Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Приватизація в країнах з розвиненою ринковою економікою

Реферат Приватизація в країнах з розвиненою ринковою економікою

РЕФЕРАТ


Курсова робота: 31 сторінка, 10 джерел.

Приватизація, форми і способи приватизації, власність, реформування, розвинена ринкова економіка

Об'єкт дослідження - роздержавлення і приватизація.

Предмет дослідження - приватизація в країнах з розвиненою ринковою економікою та в Республіці Білорусь, етапи і підсумки.

Мета роботи: висвітлення питання про приватизацію і роздержавлення в країнах з розвиненою ринковою економікою, виявлення позитивних і негативних сторін цих процесів.

Методи дослідження: порівняльного аналізу, загальнонаукових, аналітичний.

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні та методичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх автора.
ЗМІСТ


Введення

. Сутність приватизації

. 1 Поняття приватизації та її цілі

. 2 Форми і способи приватизації

. Приватизація в країнах з розвиненою ринковою економікою

. 1 Приватизація в розвинених капіталістичних країнах

. 2 Приватизація в країнах, що розвиваються

. 3 Приватизація в постсоціалістичних країнах

. Реформування відносин власності в Республіці Білорусь

. 1 Етапи проведення приватизації в Республіці Білорусь

. 2 Підсумки проведення приватизації в Республіці Білорусь

Висновок

Список використаних джерелВСТУП


Перехід до ринкової економіки, яка принципово відрізняється від адміністративно-командної, вимагає спеціальної економічної підготовки не тільки персоналу підприємств, організацій, установ, а й широких верств населення. Особливе значення вивчення проблем перехідного періоду має для фахівців економічного профілю, покликаних практично вирішувати питання трансформації національної економіки. Принципово новими явищами перехідного періоду є роздержавлення і приватизація підприємств.

Актуальність проблеми приватизації полягає в тому, що трансформація адміністративно-командної економіки в ринкову вимагає особливого перехідного періоду, що обумовлено принциповими відмінностями двох економічних систем.

Адміністративно-командна економіка - така економічна система, в якій баланс між виробництвом і споживанням підтримується шляхом розподілу і перерозподілу всіх товарів. Розподільний механізм породжений надмірною централізацією не тільки ресурсів, але і влади, що обумовлено монополією державної власності.

Об'єктивно притаманна економічному розвитку необхідність підвищення рівня життя населення зажадала корінних перетворень і переходу до ринкової економіки.

Найважливішими елементами ринкового механізму є конкуренція між господарсько самостійними виробниками та акціонерна форма господарювання.

В умовах конкуренції виробник змушений випускати продукцію, що задовольняє вимогам споживача, інакше вона не буде реалізована. Конкуренція змушує виробників впроваджувати досягнення технологічного та організаційного прогресу. Надійним способом збору коштів для розвитку та оновлення виробництва є випуск і продаж акцій і створення на цій основі акціонерних товариств, учасники які економічно зацікавлені у підвищенні якості продукції, розширенні виробництва, зниженні витрат, що забезпечить їм високий дивіденд. Таким чином, конкуренція змушує виробників систематично удосконалювати виробництво відповідно з постійно зростаючими вимогами споживачів на основі технологічного та організаційного прогресу, у зв'язку з чим ринкова економіка функціонує як саморозвивається. Постійне технологічне вдосконалення виробництва зумовлює його високу ефективність і, як результат, високий рівень життя в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Отже, процес приватизації є важливим і необхідним етапом для переходу до ринкової економіки

У зв'язку з усім вище зазначеним можна з упевненістю говорити про те, що проблема приватизації та роздержавлення важлива і актуальна в даний час, а також просто цікава як об'єкт вивчення. Саме тому дана курсова робота покликана висвітлити питання приватизації з усіх аспектів суспільного життя.

Метою дослідження даної роботи є висвітлення пи...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Еволюція становлення лізингу в країнах з розвиненою ринковою економікою
  • Реферат на тему: Приватизація та її способи. Особливості приватизації в Росії
  • Реферат на тему: Поняття приватизації: сутність, основні форми, критерії ефективності. Особ ...
  • Реферат на тему: Державне регулювання цін в країнах з розвиненою економікою
  • Реферат на тему: Податкова політика в провідних країнах світу з розвиненою економікою