Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Система управління транспортним комплексом Росії

Реферат Система управління транспортним комплексом Росії

Введення


У розпорядженні підприємств будь-якої організаційно-правової форми знаходяться фонди, які за призначенням поділяються на виробничі обігу та невиробничі призначення.

Виробничі фонди безпосередньо використовуються у сфері виробництва. До них відносяться засоби виробництва, що включають засоби і предмети праці, за допомогою яких створюються предмети споживання або виконуються транспортні роботи.

Фонди обігу являють собою кошти підприємств, необхідні для реалізації результатів виробничої діяльності. На промислових підприємствах до фондам звернення відноситься виражена в грошовій формі виготовлена ​​продукція до моменту передачі її споживачам. На транспорті фонди обігу виступають в основному у вигляді грошових коштів і коштів у розрахунках.

Фонди невиробничого призначення використовуються для обслуговування населення. У натуральній формі вони виступають як майно тривалого користування (житлові будинки, лікарні, школи, клуби і т.д.), а також у вигляді товарно-грошових коштів, забезпечують житлово-комунальне та інше обслуговування населення.

Важливу роль у діяльності підприємств мають виробничі фонди, які діляться на основні та оборотні.

Основні виробничі фонди підприємств являють собою засоби праці, які не споживаються цілком протягом одного виробничого циклу, беруть участь у процесі виробництва багаторазово протягом ряду років і зберігають свою речову форму аж до виведення їх із експлуатації. Вартість цих фондів переноситься на створювану за їх участю продукцію або виконувані транспортні роботи поступово, частинами в міру зносу у вигляді амортизаційних відрахувань.

До оборотних фондам належать предмети праці (сировина, матеріали, паливо тощо), які споживаються цілком протягом одного виробничого циклу і відразу переносять свою вартість на продукцію.

Слід мати на увазі, що до виробничих фондів відносяться тільки засоби та предмети праці, створені людиною, тобто мають вартість. Тому земля, озера, річки в природному стані не можуть бути віднесені до основних фондів, оскільки не є продуктом з суспільної праці; штучні водні шляхи належать до об'єктах основних виробничих фондів.

Засоби праці належать до основних фондів тільки після того, як вони будуть передані в розпорядження їх власникам, які можуть використовувати їх за призначенням. Наприклад, побудоване транспортне стає об'єктом основних виробничих фондів тільки того, як воно буде передано судноплавної компанії. До цього моменту судно є виготовленою продукцією суднобудівного підприємства і частиною його оборотних коштів у складі фондів обігу. Пасажирське судно, придбане для використання в якості готелю чи місця проведення відпочинку працівників, має враховуватися у фондах невиробничого призначення. Не включаються в основні виробничі фонди нездані в експлуатацію об'єкти капітального будівництва, незмонтовану обладнання та законсервовані за рішенням уряду технічні кошти. У практиці обліку і планування н складу основних фондів включаються кошти, які мають термін служби більше одного року і вартість на дату придбання понад стократного встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці.

Ділення виробничих фондів на основні й оборотні дає можливість правильно визначати і враховувати витрати виробництва, дозволяє встановити єдину класифікацію фондів у всіх галузях і сферах народного господарства.

Основні і оборотні виробничі фонди на знову споруджуваних підприємствах характеризують розмір одноразових витрат на організацію виробничої діяльності, а на діючих підприємствах - величину засобів, що використовуються в процесі виробництва.

Авансовані кошти на формування виробничих фондів і фондів обігу відшкодовуються у вигляді виручки за реалізовану продукцію (доходи за виконані транспортні роботи) і здійснюють таким чином кругообіг. Вартість засобів виробництва, придбаних взамін спожитих або зношених їх частин, знову вступає в сферу виробництва і приймає форму основних і оборотних

виробничих фондів. Рух вартості виробничих фондів відбувається через сфери виробництва та звернення у вигляді постійної зміни їх фори. Оборот фондів включає весь час від початку вкладення грошових коштів до повернення їх на підприємство. Чим менше тривалість обороту виробничих фондів, тим вища ефективність виробництва та обігу. Транспорт є виключно фондомісткі галузі народного господарства. Фондоозброєність одного працівника перевищує цей показник у цілому по народному господарству Російської федерації в 3,7 рази і в промисловості в 3 рази. Співвідношення між основними і оборотними фондами на транспорті становить 96:4, а в промисловості 67:33.

У результаті науково-технічного прогресу і переходу до ринкових відносин істотно змінюється роль і значення основних фондів у транспортному процесі. Впровадження комплексної механізації, автоматизації та обчислювальної техніки спрощує управління складними установк...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Технологічна структура основних виробничих фондів и ефективність виробництв ...
  • Реферат на тему: Статистика основних фондів, оборотних коштів, праці, фінансів, кредиту та р ...
  • Реферат на тему: Структура основних виробничих фондів ПІДПРИЄМСТВА. Обігові кошти. Собівар ...
  • Реферат на тему: Економічна ефективність використання основних виробничих фондів сільськогос ...
  • Реферат на тему: Розрахунок виробничої структури і середньорічної вартості основних виробнич ...