Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз використання основних засобів і нематеріальних активів підприємства на прикладі ВАТ &Завод Елекон&

Реферат Аналіз використання основних засобів і нематеріальних активів підприємства на прикладі ВАТ &Завод Елекон&


Курсова робота

Аналіз використання основних засобів і нематеріальних активів підприємства на прикладі ВАТ «Завод Елекон»


ЗМІСТ


Введення

. Теоретичні аспекти аналізу основних засобів і нематеріальних активів

.Теоретіческіе основи аналізу основних засобів і нематеріальних активів

.1 Аналіз руху та використання основних засобів

.2 Аналіз руху та використання нематеріальних активів

. Аналіз застосування основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ «Завод Елекон»

.1 Коротка характеристика ВАТ і аналіз техніко-економічних показників

.2 Аналіз руху та використання основних засобів і нематеріальних активів

.3 Шляхи поліпшення застосування необоротних активів

Програми

Висновок

Список використаної літератури

основні засоби нематеріальні активи


Введення


Підвищення рівня та темпів розвитку підприємства, збільшення випуску продукції і зниження її собівартості в чому залежать від стану і розвитку матеріально - технічної бази, тобто від ступеня оснащеності основними засобами та рівнем їх використання.

Основні засоби промисловості становлять половину всіх основних засобів Російської Федерації і є найважливішою частиною національного багатства країни. Раціональне використання постійно зростаючих основних засобів, стало в даний час одним з вирішальних факторів підвищення економічної ефективності суспільного виробництва. На підставі вищевикладеного, визначена актуальність теми курсової роботи. Мета дослідження провести аналіз основних засобів і нематеріальних активів.

Мета дослідження визначила наступні завдання:

розглянути теоретичні аспекти аналізу основних засобів і нематеріальних активів;

провести аналіз руху і технічного стану основних засобів

дати оцінку ефективності використання основних засобів

провести аналіз руху і використання нематеріальних активів.

дати оцінку впливу використання основних засобів і нематеріальних активів на виручку від продажів.

Для написання курсової роботи використовуються дані бухгалтерської звітності підприємства ВАТ «Завод Елекон». Основними джерелами інформації для дослідження служать: бухгалтерський баланс (форма № 1), дані фінансової звітності - «Звіт про фінансові результати» (форма №2), дані аналітичного бухгалтерського обліку з обліку основних засобів і нематеріальних активів.

1.Теоретические аспекти аналізу основних засобів і нематеріальних активів


Одним з найважливіших факторів збільшення обсягу виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості та асортименті та більш повне і ефективне їх використання. Стан і використання основних фондів - один з найважливіших аспектів аналітичної роботи, так як саме вони є матеріальним втіленням науково-технічного прогресу - головного чинника підвищення ефективності виробництва.

Об'єкти основного фонду складають основу будь-якого виробництва, в процесі якого створюється продукція, надаються послуги і виконуються роботи. На основні фонди припадає основний питому вагу в загальній сумі основного капіталу господарюючого суб'єкта. Від їх кількості, вартості, якісного стану, ефективності використання багато в чому залежать кінцеві результати діяльності господарюючого суб'єкта [13. з 167].

Основна мета аналізу основного фонду - визначення шляхів підвищення ефективності їх використання. Завданнями аналізу стану та ефективності використання коштів праці є:

встановлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними фондами - відповідність величини складу і технічного рівня фондів потребі в них;

вивчення складу і динаміки основних засобів, темпів оновлення активної частини;

визначення ступеня використання парку машин і устаткування і його комплексності;

визначення впливу використання основних фондів на обсяг продукції і інші економічні показники робіт господарюючого суб'єкта;

виявлення резервів зростання фондовіддачі, збільшення обсягу продукції і прибутку за рахунок поліпшення використання основних фондів.

Повнота і достовірність результатів аналізу основних фондів залежать від якості, змісту економічної інформації, використовуваної в аналізі. Можливості аналізу основних ...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз основних засобів та нематеріальних активів підприємства (на прикладі ...
  • Реферат на тему: Облік основних засобів і нематеріальних активів
  • Реферат на тему: Облік основних засобів і нематеріальних активів
  • Реферат на тему: Облік основних засобів і нематеріальних активів
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних засобів ...