментальної науки витратило не стає товаром. Він є результатом праці не тільки даного наукового колективу, а й попередніх поколінь дослідників, втілює суспільні витрати на розвиток освіти, культури та суміжних галузей науки, а не тільки витрати даного інституту. Це продукт по суті справи належить суспільству в цілому і може бути використаний в протягом необмеженого часу безмежним колом споживачів. При закінченні фундаментального дослідження неможливо передбачити всі області, де воно буде використано і тим більше обчислити його економічний ефект. Кінцевий продукт науки теж далеко не завжди виступає як товар, оскільки є результатом праці багатьох колективів і реалізується через тривалий час після закінчення дослідження. Тому для того, щоб включити науку в систему ринкових відносин, нині враховується проміжний результат - науково-технічна продукція - товар особливого роду.

Науково-технічна продукція - закінчений відповідно до вимог договору, прийнятий замовником результат науково-дослідних, проектних, конструкторських, технологічних робіт, реалізований за договірними цінами. До неї належать:

1) науково-технічна документація (звіти, проекти, креслення, регламенти, нормативи, методики, програми і т.д.) про результати закінчених фундаментальних і прикладних досліджень і розробок, включаючи роботи зі створення нової техніки та інших виробі, технології, матеріалів, роботи в галузі техніко-економічних досліджень, інформатики, екології, ергономіки, математичного моделювання, дизайну тощо;

2) експериментальні і дослідні зразки (партії) нової техніки (продукції);

3) науково-технічні послуги, включаючи участь у пусконалагоджувальних роботах, авторський нагляд при освоєнні та експлуатації нововведень, передовий досвід у цій галузі ("Ноу-хау"), навчання персоналу замовника (споживача), науково-технічні, управлінські, фінансово-економічні консультації;

4) інші результати наукової, інженерної та інформаційної діяльності, призначені для використання у виробництві, управлінні та плануванні (передача технології, експертиза і т.д.).

Науково-технічна продукція, вироблена організаціями, що входять до складу підприємств і об'єднань, враховується поряд із звичайною продукцією в загальних підсумках їх роботи. У валову продукцію об'єднання (підприємства) включається вся науково-технічна продукція, виконана як за договорами з боку, так і для своїх потреб. У товарну продукцію включається і при оцінці виконання договірних зобов'язань враховується лише науково-технічна продукція, що реалізується за договорами зі сторони. Таким чином, в принципі результати науково-технічної та виробничої діяльності з 1989 р. сумуються. Це означає визнання того факту, що науково-технічна діяльність створює нову вартість і національний дохід (досі наука ставилася до невиробничій сфері).

У Водночас науково-технічна продукція - товар особливого роду. На відміну від звичайного матеріального товару при споживанні вона не зникає. Тому можлива багаторазова реалізація одного і того ж продукту багатьом замовникам (його деяка модифікація не змінює суті справи). Тому доцільно оплачувати повну вартість товару лише при першій продажу, а надалі оплачувати лише додаткові послуги та перераховувати частину прибутку від використання нововведення.

Повністю еквівалентний обмін у сфері НТП неможливий. Витрати на відкриття та його відтворення різко різняться. Продукт розумової праці - наука - "Завжди цінується далеко нижче її вартості, тому що робочий час, необхідне для її відтворення, не йде ні в яке порівняння з тим робітникам часом, який потрібен для того, щоб спочатку її провести ". До науці незастосовні традиційні критерії суспільно необхідних витрат праці. Оскільки кожне справді наукове дослідження унікально і, як правило, виконується лише в одному-двох установах, не відбувається формування среднепрогрессівних величин, що характеризують усереднені витрати при панівних умовах виробництва. Економічний ефект науки і матеріальна окупність її витрат відносяться лише до науки або її окремими напрямами в цілому, але не до кожного дослідженню окремо.

Всі сказане зовсім не піддає сумніву необхідність економічних обгрунтувань в процесі фундаментальних досліджень. Законодавство СРСР з 1991 р. регулює відносини щодо створення і використання винаході...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сучасна науково-технічна документація на статистичні методи аналізу результ ...
  • Реферат на тему: Кон'юнктури ринку науково-технічної ПРОДУКЦІЇ
  • Реферат на тему: Науково-технічна революція
  • Реферат на тему: Державна науково-технічна політика
  • Реферат на тему: Науково-технічна політика в сучасній Росії