Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Статистичне вивчення основних виробничих фондів підприємства

Реферат Статистичне вивчення основних виробничих фондів підприємства

Зміст


Введення

. Статистичне вивчення основних виробничих фондів підприємства

. 1 Теоретичні відомості

. 2 Вихідні дані

. 3 Розрахунок статистичних характеристик стану ОПФ господарюючих суб'єктів

. 4 Розрахунок статистичних характеристик динаміки руху ОПФ господарюючих суб'єктів

. 5 Розрахунок показників ефективності експлуатації ОПФ підприємств

. Статистичне вивчення ступеня використання ефективності робочого часу

. Економіко-статічстіческій аналіз продуктивності праці

. Економіко-статистичний аналіз фінансових показників діяльності підприємства

Висновок

ЛітератураВведення


Економічна статистика - це один з основних розділів статистики як дисципліни і виду практичної діяльності органів державної статистики, який займається вивченням кількісної сторони масових процесів і явищ в економіці.

Збір макроекономічних даних і надання всім нужденним відомостей про основні поняття і закономірності функціонування економіки є головною метою економічної статистики. Її завдання полягають у дослідженні методології структурних зрушень в економіці, аналізі динаміки та прогнозуванні економічних процесів, придбанні умінь і навичок для загального статистичного аналізу явищ і процесів. В основі економічної статистики лежать статистичні показники. Вони описують економічний стан суспільства в аналізованому періоді (динаміка цін; обсяг виробленої продукції; чисельність населення; трудові ресурси; безробіття; ступінь рівномірності розподілу доходів; наявність основних і оборотних фондів).

Дані економічної статистики дозволяють забезпечити систематичне кількісний опис всіх основних напрямків економічного розвитку і економіки в цілому, однак кількісний вимір економічних процесів і явищ ґрунтується на положеннях економічної теорії, результати вивчення якісних змін економічних процесів, отриманих в рамках загальної економічної теорії та різних прикладних розділів економічної науки. У свою чергу в економічній теорії використовуються результати статистичних досліджень, а в деяких випадках - для уточнення окремих концепцій, положень і висновків.1. Статистичне вивчення основних виробничих фондів підприємства


За допомогою основних статистичних соизмерителями необхідно охарактеризувати стан фондового потенціалу групи господарюючих суб'єктів регіональної інфраструктури (додаток 1), простежити динаміку його руху і розрахувати економічну ефективність експлуатації. Отримані результати прокоментувати (сформулювати висновки).


. 1 Теоретичні відомості


Основні фонди - це виробничі активи, що підлягають використанню неодноразово або постійно протягом тривалого тимчасового періоду (не менше одного року) для виробництва товарів або надання ринкових і неринкових послуг.

З 1996 року введений Класифікація основних фондів (ОКОФ), згідно з яким у складі основних фондів виділяють будівлі, житлові будівлі, споруди, машини та устаткування, транспортні засоби, виробничий і господарський інвентар, робоча худоба, багаторічні насадження, інші види основних засобів.

Основні фонди класифікують за такими ознаками:

· по галузях економіки - основні фонди галузей, що виробляють товари (основні фонди промисловості, с/г, лісового господарства, інших видів діяльності) та основні фонди галузей, що надають послуги (транспорту, зв'язку, торгівлі і т.буд.);

· за формами власності - основні фонди, що знаходяться у власності держави, у приватній власності і т.д .;

· за ступенем участі у виробничому процесі - основні фонди, безпосередньо використовувані в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) і недіючі основні фонди (перебувають у запасі, в ремонті, на реконструкції, на консервації);

· за належністю - власні та орендовані основні засоби;

· по територіальному розміщенню - основні фонди районів, республік, областей, міст.

Облік основних фондів ведеться в натуральному і вартісному вираженні. Натуральні одиниці використовуються для вимірювання об'єму певного виду основних фондів (кількість наявного обладнання може бути виражене числом одиниць або їх загальною потужністю, житлові будівлі - в квадратних метрах площі, доменні печі - в кубічних метрах корисного об'єму і т.д.). Вартісний облік дозволяє визначити обсяг основних фондів, проаналізувати їх структуру, дин...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Статистичне вивчення ефективності використання основних фондів
  • Реферат на тему: Статистичне вивчення та аналіз наявності, використання основних фондів
  • Реферат на тему: Статистичне вивчення основних фондів
  • Реферат на тему: Стандарти якості на підприємстві. Оцінка економічної ефективності використ ...
  • Реферат на тему: Аналіз показників використання основних виробничих фондів підприємства