Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз показників ефективності використання основних засобів

Реферат Аналіз показників ефективності використання основних засобів

ЗМІСТ


Введення

. Теорія основи аналізу складу, динаміки та руху основних засобів.

.1 Сутність основних засобів: поняття, види, класифікація

.2 Методика оцінки складу, динаміки основних засобів

.3 Методика аналізу рух основних засобів

. Теорія основи аналізу показників ефективності використання основних засобів.

.1 Методичні засади аналізу ефективності використання основних засобів

.2 Методика факторного аналізу показників ефективності використання основних засобів

Висновок

Список використаної літератури lt; file: /// C: Users Personal Desktop факт.% 20курсов% 20по% 20аналізу..docx gt;

Розрахункова частинаВведення


Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що рішення задачі ефективного використання основних засобів означає збільшення виробництва необхідної суспільству продукції, підвищення віддачі створеного виробничого потенціалу і більш повне задоволення потреб населення, поліпшення балансу обладнання, зниження собівартості продукції, зростання рентабельності виробництва, нагромаджень підприємства.

Більш повне використання основних засобів призводить до зменшення потреб у введенні нових виробничих потужностей при зміні обсягу виробництва, а, отже, до кращого використання прибутку підприємства.

Ефективне використання основних засобів означає також прискорення їх оборотності, що значною мірою сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в термінах фізичного і морального зносу, прискорення темпів оновлення основних засобів.

Ефективне використання основних засобів тісно пов'язане і з іншого ключовим завданням сучасного періоду економічної реформи - підвищенням якості продукції, що випускається, бо в умовах ринкової конкуренції швидше реалізується і користується великим попитом високоякісна продукція.

Метою даної курсової роботи є економічний аналіз складу, руху та ефективності використання основних засобів підприємства.

Основні завдання курсової роботи у вивчення теоретичного матеріалу:

методика аналізу складу, динаміки і руху основних засобів;

аналізу показників ефективності використання основних засобів.

Об'єктами аналізу є показники стану та ефективності використання основних засобів, у тому числі, показники складу і структури основних засобів, показники стану основних засобів, показники ефективності використання основних засобів. Предмет дослідження методика економічних аналізів рух і використання основних засобів.

Інформаційна база: Савицька Г.Ф., Гіляровський Л.Г., Єфімова О.В., Ендовицкий Д.А., Климова Н.В., Любушин Н.П., Маркарьян Е. А., Радченко Ю.В., Скамай Л.Г., Шеремет А.Д.1. Теорія основи аналізу складу, динаміки та руху основних засобів


. 1 Сутність основних засобів: поняття, види, класифікація


Основні засоби - це частина майна, яка організацією протягом тривалого часу (більше 12 місяців) при виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг), а також в управлінських цілях

При прийнятті до бухгалтерського обліку активів в якості основних засобів необхідно одноразове виконання наступних умов:

а) використання у виробництві продукції при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;

б) використання протягом тривалого часу (більше 12 місяців);

в) організацією не передбачається подальший перепродаж цих активів;

г) здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Основні засоби класифікуються за різними ознаками: за складом і призначенням, за спрямованістю використання, за ступенем використання, за належністю і іншим.

За складом і призначенням основні засоби поділяються на такі групи:

земельні ділянки

об'єкти природокористування

будівлі

споруди

машини та устаткування

транспортні засоби

виробничий і господарський інвентар

робочий і продуктивну худобу

багаторічні насадження

інші види основних засобів

Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є інвентарний об'єкт. Інвентарним об'єктом основних засобів визнається об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначен...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз складу, динаміки та ефективності використання основних засобів Гомел ...
  • Реферат на тему: Система показників руху та ефективності використання основних засобів
  • Реферат на тему: Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства на ...
  • Реферат на тему: Аналіз оцінки ефективності використання основних засобів