Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Теоретичні основи нерівності розподілу доходів

Реферат Теоретичні основи нерівності розподілу доходів





ВСТУП


Актуальність проблеми справедливого розподілу доходів завжди в усі часи стояла перед суспільством. Питання диференціації доходів і зараз не менш важливі. Після кризи, обумовленого розпадом Радянського Союзу, перебудови економіки з ринковою структурою, Росія вступила в період економічного зростання. Але це зростання не надто суттєво підвищив рівень життя більшості населення. Навпаки, збільшується різниця в доходах багатих і бідних. В окремих регіонах, правда, різниця за останній час дещо знизилася. Проте питання про зниження розриву рівнів доходів залишається актуальне.

Сучасна система розподільних відносин будується на комерційному підході, згідно з яким результати конкурентних ринкових процесів справедливі, оскільки вони нагороджують тих, хто здібніші і працелюбнішими. Таким чином, більш справедливим буде нерівномірний розподіл на користь тих, хто вносить більший внесок у кінцевий результат. Справедливість тут оцінюється виходячи з міркувань досягнення ефективності. Справедливість ринкового розподілу доходів залежить від способу дії його механізму. З максимальною повнотою такий механізм діє в умовах досконалої конкуренції. Панування монополій деформує ринковий розподіл доходів. Дотримання рівних прав, зокрема права приватної власності, в ринкових умовах поширюється на спочатку різних, не «рівних» один одному людей. Нерівні можливості пов'язані з віком, статтю, фізичними та інтелектуальними здібностями, володінням власністю, освітою і т.д., а нерівність можливостей має наслідком нерівність доходів.

Якщо розглянути, наприклад, питання про отримання професії, освіти. Потреби суспільства ростуть, наука, технології удосконалюються. Відповідно, в школах вводиться все більше предметів і дисциплін, більша кількість уроків і годин. Учням стає важче інтелектуально, та й фізично. А якщо взяти малозабезпечені, неблагополучні сім'ї? Таким дітям напевно тим більше не до навчання. Виходить якийсь замкнуте коло :Низький дохід сімей не дає можливість їх дітям здобути освіту і т.д.

Як боротися з бідністю, подолати ступінь нерівності в доходах? Потрібно підвищення темпів економічного зростання, проведення політики перерозподілу доходів. Держава покликана пом'якшувати нерівність у доходах людей, щоб не допустити надмірного соціального розшарування і напруженості в суспільстві. Але з іншого боку, дуже активне втручання держави в перерозподіл і вирівнювання доходів знижує ефективність зростання економіки з ряду причин:

зростаючі податки пригнічують інтерес економічно активного населення до господарської діяльності;

у бідних, які отримують все більше соціальної допомоги, слабшає стимул до пошуку роботи і праці.

Виникає протиріччя між питаннями зниженням нерівності доходів і підвищенням економічного зростання.

Таким чином актуальність теми не викликає сумніву.

Об'єкт дослідження - дохід, нерівність.

Предметом вивчення тут є процес формування доходів і зниження нерівності доходів, регулювання розподілу національного доходу, стимулювання населення до трудової діяльності.

Таким чином, мета цієї роботи - розглянути сутність доходів, причини і показники нерівності, проблему справедливого і розумного розподілу доходів.

У відповідності з поставленою метою необхідно вирішити наступні завдання:

дати поняття доходу і джерел його формування;

вивчити розподіл доходів і методи державного регулювання нерівності;

провести кількісний аналіз окремих питань та основних показників.

При розгляді питань, явищ, використовувалися наступні методи економічної теорії: загальнонаукових, метод наукової абстракції, метод графічних зображень, функціональний аналіз.

Використано роботи та ідеї наступних вчених: Жулина Є.Г., Іванова Н.А., Савченко П.В., Кокін Ю.П., Приходько А.В., Райзберг Б.А. , Лазовський Л.Ш., Стародубцева Є.Б., Видяпин В.І., Добринін А.І., Журавльова Г.П., Тарасевич Л.С. та інші.

Курсова робота включає в себе вступ, два розділи, висновок, список використаних джерел, додатки. У першому розділі дано поняття доходу, розглянуто джерела його формування, види доходів. Вивчено нерівність, його причини і основні кількісні показники, способи розподілу доходів. У другому розділі проведений кількісний аналіз доходів, рівня життя, основних показників нерівності. Розглянуто методи державного регулювання нерівності.



РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НЕРІВНОСТІ


1.1 Поняття доходу та джерела його формування, види доходів


Перш ніж вес...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: ДОХОДИ І БАГАТСТВО. ПРИРОДА НЕРІВНОСТІ ДОХОДІВ І БАГАТСТВА. СПОСОБИ ПРЕОД ...
  • Реферат на тему: Розподіл доходів та їх нерівність
  • Реферат на тему: Аналіз формування та розподілу доходів у РФ та Мордовії
  • Реферат на тему: Особливості формування доходів бюджету та основні принципи розподілу їх між ...
  • Реферат на тему: Нерівність доходів населення