Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Критерії ОЦІНКИ ефектівності менеджменту организации

Реферат Критерії ОЦІНКИ ефектівності менеджменту организации

ВСТУП


Актуальність теми: Управлінська діяльність - один Із найважлівішіх факторів Функціонування ї розвитку підприємств в условиях рінкової економіки. Ця діяльність Постійно удосконалюється у відповідності до об єктівніх вимог виробництва и реализации товарів, складності господарських зв язків, Підвищення роли споживача у формуванні техніко-економічних та других параметрів продукції.

Менеджмент як наукова система организации виробництва є однією з найважлівішіх умів ефектівної та прібуткової діяльності підприємств. ВІН дістав загальне Визнання в усьому мире. Тому сучасна теорія и практика менеджменту набуває особливого значення. Перехід економіки України на рінкові отношения требует Вивчення форм и методів управління на Рівні ОСНОВНОЇ олениці - підприємства. Практичне использование такого досвіду - Одне з першочерговіх Завдання. Широкий вихід вітчізняніх підприємств на Світові ринкі обумовлює необходимость глибокого Вивчення Теорії и практики менеджменту.

Так як діяльність будь-якої организации є багатоплановою, то й аналіз у даного курсового проекті ми будемо Здійснювати, оцінюючі економічну, соціальну та організаційну ефектівності динаміки менеджменту. Про єктом дослідження оберемо ВАТ Миколаївцемент .

При візначенні політики та стратегії будь-которого підприємства Аналіз ефективності обов'язково предполагает співставлення останньої з рівнем использование других чінніків виробництва. Крім того, в процессе ДІЯЛЬНОСТІ працівніків очень Важлива й подбаті про умови, в якіх Їм прийдеться перебуваті, бо останні є Надзвичайно Важлива у відображенні майбутнього доходу.

Ефективність менеджменту - результатівність управлінської ДІЯЛЬНОСТІ, что візначається як відношення отриманий результатів від реализации питань комерційної торгівлі управлінськіх важелів в организации до витрат, Які супроводжують їх одержании.

Мета роботи - Сформувати уявлення про Сутність ефектівності менеджменту; вівчіті основні показатели та Критерії ефектівності; з ясувати Особливостігри использование менеджменту на Сучасне підпріємствах.

Для Досягнення цієї мети у работе вірішується ряд Завдання:

візначіті Поняття ефектівності менеджменту;

охарактерізуваті ЗАГАЛЬНІ засади ефектівності в економіці та управлінні;

дослідіті ефективність менеджменту персоналу в СУЧАСНИХ условиях господарювання;

проаналізуваті Концепції визначення ефектівності управління;

охарактерізуваті підході до ОЦІНКИ ефектівності управління;

дослідіті Критерії та методи оцінювання ефектівності менеджменту;

віявіті напрямки Підвищення ефектівності управлінської праці.

Про єктом дослідження є основою той ЗАГАЛЬНІ РІСД ефектівності менеджменту.

Предметом дослідження віступають Критерії ОЦІНКИ ефектівності менеджменту организации.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТІВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ


1.1 Сутність та Поняття ефектівності менеджменту підприємства


Важлива Завдання менеджменту є Підвищення ефектівності роботи підприємств, акціонерних товариств, концернів.

Підвищення ефектівності виробництва вважається основною проблемою переходу народного господарства України до рінкової економіки. Це зумовлено тім, что воно означає найраціональніше использование трудових, матеріальніх и ФІНАНСОВИХ ресурсов, потрібніх для випуску продукції, за умови, что от кожної грошової одиниці, вкладеної у виробництво, буде ОТРИМАНО максимально віддачу.

Ефективність у широкому значенні цього слова означає співвідношення между результатом (ефектом) та витратами.

Під ефектом розуміють результат реализации ЗАХОДІВ, спрямованостей на Підвищення ефектівності виробництва за рахунок економії всех виробничих ресурсов.

Ефективність виробництва - про єктивна економічна категорія, что характерізує степень Досягнення загально и ОКРЕМЕ результатів від оптимального использование всех ресурсов підприємства (матеріальніх, трудових, ФІНАНСОВИХ). Головною метою розробки бізнес-плану І стратегії підприємства є забезпечення ефективного и прибуткового виробництва. Важлива значення при цьом має вибір оптимальних економічних РІШЕНЬ, Які Торкай б усіх аспектів господарської діяльності підприємства.

Економічна ефективність від Впровадження питань комерційної торгівлі організаційно-технічних ЗАХОДІВ на ОКРЕМЕ стадіях Виробничий процес может віявлятіся у різніх формах. При візначенні ее слід Забезпечувати порівнянність варіантів относительно ...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Підвищення ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: стратегія и тактика менедж ...
  • Реферат на тему: Діверсіфікація виробництва та ее значення для Підвищення ефектівності діяль ...
  • Реферат на тему: Заходь по підвіщенню ефектівності использование виробничих та трудових ресу ...
  • Реферат на тему: Колективна творча діяльність учнів - Важлива шлях Підвищення ефектівності в ...
  • Реферат на тему: Дослідження ефектівності использование виробничих потужностей підприємства