Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Обгрунтування та розробка інноваційного проекту

Реферат Обгрунтування та розробка інноваційного проекту

Курсова робота

Обгрунтування та розробка інноваційного проекту


Введення

інноваційний ціноутворення кошторис витрати

У сучасній ринковій економіці велику роль для підприємства відіграє його конкурентоспроможність. А ефективна економічна діяльність та підвищення конкурентних переваг неможливі без проходження науково-технологічного прогресу. Свою конкурентоспроможність і прибуток можна ефективно підвищувати шляхом впровадження у виробництво інноваційних процесів або шляхом виробництва інноваційної продукції.

Предметом даної курсової роботи є такий інноваційний продукт, як USB флеш-накопичувач, оформлений у вигляді шпильки-брошки для волосся, прикрашеної штучним квіткою.

Реалізація цього інноваційного проекту актуальна, тому що, по-перше, шпильки-брошки та інші прикраси для волосся і тканини з штучними квітами зараз дуже актуальні серед дівчат і жінок. І, по-друге, у зручності та необхідності постійного наявності при собі флеш-накопичувача ми переконуємося в сучасній повсякденному житті.

Об'єкт вивчення - фірма «Capacity and color», що займається виробництвом даної продукції (поєднання слів «ємність» і «квіти», що характеризують дану продукцію).

Метою даної курсової роботи є розробка інноваційного проекту та обґрунтування його економічної ефективності та доцільності.

Виходячи з мети роботи, поставлені наступні завдання:

. Розгляд теоретичних аспектів інновацій та інноваційної діяльності.

. Розкриття етапів інноваційного проекту.

. Розгляд типів інноваційних підприємств та ціноутворення.

. Вибір і обгрунтування об'єкта дослідження.

. Аналіз результатів проекту.

. Визначення етапів проведення робіт з розробки інновації.

. Складання кошторису витрат по етапах і кошторису сукупних витрат.

. Виявлення та оцінка ризикових складових інноваційного проекту.

. Розрахунок ефективності реалізації інноваційного проекту.

. Оформлення короткої анотації проекту.

. Оформлення технічного завдання.

. Складання календарного плану виконання робіт і плану доходів.


1. Теоретичні основи інноваційного процесу


.1 Інновації та інноваційна діяльність


Управління промислової фірмою орієнтоване на створення і підтримання конкурентних переваг, під якими розуміються фактори, що дозволяють фірмі краще, ніж суперники, задовольняти потреби споживачів і краще захищатися від конкурентних сил. Конкурентні переваги дозволяють фірмі досягати поставлених цілей, отримувати прибуток, збільшувати частку ринку.

Джерела конкурентних переваг фірми можуть бути різними: унікальні активи, економія на масштабах, ефективне управління та ін., але останнім часом з'являється все більше аргументів на користь того, що стійку конкурентну перевагу грунтується на безперервній інноваційної діяльності.

У сучасній науковій і навчальній літературі зустрічається безліч підходів до визначення сутності інновацій та інноваційної діяльності. Огляд визначень різних дослідників показує, що даний термін може мати різні значення залежно від контексту, а вибір підходу до визначення поняття залежить від конкретних цілей і завдань.

Американський дослідник Б. Твисс трактує інновацію як постійну діяльність підприємств, в результаті якої винахід або ідея набувають економічного змісту: «Інновація - це технічна, виробнича і маркетингова діяльність, спрямована на комерційне використання нового (або поліпшеного) продукту або перше комерційне використання нового (або вдосконаленого) виробничого процесу або обладнання ».

А ось інша, більш економічна, трактування поняття: інновація - це процес комерціалізації винаходи, досягнення комерційного успіху на основі виробництва корисного продукту, процесу або блага, іншими словами, винахід стає нововведенням, якщо виходить успіх на ринку.

Відповідно до міжнародних стандартів інновація визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг [2, с. 16].

Інновацією може б...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи вибору інноваційного проекту для реалізації. Розробка інноваційного ...
  • Реферат на тему: Розробка інноваційного проекту розвитку підприємства з виробництва нового п ...
  • Реферат на тему: Обгрунтування і оцінка ефективності інноваційного проекту
  • Реферат на тему: Обгрунтування і розробка інноваційного проекту
  • Реферат на тему: Інноваційний потенціал регіону. Оцінка ефективності інноваційного проекту ...