Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Обгрунтування і розробка інноваційного проекту

Реферат Обгрунтування і розробка інноваційного проекту

Міністерство Культури РФ

Федеральне Державне Освітнє Установа Вищого Професійного Освіти «Санкт-Петербурзький Державний Університет Кіно і Телебачення»

Кафедра управління економічними і соціальними процесами


Курсова робота

з дисципліни «Управління інноваційною діяльністю»

на тему: «Обгрунтування і розробка інноваційного проекту»

Санкт-ПетербургВСТУП


Сучасна економіка характеризується жорсткою конкуренцією між підприємствами. У цих умовах кожна компанія повинна приділяти все більше уваги своїм конкурентним перевагам і всіма способами намагатися їх розвивати. Одним з найважливіших способів посилення конкурентоспроможності підприємства є управління його інноваційною діяльністю. При цьому розвиток інновацій має величезне значення і для економіки країни в цілому, а також сприяє підвищенню рівня життя населення. Мета курсової роботи - розробка інноваційного проекту для господарюючого суб'єкта.

Для досягнення поставленої мети в ході роботи будуть вирішені наступні завдання:

. Розглянути теоретичні основи управління інноваційною діяльністю.

. Вибрати й обгрунтувати об'єкт дослідження.

. Визначити результат проекту.

. Визначити етапи проведення робіт

. Скласти кошториси витрат по етапах кошторису сукупних витрат.

. Виявити та оцінити ризикові складові інноваційного проекту.

. Розрахувати ефективність реалізації інноваційного проекту.

. Скласти коротку анотацію проекту.

. Виконати технічне завдання.

. Скласти календарний план виконання робіт.

Об'єктом дослідження курсової роботи є інноваційний проект, а предметом дослідження - управління інноваційною діяльністю.


ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ


.1 Що таке інновація


Зміст інноваційної діяльності, її характерні риси та особливості знаходять своє відображення в такому базисному понятті, як інновація. Необхідно відзначити, що це поняття і в російській, і в зарубіжній літературі часто визначається по-різному. Наведемо кілька визначень.

Інновація - це:

повний процес від ідеї до готового продукту, реалізованого на ринку (Кук Я., Майерс П.),

процес, у якому винахід або ідея набуває економічного змісту (Твисс Б.),

об'єкт, впроваджений у виробництво в результаті проведеного наукового дослідження або зробленого відкриття, якісно відмінний від попереднього аналога (Мединський В.Г., Ільдеменов С.В.),

науково-технічний результат в товарній формі. (Цеглярів М.П.) [2]

Таким чином, можна помітити розбіжність у визначеннях, яке дозволяє говорити про існування двох основних підходів у визначе...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи вибору інноваційного проекту для реалізації. Розробка інноваційного ...
  • Реферат на тему: Обгрунтування та розробка інноваційного проекту
  • Реферат на тему: Особливості стратегічного управління інноваційною діяльністю на підпріємств ...
  • Реферат на тему: Управління інноваційною діяльністю
  • Реферат на тему: Лізинг в системі управління інноваційною та інвестиційною діяльністю підпри ...