Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій

Реферат Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій
Методичні вказівки

з виконання теплотехнічного розрахунку огорож

в курсовому і дипломному проектуванні

для студентів напряму 550100 "Будівництво"


Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій
Упорядник І.В. Захарова

Рекомендовані до друку

методичною комісією

напрямки 550100

Протокол № 8 від 16.12.01Кемерово 2002

Введення


Теплотехнічний розрахунок товщини захисної конструкції є обов'язковим розділом при виконанні будь-якого курсового проекту з архітектури, а також архітектурно-конструктивної частини випускної роботи та дипломного проекту для студентів напряму 550100 В«БудівництвоВ».

До 1995 року ці розрахунки виконувалися за СНіП II-3-79 ** В«Будівельна теплотехнікаВ», в якому використовувалася методика, розроблена ще в 1950-і роки. p align="justify"> В останні роки в нашій країні особливо гостро постала проблема економії паливно-енергетичних ресурсів. У зв'язку з цим зросли вимоги до ефективності будівельних матеріалів і конструкцій, що дозволяють забезпечити більш високий опір теплопередачі і, відповідно, менші витрати на опалення. Виникла необхідність у зміні методики розрахунку товщини огороджувальних конструкцій. У 1995 році видається новий СНиП II-3-79 * В«Будівельна теплотехнікаВ», в якому необхідний опір теплопередачі для огорож зросла в кілька разів. p align="justify"> При таких високих теплотехнічних вимогах використання традиційних одношарових огорож (цегла, керамзитобетон) стає неможливим, оскільки товщина стіни повинна досягати більше метра. Стало необхідним широке застосування багатошарових огороджень з ефективними утеплювачами, а також нових будівельних матеріалів, що володіють низькими коефіцієнтами теплопровідності. p align="justify"> У 2000 році замість СНиП 2.01.01-82 В«Будівельна кліматологія і геофізикаВ» був введений в дію новий СНиП 23-01-99 В«Будівельна кліматологіяВ», в якому змінені значення розрахункових температур зовнішнього повітря.

При виконанні розрахунків студенти стикаються з труднощами через нестачу нових Сніпов і методичних розробок, оскільки в існуючих підручниках, посібниках та довідниках викладена стара методика теплотехнічного розрахунку. З іншого боку, в останні роки в будівництві почав використовуватися цілий ряд нових ефективних будівельних матеріалів, теплотехнічні характеристики яких ще не включені в СНиП II-3-79 *, що теж викликає труднощі при виконанні розрахунків у курсовому і дипломному проектуванні. Справжнє методичний посібник має на меті заповнити існуючі прогалини та допомогти студентам у виконанні розрахунків товщини огороджувальних конструкцій. p align="justify"> 1. Будівельна теплотехніка. Основні поняття і величини


При виконанні розрахунку необхідно розуміти фізичний зміст ряду понять і величин, що використовуються в будівельній теплотехніці.


1.1 Щільність будівельних матеріалів


?, кг/м 3 - відношення маси будівельного матеріалу ( P , кг) до його об'єму ( V , м 3 ):


. (1)


Щільність будівельних матеріалів коливається в дуже широких межах, від 25-30 кг/м3 у матеріалів з пористих пластмас (пінополістирол, пінополіуретан) до 2800-3000 кг/м3 у граніту і мармуру.


1.2 Теплопровідність будівельних матеріалів


Характеризується коефіцієнтом теплопровідності ? , Вт/м В· оС, що виражає кількість тепла, що проходить через 1 м2 огородження при його товщині 1 метр і при різниці температур на внутрішній і зовнішній поверхні огородження 1 оС.

На коефіцієнт теплопровідності матеріалу впливають такі властивості матеріалу.

Щільність (пористість): чим більше в матеріалі замкнутих пір, тим менше коефіцієнт теплопровідності , оскільки будь-якого щільного матеріалу не менш ніж у 100 разів перевищує повітря.

Хіміко-мінералогічний склад. Будь-який будівельний матеріал має у своєму складі кристалічні і аморфні речовини в різних співвідношеннях. Чим вище відсоток кристалічних речовин, тим більше коефіцієнт теплопровідності. Власна темп...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання промислових відходів у виробництві будівельних конструкцій, ви ...
  • Реферат на тему: Автоматизація виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
  • Реферат на тему: Пожежна профілактика. Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів ...
  • Реферат на тему: Виробництво будівельних матеріалів, виробів та конструкцій в Республіці Каз ...
  • Реферат на тему: Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій